۲۱۸۷
۰
شعر و شهود: تفسیر هفتاد اثر تغزلی آلمانی با شعرهایی از گوته، هُلدرلین، نیچه، ریکله، برشت، باخمان و ....

شعر و شهود: تفسیر هفتاد اثر تغزلی آلمانی با شعرهایی از گوته، هُلدرلین، نیچه، ریکله، برشت، باخمان و ....

پدیدآور: محمود حدادی ناشر: پژواک کیهانتاریخ چاپ: ۱۳۸۵مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۴۰۰۰شابک: 4_10_8727_964تعداد صفحات: ۲۷۲

خلاصه

در این کتاب بیش از هفتاد شعر آلمانی گردآوری شده است.

معرفی کتاب

در این کتاب بیش از هفتاد شعر آلمانی گردآوری شده است تا به این ترتیب از شاخص‌ترین یادگارهای ادبیات تغزلی این زبان در دوره‌ای چهارصدساله، دیدی اجمالی به دست آید. در این راه مترجم بر هر قطعه تفسیری هم افزوده است که با بررسی زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیبایی‌شناختی آن، درک زبان معمولاً استعاره‌آمیز خاص شعر را آسان‌تر می‌کند.

در فرایند کار به طور طبیعی اشعاری انتخاب شده‌اند که برگردان منثور آنها به جنبۀ غنایی‌شان کمتر لطمه می‌زد؛ گو اینکه بسیاری از این قطعات، به ویژه اشعار دوران‌های تازه‌تر در اصل آلمانی خود نیز منظوم نیستند و به نثرند. دیگر معیار انتخاب نزدیکی زبان و دنیای هر یک از این اشعار با جهان فکری و عاطفی شعر فارسی بوده است.

طبیعی است تفسیر شعر هر چقدر هم که پیگیرانه انجام گیرد، نباید چنین القا کند که هر واژه و هر تصویر آن را می‌توان چون اندامی فیزیکی شکافت و تشریح کرد و به هر ته گوشۀ آن نور تاباند و آن را بر سر سطح آورد یا هر نماد آن را به یک واقعیت عینی برگرداند و به همان هم محدود کرد. این دفتر به رغم هر گونه تفسیر از نظر دور نمی‌دارد که زیبایی شعر در یکپارچگی آن تجلی می‌یابد و چه بسا که تصویرهای دوپهلو خیال‌انگیزترند و با ابهام‌شان اندیشه را بیشتر به خود فرامی‌کشند.

چهار قطعۀ این دفتر به طور مستقیم به ایران و ادبیات فارسی می‌پردازد که این خود به کتاب حاضر رنگی آشناتر و حتی بویم می‌بخشد؛ اما بی این هم می‌توان گفت که برقراری ارتباط عاطفی با این دفتر برای فارسی زبان دشوار نخواهد بود؛ چراکه شعر اساساً زبان مادری تمامی ملت‌ها شمرده می‌شود. شعر به دلیل توان بی‌کران تصویرآفرینی و قدرت بالای نمادپرداری که دارد، خاصه ابزار بیان احساس‌ها و اندیشه‌های هنوز گنگ و وضح‌نایافتۀ انسان‌هاست و بدین‌سان ابزار بیان بیم‌ها، امیدها، اوهام و آرزوها و هر آنچه در تنگنای زندگی روزمره طردو انکار یا به فراموشی سپرده می‌شود.

با این حال باید تصریح کرد شعر آلمانی بسی زودتر آن زبانی را جست و یافت و پرورد که در ایران پس از دیری سرانجام نیما راه‌گشای آن شد و برای شعر فارسی هم امکان آن را فراهم کرد که در بازگویی مسائل زمانه و هم‌گام‌شدن با حس و حال انسان امروز رسایی لازم را بیابد. بزرگ‌ترین دستاورد این نهضت که در ایران با شعر نو از آن یاد می‌شود، آن بود که شعر دیگر تنها به بیان زیبایی، نیکی، نابی، عشق و وارستگی بسنده نکرد، بلکه روی به کشف نقص‌ها و نارسایی‌های زندگی در سرآغاز عصر صنعت نیز آورد و با نگاهی آسیب‌شناسانه توانست ناکامی‌ها و وحشت‌ها، عیب‌ها و اعواج‌های انسان بی‌خویشتن و اقتصادزدۀ دنیای امروز را نیز بازنماید.

این تحول در مجموعۀ حاضر در اشعار شاعران مکتب اکسپرسیونیسم برای اولین بار نمودی بارز و بنیادین می‌یابد که بخش تفسیر کتاب، بررسی آن و تحولات همانند آن را در نظر گرفته است.

فهرست مطالب این کتاب بدین قرار است:

پیش‌گفتار

شاعری گمنام: راه برف‌گرفتۀ زمستانی؛ پائول فلمینگ: بر سر دریای خزر؛ آندریاس گریفیوس: همه چیز باطل است؛ کریستیان هوفمنس فون والدائو: سرمایۀ پنج‌وشش روزۀ زیبایی؛ برتولد هینریش بروکِس: اندیشه‌ای بر برگ‌ریزان خزانی؛ فریدریش کلپ اشتک: چکامه‌ای برای موسیقی، ترس یار؛ یوهان ولفگانگ فون گوته: مرزهای انسانی، ترانه شبانه رهنورد، به هزار جلوه، به گل سرخ، سرود عارفانه همگانی؛ فریدریش شیلر: نوحه؛ فریدریش هلدرلین: نیمه راه زندگی، سقراط و آلکیبیادس، پوزش، پسند عامه؛ ژزف هامر فون پورگشتال: چکامه‌ای به دوست داران ادبیات؛ هاینریش هاینه: فردوسی شاعر؛ نیکلائوس لنائو: سه دختر کولی؛ گتفرید کلرد: ترانه شامگاهی؛ کنراد فردیناند مایر: صداهای شبانه؛ ویلهلم بوش: اندر باب نقصان مایه و شماتت همسایه؛ فریدریش نیچه: فریاد کلاغ‌ها، خورشید فرو می‌نشیند؛

ریکاردا هوخ: ادوار عمر؛ اشتفان گئورگ: سرور جزیره، مسیح دروغین؛ هاینریش مان: برای گابریل؛ راینر ماریا ریلکه: به اورفه (سرود نوزدهم)، به اورفه (سرود بیستم و ششم)، به اورفه (سرود بیست و یکم)؛ هرمان هسه: نیم روز پاییزی؛ ارنست اشتادلر: محله یهودی‌های لندن؛ اسکار لورکه: تیمور و زن غیب‌گو؛ گئورک هایم: خدای شهر، جنگ؛ گئورک تراکل: گرودک؛ ایوان گل: اورفه؛ نلی زاکس: به ملت‌های روی زمین؛ برتولد برشت: خانه کوچک، دزد گیلاس، پرسش‌های کارگری کتاب‌خوان از تاریخ، در باب حلقه به گوشی طبیعت، به آیندگان؛ ماری لوئیزه کاشنیتس: سه بار، شعر و شهود، هیروشیما؛ رزه آسلندر: گناه‌کاران؛ پتر هوخل: هجرت، زیر تیغ برهنه ماه؛ گونتر آیش: برای قناعت دیر است؛ هیلده دمین: تمنا؛‌ کریستینه بوستا: در حاشیه؛ کارل کرلو: این مردان پیر؛ کریستینه لاوانت: از امروز، اما برای همیشه؛ یوهانس بوبروسکی: خیزش دهقانان ساملند در سال 1525؛ پائول سلان: عنصر بیگانه، و نیرو و رنج؛

اریش فرید: ترس و تردید، سخن‌رانی‌ها، پیش از آنکه بمیرم؛ ولفگانگ بشلر: گردوها؛ اینگه بورگ باخمان: توسل به دب اکبر، ترانه یکم؛ گونتر برونو فوکس: برای یک کودک؛ هانس ماگنوس انسس برگر: گردش در شهر، باغ بیگانه؛ گونتر گونرت: اطلس، در راه آرمان شهر، فیلم، در چرخش وارونه، نبرد اسکندر؛ راینر کونسه: ماشین کوچک، برداشتی آنی از شهر دوسلدورف، خواهش نهانی؛ کریستف مکل: زمان از دست رفته؛ نیکلاس بورن: پیدایش فرد در توده؛ راینر مالکوفسکی: نادره بید زیبا. 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

رهنمودهایی برای آموزش فرهنگ؛ رویکردهای عملی به ارتباطات بینافرهنگی

رهنمودهایی برای آموزش فرهنگ؛ رویکردهای عملی به ارتباطات بینافرهنگی

آنه سی وینتر گرست، جو مک‌وی

این کتاب با این هدف ترجمه شده است که مدرسان و آموزگاران زبان فارسی در کنار توجه به توانش زبانی فارسی

سازندگان جهان ایرانی ـ اسلامی؛ ملاصدرا

سازندگان جهان ایرانی ـ اسلامی؛ ملاصدرا

سایه میثمی

نویسنده در این پژوهش تفکرانگیز و جامع، زندگی و اندیشۀ ملاصدرا را در زمینۀ پیچیدۀ تشیع، تصوف و سنت دی

منابع مشابه بیشتر ...

موش و گربۀ عبید زاکانی: پیشینه، دگردیسی، روایت‌ها

موش و گربۀ عبید زاکانی: پیشینه، دگردیسی، روایت‌ها

فرزام حقیقی

این کتاب برای نخستین بار نشان می‌دهد ادبیات و فرهنگ ما با یک موش و گربه مواجه نبوده است، بلکه کاتبان

فلسفۀ فرهنگ: از هردر تا نیچه

فلسفۀ فرهنگ: از هردر تا نیچه

محمدمهدی اردبیلی

هرچند اندیشیدن به فرهنگ به یونان باستان بازمی‌گردد؛ اما آنچه امروزه به عنوان «فلسفۀ فرهنگ» شناخته می