۱۵۳۵
۰
التفات در شعر معاصر فارسی: رویکردی نشانه‌شناختی

التفات در شعر معاصر فارسی: رویکردی نشانه‌شناختی

پدیدآور: فرزان سجودی و فرید دهقان طرزجانی ناشر: علمتاریخ چاپ: ۱۳۹۲مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۱۰۰شابک: 3_541_224_964_978تعداد صفحات: ۲۲۲

خلاصه

هدف از این پژوهش آن است که با رویکرد نشانه‌شناسی معاصر، میان التفات با «حاضرپنداری» در بلاغت سنّتی مقایسه‌ای صورت گیرد و تفاوت آنها بیان شود.

معرفی کتاب

در این پژوهش التفات معادل apostrophe در نظر گرفته شده است؛ یعنی احضار‌کردن یا مورد خطاب قرار‌دادن هستی‌های غایب و موجودیت‌های غیرانسانی گوناگون مانند روح، دل، دریا و غیره. هدف از این کار آن است تا با نگاه نشانه‌شناسی معاصر، میان التفات با آنچه در بلاغت سنتی به طور کلی، «حاضرپنداری» تفاوت قایل شویم.

فهرست مطالب این کتاب بدین ترتیب است:

فصل نخست: پیشینۀ مطالعات التفات

مقدمه؛ پیشینۀ التفات در مطالعات فارسی‌زبانان: التفات در مطالعات سنتی، بررسی زبان‌شناختی التفات، رویکرد پساساخت‌گرایی در نشانه‌شناسی شعر؛ پیشینۀ التفات در مطالعات غربیان: التفات در بلاغت سنتی، التفات در رویکرد شناختی، التفات در نظریۀ روایت، التفات و کاربردشناسی زبان، التفات در مطالعات پساساخت‌گرایی.

فصل دوم: مبانی پژوهش

مقدمه؛ التفات استعاری، مجازی و ارجاعی؛ پیش‌انگاری و بینامتنیت؛ التفات در دیدگاه پساساخت‌گرای جاناتان کالر؛ چهار سطح خوانش التفات در دیدگاه کالر؛ نشانه‌شناسی پساساخت‌گرای شعر؛ نقدی بر مطالعات انجام شده دربارۀ التفات؛ سطح پنجم خوانش التفات؛ زیبایی‌شناسی کاربرد التفات در شعر؛ جمع‌بندی.

فصل سوم: بررسی نشانه‌شناختی التفات در شعر معاصر فارسی

مقدمه؛ التفات در اشعار مهدی اخوان ثالث؛ التفات در اشعار هوشنگ ابتهاج؛ التفات در اشعار شفیعی کدکنی؛ التفات در اشعار قیصر امین پور؛ التفات در اشعار احمد شاملو؛ التفات در اشعار فریدون مشیری.

فصل چهارم: جمع‌بندی.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

کفالایا (نسخۀ موزۀ برلین)

کفالایا (نسخۀ موزۀ برلین)

مترجم هانس یاکوب پولوتسکی، آلکساندر بولیگ

مانی نقش بسزایی را در انتقال سنت فلسفی و دینی عصر خویش ایفا کرد. او به سبب نشو و نما در محیط بین‌الن

سفرنامه تبریز

سفرنامه تبریز

میرزا سلیمان خان مهندس

نویسنده این رساله «سلیمان خان مهندس» فرزند «حکیم داود» است.

منابع مشابه

ضحاک یا فریدون و جمشید؛ تأملی نشانه‌شناختی از داستان ضحاک شاهنامه فردوسی

ضحاک یا فریدون و جمشید؛ تأملی نشانه‌شناختی از داستان ضحاک شاهنامه فردوسی

علی‌حسن سهراب‌نژاد

نگارنده در این پژوهش بر آن شده تا نظام‌ نشانه‌ای داستان ضحاک را مورد بررسی قرار داده و نشانه‌های موج

آشنایی با نشانه‌شناسی اجتماعی

آشنایی با نشانه‌شناسی اجتماعی

تئوون لیوون

این کتاب تلاشی است در راستای فراهم‌آوردن درآمدی آسان‌فهم‌تر و فراتر از همه، کاربردی بر نشانه‌شناسی ا