۱۴۰۵
۰
خشم در چشم: گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه

خشم در چشم: گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه

پدیدآور: میرجلال‌الدین کزّازی ناشر: آیدینتاریخ چاپ: ۱۳۸۷مکان چاپ: تبریزتیراژ: ۱۱۰۰شابک: 0_75_5592_964_978تعداد صفحات: ۲۶۸

خلاصه

این کتاب گزارشی است از داستان رستم و اسفندیار.

معرفی کتاب

داستان رستم و اسفندیار یکی از پرآوازه‌ترین و شناخته‌ترین داستان‌های شاهنامه است و یکی از اندک داستان‌هایی است کهن که در پهنۀ فرهنگ و ادب ایران، از دیرترین روزگاران تاکنون آوازه داشته است و در نوشته‌های پهلوی نیز نامی از آن رفته است.

در میان ویژگی‌های ارزشمند و شاهوار و کم‌مانند که این داستان شاهنامه را بر دیگر داستان‌ها برتری بخشیده است و از آن داستانی دیگرسان ساخته است، برجسته‌ترین و بنیادین‌ترین و ساختاری‌ترین ویژگی حماسی‌بودن آن است. این ویژگی یگانه از آن روی تنها داستان رستم و اسفندیار را می‌برازد که این داستان یگانه داستانی است که در شاهنامه که یکسره از آغاز تا انجام ساختاری حماسی دارد و هرگز دمی در آن حماسه از شور و شرار و تاب و تب باز نمی‌ماند و فرو نمی‌افتد.

ساختار داستان رستم و اسفندیار و بستر و خاستگاه رخدادهای آن، به یکبارگی ستیز ناسازهاست؛ از آن است که آن را حماسی‌ترین داستان شاهنامه می‌دانیم. در این داستان که همواره قهرمانان که چهره‌های بنیادین‌اند نیز حتی چهره‌های کنارین، با یکدیگر یا با خویشتن در کشاکش و ستیزند و مانده بر سر دوراهه؛ دوراهه‌ای که به ناچار یکی از آن دو را می‌باید برگزینند و در پیش گیرند.

در داستان رستم و اسفندیار نخستین بار است که پهلوانی و پادشاهی به رویارویی در برابر یکدیگر می‌ایستند و به ناچار باید یکی از میدان و از میانه به در رود و جای به دیگری بپردازد؛ ولی از آنجا که این دو به گونه‌ای سرشتین و ساختاری به یکدیگر بازبسته‌اند و یکی دیگری را پایه می‌ریزد و معنا می‌بخشد، با از میان‌رفتن یکی، دیگری نیز پایگاه و بهانۀ بوش خود را از دست خواهد داد و از میان خواهد رفت.

فهرست مطالب این کتاب:

یادداشت نویسنده، دیباچه، آغاز داستان، خواستن اسفندیار پادشاهی را از پدر، پاسخ‌دادن گشتاسب پسر را، پند دادن کتایون اسفندیار را، لشکر آوردن اسفندیار به زابل، فرستادن اسفندیار بهمن را نزد رستم، رسیدن بهمن به نزد زال، پیغام دادن بهمن رستم را، پاسخ‌دادن رستم بهمن را، بازگشتن بهمن، رسیدن رستم و اسفندیار به یکدیگر، ناخواندن اسفندیار رستم را به مهمانی، پوزش‌کردن اسفندیار از ناخواندن رستم به مهمانی، پاسخ رستم اسفندیار را، ستودن اسفندیار نژاد خویش را، ستودن رستم پهلوانی خود را، زورآزمودن رستم و اسفندیار با یکدیگر، می‌خوردن رستم و اسفندیار با یکدیگر، بازگشتن رستم به ایوان خود، پنددادن زال رستم را، رزم رستم با اسفندیار، کشته‌شدن پسران اسفندیار به دست زواره و فرامرز، گریختن رستم به بالای کوه، رأی‌زدن رستم با خویشان، چاره‌ساختن سیمرغ رستم را، بازگشتن رستم به رزم اسفندیار، تیرانداختن رستم اسفندیار را بر چشم، اندرزکردن اسفندیار رستم را، آوردن پشوتن تابوت اسفندیار را نزد گشتاسب، بازفرستادن رستم بهمن را به ایران.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

طنز‌پردازی به زبان ساده؛ علل خنده و فنون و تمرین‌هایی برای طنز‌نویسی

طنز‌پردازی به زبان ساده؛ علل خنده و فنون و تمرین‌هایی برای طنز‌نویسی

محسن سلیمانی

تألیف این کتاب در واقع پاسخی است به نیازی بسیار اساسی در جامعه ما و آن تبیین طنز به روش علمی است. مخ

هرمنوتیک، ادبیات، گفتگو با متن

هرمنوتیک، ادبیات، گفتگو با متن

عزت‌الله سپه‌وند

این کتاب با هدف و با امید به گشودن دریچه‌ای نو به بخشی کهن از متون کهن فارسی و زنده‌کردن و به سخن وا

منابع مشابه بیشتر ...

شعر و شهود؛ جستارهای ادبی

شعر و شهود؛ جستارهای ادبی

ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق

این کتاب دربرگیرندۀ جستارهای ادبی دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق است که در طی سالیان دراز فراهم آمد

سنجشی دیگر؛ بررسی آثاری از نویسندگان ایران و تاجیکستان

سنجشی دیگر؛ بررسی آثاری از نویسندگان ایران و تاجیکستان

نادره بدیعی

آنچه در این کتاب آمده، گردآورده‌ای از یازده نقد تحلیلی و واکاوانه‌ای است که بر یازده دفتر از شاعران،