۱۸۴۹
۰
از کتیبۀ جنوب: «پژوهشی در شعر معاصر خوزستان»

از کتیبۀ جنوب: «پژوهشی در شعر معاصر خوزستان»

پدیدآور: علی یاری ناشر: پرسشتاریخ چاپ: ۱۳۹۲مکان چاپ: آبادانتیراژ: ۱۰۰۰شابک: 7_004_265_600_978تعداد صفحات: ۶۲۲+۱۶

خلاصه

این کتاب دریچه و درآمدی است بر پیدا و ناپیدای شعر معاصر خوزستان.

معرفی کتاب

ترتیب نام‌ها در این کتاب براساس تایخ تولد شاعران است و مبنای پژوهش، بررسی آثار شاعرانی است که مجموعۀ شعر دارند. با وجود این گاه مؤلف نتوانسته از برخی نام‌ها که مجموعۀ مستقلی ندارند، یاد نکند. در هر بخش شعر چند تن از نمایندگان هر جریان یا دوره بررسی شده و از سایر شاعران نیز نمونه‌های شعر آمده است.

نگارنده در بخش نخست به طور گذرا برخی دگرگونی‌های اجتماعی ـ فرهنگی دورۀ معاصر در خوزستان را بررسی کرده است. در این بخش گزیده‌وار از کشف نفت، فرایند صنعتی‌شدن، دگرگونی‌های اجتماعی ـ فرهنگی و چند رویداد ادبی در خوزستان سخن به میان آمده است. در بخش دوم به شعر شاعران خوزستان بین سال‌های 1332 خورشیدی تا پدیدآمدن موج ناب، آغاز نوگرایی سرایندگان خوزستان، پیوستن به شعر نیمایی و حضور در متن دیگر جریان‌های شعری این دوره پرداخته شده است. در بخش سوم آغاز و انجام موج ناب، تاریخچه، ویژگی‌های شعری و شعر مهم‌ترین شاعران وابسته به این جریان شعری بررسی شده است. در بخش چهارم نگاهی به بازتاب دو رخداد اثرگذار انقلاب و جنگ در سروده‌های شاعران خوزستان افکنده شده است و در بخش ششم جریان شعر سنت‌گرای خوزستان و برخی ویژگی‌های ادبی آن چکیده‌وار آمده است.

فهرست مطالب این کتاب بدین ترتیب است:

بخش نخست: گذری بر دگرگونی‌های اجتماعی ـ فرهنگی خوزستان در دورۀ معاصر: درآمد؛ نفت، فرایند صنعتی‌شدن و دگرگونی‌های فرهنگی خوزستان؛ نگاهی به چند فعالیت فرهنگی ـ ادبی در خوزستان؛ پی‌نوشت‌ها.

بخش دوم: شعر خوزستان از 1332 خورشیدی تا پیدایش موج ناب: درآمد؛ مروری بر حضور شاعران خوزستان در چن فعالیت و برنامۀ ادبی مهم معاصر: شب‌های شعر خوشه، دفترهای «شعر دیگر»، شب‌های شعر «گوته»، کارگاه شعر مجلۀ فردوسی، ده شب؛ فریدون کار؛ فتح‌الله شکیبایی؛ محمدتقی کریمیان؛ کاظم کریمیان؛ احمد طاهری (الف. فرجام)؛ علی مقیمی، ویژگی‌های شعری علی مقیمی؛ حمزه موسوی‌پور؛ هوشنگ چالنگی، چالنگی و موج نو، گروه شعر دیگر و شعر حجم، ویژگی‌های شعری چالنگی؛ عظیم خلیلی، ویژگی‌های شعری عظیم خلیلی؛ سیدمحمود سجادی، ویژگی‌های شعری او؛ حمید عرفان، حمید عرفان و شعر حجم، ویژگی‌های شعری او؛ عدنان غریفی، ویژگی‌های شعری او؛ غلامحسین سالمی؛ مجید فروتن، مجید فروتن و «موج ناب»، ویژگی‌های شعری او؛ مرید میرقائد؛ فریدون فریاد، ویژگی‌های شعری او؛ بتول عزیزپور، ویژگی‌های شعری او؛ رحمان کریمی؛ یدالله قائدی؛ پی‌نوشت‌ها.

بخش سوم: موج ناب: درآمد؛ زمینه‌ها و شرایط اجتماعی و ادبی موج ناب در یک نگاه؛ مجلۀ تماشا و انتشار نخستین سروده‌های شاعران «موج ناب»؛ بانی موج ناب که بود؛ موج ناب و هوشنگ چالنگی؛ موج ناب و رابطۀ آن با جریان‌های شعر فارسی در دهۀ چهل خورشیدی؛ ویژگی‌های شعر موج ناب؛ تأثیرگذاری موج ناب بر شعر معاصر؛ هرمز علی‌پور؛ یارمحمد اسدپور؛ آریا آریاپور؛ سیدعلی صالحی؛ سیروس رادمنش؛ عزت‌الله قاسمی؛ نعیم موسوی؛ منصور ململی؛ مجید زمانی اصل؛ قاسم آهنین جان؛ رستم‌الله مرادی؛ حیات‌قلی فرخ‌منش؛ محمود نائل؛ پی‌نوشت‌ها.

بخش چهارم: بازتاب انقلاب و جنگ در شاعران خوزستان: درآمد؛ بازتاب انقلاب در شعر شاعران خوزستان؛ آغاز جنگ و دگرگونی در شعر ایران؛ ویژگی‌های شعر دفاع مقدس؛ آرش باران‌پور؛ اکبر بهداروند؛ قیصر امین‌پور؛ یوسفعلی میرشکاک؛ محمد شیدای دزفولی؛ سلیمان هرمزی؛ هرمز فرهادی بابادی؛ صالح عطارزاده؛ فریدون فریاد؛ حسین مهرآذین؛ محمد بقالان؛ فریدون کربلی؛ پرویز حسینی؛ حبیب‌الله بهرامی شهنی؛ مجید زمانی اصل؛ محمدعلی محمدی؛ حمدالله رجایی بهبهانی؛ عبدالرحیم سعیدی‌راد؛ پروانه نجاتی؛ بهمن ساکی؛ پی‌نوشت‌ها.

بخش پنجم: درآمد؛ دهۀ هفتاد سرآغاز دگرگونی؛ شعر دهۀ هفتاد و نمونه‌های جنبش پست‌مدرنیسم؛ شعر پسانیمایی یا قرائت چهارم در شعر ایران؛ رضا براهنی و شعر زبان؛ جریان شعر دهۀ هفتاد؛ شعر خوزستان و جریان‌های شعر دهۀ هفتاد؛ فرامرز سه‌دهی؛ رضا حامی‌پور؛ م.روان‌شید (مسعود امینی)؛ شمسی پورمحمدی؛ بهزاد زرین‌پور؛ بهزاد خواجات؛ محمد شریفی؛ پرویز حسینی؛ عباس عبادی؛ محمدرضا آریان‌فر؛ آذر کیانی؛ افسانه نجومی؛ میترا سرانی اصل؛ مجید روان‌جو؛ ماریا نقیب‌زاده؛ مهرداد قاسم‌فر؛ شاهین باوی؛ محمد هدایت؛ علیرضا شکرریز؛ علیرضا مکوندی؛ مختار ابراهیمی؛ رامین یوسفی؛ بهمن ساکی؛ رضا بختیاری اصل؛ شهرام گراوندی؛ بهروز جلالی؛ سیاوش سبزی؛ صادق کریمی؛ سعید محمدحسنی؛ ارمغان بهداروند؛ ثریا داودی حموله؛ داریوش اسدی کیارس؛ امید حلالی؛ فرزان آبادی؛ کورش کرم‌پور؛ مهدی مرادی؛ پرویز گراوند؛ داریوش معمار؛ علی فتحی مقدم؛ پی‌نوشت‌ها.

بخش ششم: شاعران سنت‌گرای خوزستان در دورۀ معاصر: درآمد؛ ویژگی‌های شعر سنت‌گرای معاصر؛ شاعران خوزستان و جریان شعر سنت‌گرا؛ مهم‌ترین ویژگی‌های غزل معاصر خوزستان؛ ابوالقاسم شیشه‌گر؛ حبیب‌الله ریخته‌گر؛ عبدالرضا قناد دزفولی؛ محمد شیدای دزفولی؛ غلامحسین سالمی؛ هرمز فرهادی؛ سلیمان هرمزی؛ سیروس احمدی‌فر؛ اکبر بهداروند؛ حسین مهرآذین؛ محمد بقالان؛ عباس عبادی؛ اسدالله اسدی؛ احمدرضا کیماسی؛ قیصر امین‌پور؛ یوسفعلی میرشکاک؛ کاظم طائفی؛ حبیب شوکتی‌نیا؛ پروانه نجاتی؛ عبدالرحیم سعیدی‌راد؛ حبیب‌الله رسولی؛ محمد جوروند؛ بهمن ساکی؛ علی عبدی؛ داریوش مرادی؛ شهنام پورمحمدی؛ مهرداد خلخالی؛ حبیب پیام؛ داودرضا کاظمی؛ رضا کرمی بالنجانی؛ محمودرضا شالبافان؛ روشن سلیمانی؛ کورش کیانی قلعه‌سردی؛ پروانه حلّوسی.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مجموعه آثار حلاج

مجموعه آثار حلاج

حسین بن منصور حلاج

آنچه در این مجموعه گردآوری شده بخش اعظم آثار حلاج است که درستی آن از سوی حلاج‌شناس معروف لویی ماسینی

مهمان‌داری و مهمان‌نوازی ایرانی

مهمان‌داری و مهمان‌نوازی ایرانی

لیدا علی‌نژاد سلیم

مهمان‌نوازی یک عرف و آداب اجتماعی است که می‌توان آن را از جنبه‌ها و زوایای مختلف بررسی کرد.