۲۱۴۲
۰
نشانه‌شناسی مکان: مجموعه مقالات هفتمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی

نشانه‌شناسی مکان: مجموعه مقالات هفتمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی

پدیدآور: فرهاد ساسانی ناشر: سخنتاریخ چاپ: ۱۳۹۱مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۱۰۰شابک: 2_566_372_964_978

خلاصه

این کتاب حاصل تلاش گروه نشانه‌شناسی است که در قالب «حلقۀ نشانه‌شناسی تهران» اقدام به برگزاری هفتمین اندیشی نشانه‌شناسی با عنوان ویژۀ «نشانه‌شناسی مکان» اقدام کرده است.

معرفی کتاب

در میان نشانه‌شناسان این تلقی وجود دارد که همه جا فضاست و هیچ وقت نمی‌توان فضا را درک کرد، بلکه تنها می‌توان در آن جابجا شد. بر این اساس می‌توان این ادعا را مطرح کرد که فضا در همه جا حضور خود را به نمایش می‌گذارد؛ حتی نشانه‌ها هم مجبورند در فضا و زمان حرکت خود را آغاز کنند و از اشکال ساده به شکل‌های پیچیده برسند و حتی انسان وقتی چیزی را درک می‌کند که آنها را در فضا و مکان قرار دهد.

این کتاب حاصل تلاش گروه نشانه‌شناسی است که در قالب «حلقۀ نشانه‌شناسی تهران» اقدام به برگزاری هفتمین اندیشی نشانه‌شناسی با عنوان ویژۀ «نشانه‌شناسی مکان» اقدام کرده است. از ویژگی‌های این هم‌اندیشی می‌توان به عام‌تر شدن قلمروی پژوهش‌ها و در نتیجه دربرگیری همۀ حوزهها و نه صرفاً هنر اشاره کرد.

مقالاتی که در این کتاب آمده است، بدین ترتیب است:

تحلیل نشانه‌شناختی هویت دوگانه در یک محلۀ شهری و کارکرد آن: مطالعۀ موردی محلۀ رستم‌آباد ـ فرمانیه؛ فرآیند معناپردازی در «برج آزادی»؛ مکان، جنسیت و بازنمایی سیاسی؛ نوع‌شناسی مکان و نقش آن در تولید و تهدید معنا؛ تهران: گسست و پیوست معنا؛ بررسی فرم شهر از منظر نشانه‌شناسی لایه‌ای: نمونۀ موردی محلۀ «باغ شاطر» تهران؛ قنادی کاکا در کلاردشت: شکل‌گیری فضایی میانه و غشایی با تنشی بالا در بطن فرهنگ خودی؛ فضای متحرک، فضاهای بینافضایی: مطالعۀ موردی تراگفتمانی فضایی.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ورق یار: آثارشناسی توصیفی شمس تبریزی

ورق یار: آثارشناسی توصیفی شمس تبریزی

مجید رنجبر

این کتاب آثارشناسی توصیفی شمس تبریزی است و در آن 77 اثر چاپی، شنیداری و دیداری با موضوع زندگی و اندی

من سعدی آخرالزمانم

من سعدی آخرالزمانم

بهاءالدین خرمشاهی به کوشش عارف خرمشاهی

خرمشاهی همان‌گونه که دربارۀ حافظ آراء و نظریات مهم و مرجعی دارد، دربارۀ شیخ اجل نیز آرائی دارد که بر

منابع مشابه بیشتر ...

فرهنگ توضیحی جهان نشانه و معنا

فرهنگ توضیحی جهان نشانه و معنا

حمیدرضا شعیری، بهروز محمودی بختیاری، مهدی سبزواری

این فرهنگ با تأکید بر مکتب نشانه‌معناشناسی پاریس، از دستاوردهای مکاتب دیگر نیز بهره برده است؛ درواقع

نشانه شناسی ایموجی: پیدایش زبان بصری در عصر اینترنت

نشانه شناسی ایموجی: پیدایش زبان بصری در عصر اینترنت

مارسل دانسی

این کتاب به خواننده می‌آموزد ایموجی‌ها برخلاف عقیدۀ برخی از زبان‌شناسان و اندیشمندان که ایموجی را زب