۱۷۵۲
۰
مثنوی معنوی از نگاهی دیگر

مثنوی معنوی از نگاهی دیگر

پدیدآور: سید‌علی‌محمد سجادی ناشر: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایرانتاریخ چاپ: ۱۳۸۶مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۵۰۰شابک: 7_36_8036_964_978

خلاصه

نویسنده در این کتاب کوشیده تا گسستگی‌های ظاهری در این اثر کبیر را باز نماید و فهمی استوارتر از آن ارائه نماید.

معرفی کتاب

مثنوی معنوی سرودۀ مولانا جلال الدین محمد بلخی گه بر اساس نسخۀ قونیه 25646 بیت را دربرمی‌گیرد، منظومه‌ای است که با همۀ پراکندگی، تنوع مطلب و حجم بسیار از نوعی وحدت و ارتباط لفظی و معنایی برخوردار است. این سخن بدان معنی نیست که سراینده با طرحی از پیش تعیین شده در اندیشۀ ایجاد این بنای عظیم و استوار بوده است؛ فی المثل اگر بخواهیم میان این اثر و کیمیای سعادت که بی‌تردید تأثیری شگرف بر مولانا و مثنوی او داشته است، مقایسه‌ای به عمل آوریم، بدین نتیجه می‌رسیم که غزالی بر اساس طرحی معلوم، با تعیین چهار رکن برای تألیف خویش و تبویب و فصل‌بندی مشخص، موضوع دلخواه خود را تعریف و مؤلفه‌های آن را تعیین کرده، آیات و روایات متناسب را برگزیده و در پی القاء نتایج مشخص به خواننده بر آمده است.

مولانا نیز گرچه بر قرآن و سنت تکیه دارد؛ اما چون در اندیشۀ خلق جهانی نو و ناشناخته است و سیلان فکری او نیز چنان پرشتاب است که پایبندی به هیچ یک از قواعد شناخته‌شده و رایج را بر نمی‌تابد، به جای آنکه در ظرف زمان و مکان و تحت قاعده‌ای معین سخن گوید، عنانت گسسته به پیش می‌تازد و داغ حسرت بر دل کسانی می‌نهد که گمان‌ می‌برند می‌توانند با این شهسوار عرصۀ لفظ و معنی هم‌عنانی کنند.

این کتاب شرح و تفسیری بر کتاب «مثنوی معنوی» است. پدیدآورنده که در تنظیم متن اشعار مثنوی، به نسخۀ نیکلسون اعتماد نموده، تلاش کرده تا برای تمام ابیات، توضیحات لازم را ارائه دهد. وی در بعضی از موارد، آیات قرآن، روایات و اتفاقاتی که مولوی با الهام از آن‌ها به سرودن پرداخته را نیز معرفی نموده است.

روش کار نویسنده در این کتاب بر پایۀ کتاب مثنوی معنوی است که بر اساس نسخۀ قونیه و با تصحیح و گفتار عبدالکریم سروش به زیور طبع آراسته شده است، صورت گرفته است. نویسنده از «نی‌نامه» آغاز کرده و ابیاتی را که به لحاظ معنایی به هم پیوسته یافته است، با علامت à مشخص کرده است. تک‌بیت‌ها یا دو سه بیتی که توضیحی خاص را دربردارد و در نظر اول می‌توان از آن چشم پوشید را مشخص و دلیل آن را بیان کرده است؛ مثلاً در هجده بیت نخستین دفتر اول ابیاتی را می‌توان یافت که به نوعی از اصل مطلب جدا و وظیفۀ آنها تبیین و توضیح بیت پیش یا مطلبی دیگر است و از آن جمله بیت چهارم است که بیانگر این است که چرا مولانا سینه‌ای شرحه‌‌شرحه از فراق می‌خواهد تا بگوید شرح درد اشتیاق.

گاه چنان ظریفانه گسست و پیوست‌ها صورت می‌پذیرد که جز با دقت خاص و تشریح و تعلیل، دریافت امر غیر ممکن می‌نماید؛ در اینگونه موارد تنها راه چاره، ذکر معانی بیت یا ابیاتی مشخص است تا از این طریق بتوان سررشته‌های منقطع را دوباره بازجست و به هم پیوست. بنابراین این تحقیق نه به معنای لغات و اصطلاحات می‌پردازد، نه هر بیت را شرح و بسط می‌دهد و نه دریافت خویش از چند بیت را بیان می‌دارد؛ با این همه هر کجا که ضرورت ایجاب کند ـ که البته اندک هم نیست ـ به هر یک از این امور دست می‌یازد.  

                                                    

                                     

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

روبرتو بولانیو: آخرین مصاحبه و گفتگوهای دیگر

روبرتو بولانیو: آخرین مصاحبه و گفتگوهای دیگر

مارسلا والدز

در این کتاب آخرین مصاحبه روبرتو بولانیو همراه با سه مصاحبه دیگر آمده است. این مصاحبه‌ها به واسطه وسع

حافظ، مصلح اجتماعی

حافظ، مصلح اجتماعی

فروزان خزائنی

این کتاب بر آن است که تصویری آشکار و بی‌ابهام از اندیشه‌های اصلاحی حافظ ارائه کند. برای دستیابی به ا

منابع مشابه بیشتر ...

مقامات ره حیرانی: گزیدۀ مثنوی‌های عطار نیشابوری

مقامات ره حیرانی: گزیدۀ مثنوی‌های عطار نیشابوری

گزینش، مقدمه و توضیح: فاطمه مجیدی کدکنی

این گزیده حاصل سال‌ها انس با آثار عطار و تدریس منطق‌‌الطّیر در سرفصل قدیم و مثنوی‌‌های عطّار در سرفص

سرّ دیگر: شرحی بر مثنوی معنوی (برگرفته از نظریات و اندیشه‌های عارف معاصر مرحوم نجم‌الدین علی مقدادی اصفهانی)

سرّ دیگر: شرحی بر مثنوی معنوی (برگرفته از نظریات و اندیشه‌های عارف معاصر مرحوم نجم‌الدین علی مقدادی اصفهانی)

سارا مقدادی اصفهانی

این کتاب منعکس‌کنندۀ اندیشۀ کسی است که شهود را با خرد همراه کرد؛ پس از آنکه سخن بگوید، بدان عمل کرد.