۲۸۳۴
۰
آفرینش در اساطیر هند

آفرینش در اساطیر هند

پدیدآور: سید حسن آصف آگاه ناشر: مجمع ذخائر اسلامیتاریخ چاپ: ۱۳۹۲مکان چاپ: قمشابک: 9_520_988_964_978تعداد صفحات: ۲۲۴

خلاصه

این کتاب به بحث آفرینش و چگونگی پیدایش جهان و نخستین انسان در اسطوره‌های موجود در آیین و اساطیر هندی پرداخته است.

معرفی کتاب

کهن‌ترین خدایان و به زعم آن خاستگاه ایزدان آئین‌های مختلف مردمان هند را می‌توان در عقاید اقوام "دراویدی" جستجو کرد. این اقوام پراکنده در هند و سیلان اعقاب بومزادان هند و دراویدی‌های نخستین بودند که در فاصلۀ سال‌های 4000 تا 2500 پیش از میلاد به سرزمین هند راه یافتند. دراویدیان خالق تمدن درخشانی بودند که در دورۀ رود ایندوس و شهرهای بزرگ هاراپا و مُهنجودارو شکل گرفت.

اقوام دراویدی مردمی کشاورز بودند و خدایانی را پرستش می‌کردند که به گونه‌ای با باروری و حاصل‌خیزی پیوند داشت. دو عنصر اساسی همواره در این کیش مورد توجه قرار می‌گرفت: نخست نیایش آلت نرینگی که نمونه‌هایی ازآثار آن در مُهرهای یافته شده در هاراپا دیده می‌شود و نشان‌دهندۀ خدایی چهارزانو نشسته است که شاخ ورزاو، نماد جهانی بارورسازی را بر سر نهاده است. دوم کیش توجه به خدابانوی مادر که نمونه‌های یافته شده در هاراپا آن را تأیید می‌کند و از این شمار مهرهایی است که تصاویر آن نشان‌دهندۀ رویش گیاه از رحم خدایی ماده با خدابانویی عریان است که در برابر او انسان را قربانی می‌کنند. این تصاویر همراهع با خادمان حیوانی، ایزدبانویی به هیئت ترکیبی ورزاو ـ قوچ و زن، خدایی با گوزن نر، فیل، ببر، کرگدن و گاومیش یا در برخی نمونه‌ها اژدرمار است.

فهرست مطالب کتاب بدین قرار است:

مقدمه؛ مبدأ خدایان؛ کیهان شناخت هندو (آسمان و زمین)؛ آفرینش جهان در وداها؛ آفرینش جهان در اوپانیشادها؛ آفرینش جهان در مهابهارت؛ آفرینش جهان در جوگ باسشت؛ زمان و فرضیه ادوار جهانی در هند؛ جهان و ادوار جهانی جین؛ روایتی نو در ادوار جهانی؛ نخستین انسان در منابع هندی؛ پیدایش انسان در اوپانیشاد؛ آفرینش انسان به روایتی نو؛ نژادهای بشری در گذشته و آینده؛ کتابنامه.

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

در هوای حوا: روایتی از بازتاب موقعیت اجتماعی زنان در شعر پارسی

در هوای حوا: روایتی از بازتاب موقعیت اجتماعی زنان در شعر پارسی

اشرف چیتگرزاده

در این کتاب تلاش بر آن بوده تا مسئلۀ زن از خلال شعر معاصر مورد بررسی قرار گیرد.

آرشه‌های سحرانگیز عاشقانه؛ زندگی هنری استاد حبیب‌الله بدیعی همراه با کلام هفتادوهفت ترانه و تصنیف

آرشه‌های سحرانگیز عاشقانه؛ زندگی هنری استاد حبیب‌الله بدیعی همراه با کلام هفتادوهفت ترانه و تصنیف

مهران حبیبی‌نژاد

این مجموعه، دفتری است از مجموعۀ موسیقی‌دانان ایرانی که نگاهی دارد به زندگی، افکار، اندیشه و آثار موس

منابع مشابه بیشتر ...

صدویک اسطوره از کتاب مقدس: چگونه کاتبان باستان تاریخ کتاب مقدس را نوشتند

صدویک اسطوره از کتاب مقدس: چگونه کاتبان باستان تاریخ کتاب مقدس را نوشتند

گری گرین‌برگ

این کتاب یکی از چشمگیرترین پژوهش‌های اسطوره‌شناختی دربارۀ کتاب مقدس در سال‌های اخیر است که هم برای م

مینوی خرد: پژوهش بر پایۀ متن پازند

مینوی خرد: پژوهش بر پایۀ متن پازند

مریم حاتمی زیرنظر سعید عریان

اساس کار این کتاب، بررسی متن پازند مینوی خرد است. این متن از مجموعۀ «متون پازند» آنتیا انتخاب شده که