۲۵۹۱
۰
مردی که شبیه شعر خود نیست (دربارۀ احمدرضا احمدی)

مردی که شبیه شعر خود نیست (دربارۀ احمدرضا احمدی)

پدیدآور: به کوشش ناصر صفاریان ناشر: ثالثتاریخ چاپ: ۱۳۹۱مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۱۰۰شابک: 4_747_380_964_978

خلاصه

این کتاب مجموعه‌ای از گفتگوها با احمدرضا احمدی و گفتگو با دیگران درباره‌ اوست که هر کدام بخشی از شخصیت او را پوشش می‌دهد.

معرفی کتاب

این کتاب مجموعه‌ای از گفتگوها با احمدرضا احمدی و گفتگو با دیگران درباره‌ اوست که هر کدام بخشی از شخصیت او را پوشش می‌دهد.

شکل‌گرفتن و به سرانجام‌رسیدن این متن‌ها حاصل نزدیک به سه سال ـ یعنی از سال 1381 تا 1383 ـ رفت و آمد و مراوده و هم‌صحبتی با احمدرضا احمدی و در خانۀ وی است.

احمدرضا احمدی آنقدر جامع‌الاطراف است و آنقدر وجوه گوناگون می‌توان در خود احمدی و احمدیِ اهل هنر یافت که هر چه سعی و تلاش بر این باشد که این وجوه به شکل کامل و به گونه‌ای جامع بیان شود، باز از بایسته‌بودن و شایسته‌بودن کامل باز می‌ماند.

نه فقط گفتگوهای این کتاب که تمامی گفته‌ها و نوشته‌های نشریات مختلف هیچ یک نمی‌تواند این ادعا را در خود داشته باشد که همه‌ چیز را گفته است و چیزی نمانده است؛ پس این همه، تنها جزئی است از یک کلیت.

آنچه در این کتاب است حرف‌هایی است دربارۀ زندگی احمدرضا احمدی و رفتار و روحیات او. آنچه در این مجموعه گردآوری شده، اشارۀ شناسنامه‌ای و کتابنامه‌ای به آثار او نیست؛ همان‌گونه که در مقام نقد و حتی معرفی آثار او نیست. در این مجموعه نگاه‌نوشته‌های گوناگون، حتی آنجا که به کتاب‌ها و بازی‌ها و حضورها و در یک کلام به هنر احمدی اشاره می‌شود، برای رسیدن به شناخت بهتری از خود احمدی است و نه بررسی نقدگونۀ کارهای او.

این گفتگوها چه آنها که دو نفره است و با خود احمدی و چه آنها که تک نفره است و درباره او، اغلب در منزل مسکونی وی انجام شده؛ در فضای دل‌نشین مورد علاقۀ او و آنجا که مهم‌ترین و تنهاترین مأمن و مأوای احمدرضا احمدی بوده و هست. همان جا که شعرهای به دل نشستۀ سالیان اخیرش به بار نشسته و در فضایش نفس داده و نفس گرفته است.

در تنظیم و ویرایش گفتگوها تلاش بر این بوده تا لحن گفتگو و شکل صحبت و جمله‌بندی افراد تا حد امکان دست‌نخورده بماند و یکدست و یکسان‌کردن متن‌های متفاوت به قصد قرارگرفتن کنار هم، نگاه شخصی هر گفتگو را مخدوش نکند. سؤال‌های موردی در بحث‌ها هم به پای گفتگوکننده نوشته شده تا همه چیز یکدست‌تر جلوه کند.

فهرست مطالب این کتاب بدین قرار است:

پیش از شروع؛ اشتباه بازیگری؛ عشق پانزده سالگی؛ منطق و احساس؛ دختر نه، مادر احمدرضا؛ احمدِ همیشه رفیق؛ پوسته‌ای شیرین، گرداگرد حزنی عمیق؛ فقط با یک نگاه؛ نفس‌کشیدن با کلمه‌ها؛ دو روی یک سکه؛ طنز غیر عمد!؛ همسایۀ یک گلدان شمعدانی؛ شعرهای الهام‌بخش؛ .... به اضافۀ کمی نمک؛ شاعرانه در خیال؛ قلبی مثل کریستال؛ مردی با کودک درون؛ برای آن هشت‌ماه زندگی؛ آوازهای فردا؛ باورِ همیشه باور؛ شعر در همسایگی؛ تابستان آن سال؛ بی‌شباهت: احمدرضا و فروغ؛ سال‌شمار احمدرضا احمدی.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

این فیلم‌ساز شاعرِ نقاشِ عروسک‌ساز مستندسازِ افسانه‌پرداز شعبده‌باز: سینمای سرگئی پاراجانف

این فیلم‌ساز شاعرِ نقاشِ عروسک‌ساز مستندسازِ افسانه‌پرداز شعبده‌باز: سینمای سرگئی پاراجانف

روبرت صافاریان

پاراجانف در طول حیات فیلم‌سازی خود چندین فیلم مستند ساخت، اما دو فیلم در این میان بیش‌تر مورد توجه ق

منابع مشابه بیشتر ...

چشم روز: گفتگو با رسول جعفریان

چشم روز: گفتگو با رسول جعفریان

به کوشش حامد زارع

این کتاب با عنوان «چشم روز» تلاش دارد از طریق سؤال و جواب و مصاحبه، آیینه‌ای در برابر کوشش‌های رسول

خوانش دیالوژیک

خوانش دیالوژیک

لین پی‌یرس

آنچه در فلسفۀ دیالوژیک گروه باختین محوری است و در گفتمان‌های آنها دربارۀ زبان، ادبیات و سوبژکتیویتۀ