۲۴۷۷
۰
شاعر صبح (مروری بر زندگی، آراء و آثار خاقانی شروانی)

شاعر صبح (مروری بر زندگی، آراء و آثار خاقانی شروانی)

پدیدآور: منوچهر دانش‌پژوه ناشر: همشهریتاریخ چاپ: ۱۳۸۹مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۲۰۰۰شابک: 4_022_240_964_978

خلاصه

در این کتاب کوشیده شده تا ضمن معرفی خاقانی، نمونه‌هایی از اشعار او که نسبت به بسیاری از قصیده‌سرایان تنوع دارد، آورده شود و توضیح و تحلیلی لازم نیز تا آنجا که گنجایش این کتاب اجازه می دهد، در متن و حواشی ذکر شود.

معرفی کتاب

در این کتاب کوشیده شده تا ضمن معرفی خاقانی، نمونه‌هایی از اشعار او که نسبت به بسیاری از قصیده‌سرایان تنوع دارد، آورده شود و توضیح و تحلیلی لازم نیز تا آنجا که گنجایش این کتاب اجازه می دهد، در متن و حواشی ذکر شود.

انسان وقتی کسی را ندیده یا عکس و تصویر او را مشاهده نکرده، اگر صدای او را مثلاً از تلویزیون بشنود، از صدای او، چهرۀ او و ضعف یا قدرتی را در ذهن و خاطر خود از او مجسم می‌کند. همۀ تصاویر یا پیکره‌ها و مجسمه‌هایی که امروزه از بزرگانی چون رودکی، فردوسی، ابن سینا، ابوریحان، سعدی، حافظ و دیگر بزرگان علم و ادب دیده‌ایم و با شنیدن نام آنان در برابر چشم ما مجسم می‌شود، حاصل صدای شعر و علم و گفتار و نوشتار آنان است که در ذهن نقاش یا مجسمه‌ساز شکل گرفته است، وگرنه هیچ عکس و نقش و تصویری از آن بزرگان به جای نمانده است.

شعر خاقانی با آنکه شعری حماسی و پهلوانی مانند فردوسی نیست که او را مانند امیر و سرداری دلاور در ذهن خود تجسم کنیم؛ صلابت قصاید خاقانی او را فردی نیرومند و شکوهمند جلوه‌گر کرده است؛ با آنکه بعضی اشعار او که در مرگ عمو و فرزندان و معلم و مرشد خود و دیگر نزدیکان خود سروده، او را انسانی بسیار رقیق‌القلب و حتی زودرنج معرفی می‌کند، با این حال قصاید مطنطن او، عظمتی درونی و حتی برونی از او در ذهن شکل می‌دهد.

نه تنها شعر فردوسی که از قلل رفیع شعر ایران و بلکه جهان است، قصاید پرشکوه خاقانی نیز از چنان عظمتی برخوردار است که در میان شعر حماسی و رزمی فردوسی و غزل‌های دلنشین سعدی و حافظ منزلتی خاص را داراست.

از یکسو جلال و شوکت او همچون حماسه‌های فردوسی، شاعری پرتوان را جلوه‌گر می‌سازد و از سوی دیگر لطایف و ظرایف شعر او و هنر شعری او سبب می‌شود که شاعری بزرگ چون حافظ از مضامین او الهام گیرد و با آنکه سرشت غزل با قصیده متفاوت است، از شاعرانی که بر حافظ تأثیر گذاشته‌اند، خاقانی است و این مزیتی بزرگ برای هر سراینده‌ای است که توانسته بر قله‌های شعر فارسی اثرگذار باشد.

فهرست مطالب این کتاب به قرار زیر است: مقدمه؛ چهرۀ خاقانی؛ فراز و فرود شعر خاقانی؛ غزل‌های خاقانی؛ قطعات؛ مثنوی؛ ترجیعات؛ رباعیات و دیگر آثار خاقانی.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

فصلنامۀ تخصصی زبان و ادبیات فارسی بهین‌نامه، بهار 1398، شمارۀ سوم

فصلنامۀ تخصصی زبان و ادبیات فارسی بهین‌نامه، بهار 1398، شمارۀ سوم

جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی فرح نیازکار

سومین شماره از فصلنامۀ تخخصی زبان و ادبیات فارسی «بهین‌نامه» با ویژه‌نامۀ محمد بهمن‌بیگی منتشر شده ا

شاهنامه و شعر زمان فردوسی: بحثی تحلیلی در محتویات شاهنامه و زمینۀ پیدایی آن

شاهنامه و شعر زمان فردوسی: بحثی تحلیلی در محتویات شاهنامه و زمینۀ پیدایی آن

خدائی شریف‌زاده

فردوسی در آفرینش شاهنامه بر اساس دیدگاه خاص ادبی خود عمل کرده است. او خرد، سخن و دانش را با هم پیوست

منابع مشابه بیشتر ...

خاقانی نامه (دفتر اول): برگزیدۀ مقالات خاقانی‌شناسی به انضمام چهار جستار منتشرنشده

خاقانی نامه (دفتر اول): برگزیدۀ مقالات خاقانی‌شناسی به انضمام چهار جستار منتشرنشده

سعید مهدوی‌فر

این کتاب دربرگیرندۀ بیست مقاله در پنج بخش دربارۀ شعر خاقانی است؛ مقالات در این بخش‌ها سامان یافته‌ان

خاقانی نامه: مجموعۀ مقالات خاقانی‌شناسی، ده مقالۀ منتشرنشده

خاقانی نامه: مجموعۀ مقالات خاقانی‌شناسی، ده مقالۀ منتشرنشده

سعید مهدوی‌فر

این کتاب دربرگیرندۀ ده مقالۀ منتشرنشده از نویسنده را دربر می‌گیرد. کوشیده شده این دفتر «ماهیارانه» ب

دیگر آثار نویسنده

بازکاوی مؤلفه‌های هویت ملی در شاهنامۀ فردوسی

بازکاوی مؤلفه‌های هویت ملی در شاهنامۀ فردوسی

منوچهر دانش‌پژوهان

هویت ملی در جامعۀ ایرانی محوری بنیادین برای انسجام و اقتدار ملی است و عامل مانایی و پویایی جامعه محس

استاد سخن سعدی (مروری بر زندگی و آثار مصلح‌الدین سعدی شیرازی)

استاد سخن سعدی (مروری بر زندگی و آثار مصلح‌الدین سعدی شیرازی)

منوچهر دانش‌پژوه

این کتاب مروری است بر زندگی و آثار سعدی در زبان و ادبیات فارسی.