۱۳۳۲
۰
بساط قلندر: برگزیده و شرح غزل‌های خاقانی

بساط قلندر: برگزیده و شرح غزل‌های خاقانی

پدیدآور: معصومه معدن‌کن ناشر: آیدینتاریخ چاپ: ۱۳۸۴مکان چاپ: تبریزتیراژ: ۲۰۰۰شابک: 3_31_5592_964تعداد صفحات: ۴۵۲

خلاصه

این کتاب دربردارندۀ برگزیده‌ای از غزل‌های خاقانی شروانی، شاعر بزرگ ایرانی‌ است که مؤلف کتاب، آن غزل‌ها را به تفصیل شرح کرده‌ است.

معرفی کتاب

خاقانی نمایندۀ برجستۀ قصیدۀ مدحی، حکمی، دینی، اخلاقی و وصفی در ادب فارسی است. وصف صحنه‌های فلکی با ابداع معانی و مضامین بکر، توصیف مناسک حج و شوق زایران خانۀ خدا و جزئیات سفر کعبه، وصف بزم‌های تابستانی و زمستانی با مطربان و رامشگران و راویان و حجره و تنور منقل و سایر وسایل و آلات بزم‌ها، با تنوع و تعدد قابل توجه در ادب فارسی، به او اختصاص دارد و آنچه از اشارات او در زمینۀ مسائل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی روزگار شاعر و بلکه اعصار پیشین به دست می‌آید، از هیچ یک از دواوین و منظومه‌های فارسی حاصل نمی‌شود. شعر خاقانی در استواری لفظ و استحکام معنا، ابداع در مضامین، ابتکار در ساختن ترکیبات وصفی و تشبیهی و کنایی و استفاده از معلومات گسترده در موضوعات ادبی به یقین در ادب فارسی بی‌نظیر است و این سخنور بزرگ در عوالم ویژۀ خود از قله‌های ادبیات فارسی به شمار می‌رود.

قصاید وی از نظر استحکام‌بخشیدن به ساختار بیرونی و درونی قصیدۀ فارسی، نقطۀ عطفی در قصیده‌سرایی فارسی محسوب می‌شود و تأثیری که در شاعران بعد از خود به جای گذاشته، کم‌نظیر است. هر چند در غزل اعم از عاشقانه، عارفانه و قلندرانه، مبدع و مبتکر نیست، مقلد هم نیست. مثل همۀ شاعران بعد از سنایی، از او متأثر بوده است؛ اما رنگ تقلید در غزل او به چشم نمی‌خورد و عناصر تشکیل‌دهندۀ غزل او بیشتر زادۀ طبع اوست با آنکه نقش مؤثری در تحول غزل فارسی که با سنایی شروع شده و با سعدی و عطار و مولانا و حافظ به مراحلی از کمال رسیده، ندارد؛ اما غزل‌سرایان بزرگی چون عطار و مولانا و حافظ از او تأثیر پذیرفته و از شعر او استقبال کرده‌اند.

در این کتاب 151 غزل از انواع عاشقانه، عارفانه، نیمه‌عرفانی و مغانه و قلندرانۀ خاقانی انتخاب شده و ابیاتی نیز که نیاز به معنی داشته یا دربردارندۀ نکته و نکاتی قابل توضیح بوده، شرح و تفسیر شده است. برای تبیین هرچه بیشتر مضامین و اندیشه‌های خاقانی، مستندات ادبیات، همگی از دیوان خاقانی برگزیده شده است. اساس کار در گزینش ودرج غزل‌ها، دیوان خاقانی به کوشش ضیاءالدین سجادی بوده و همۀ موارد با نسخۀ طبع شادروان علی عبدالرسولی تطبیق و در موارد لازم به عنوان نسخۀ بدل از آن استفاده شده است.

فهرست مطالب این کتاب:

پیش‌گفتار؛ مقدمه؛ غزل‌ها؛ تعلیقات؛ فهرست‌ها؛ راهنمای تعلیقات؛ آیات؛ احادیث و اقوال و امثال؛ اشخاص و کتاب‌ها؛ منابع.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دیوان رضی‌الدین آرتیمانی

دیوان رضی‌الدین آرتیمانی

رضی‌الدین آرتیمانی

میرزا محمدرضی معروف به میررضی آرتیمانی از شاعران و عارفان مشهور زمان صفویه است.

خاطرات محمدعلی فروغی به همراه یادداشت‌های روزانه از سال‌های 1293 تا 1320

خاطرات محمدعلی فروغی به همراه یادداشت‌های روزانه از سال‌های 1293 تا 1320

به خواستاری ایرج افشار به کوشش محمد افشین‌وفایی، پژمان فیروزبخش

شاید کمتر کسی را از رجال سیاسی و فرهنگی ایران بتوان سراغ کرد که در ثبت وقایع روزانه زندگی خود به اند

منابع مشابه بیشتر ...

سراینده‌ای از کویر؛ دیوان اشعار منتخب‌السادات جندقی خوری پدر استاد حبیب یغمایی

سراینده‌ای از کویر؛ دیوان اشعار منتخب‌السادات جندقی خوری پدر استاد حبیب یغمایی

منتخب‌السادات جندقی خوری

این کتاب مجموعۀ اشعار و سروده‌های یکی از سرایندگان سدۀ گذشتۀ منطقۀ خور بیابانک به نام اسدالله منتخب‌

دیوان میرحاج گنابادی هروی

دیوان میرحاج گنابادی هروی

میرحاج گنابادی هروی

قاضی نورالله شوشتری در «مجالس المؤمنین» دربارۀ او چنین می‌نویسد: «امیرحاج الحسینی الجنابذی از جمله س