۱۹۳۴
۰
کیمیاگر معرفت: زندگانی، گفته‌ها و اندیشه‌های ذوالفنون

کیمیاگر معرفت: زندگانی، گفته‌ها و اندیشه‌های ذوالفنون

پدیدآور: فرید الدین رادمهر ناشر: نیلوفرتاریخ چاپ: ۱۳۹۲مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۱۰۰شابک: 8_526_448_964_978

خلاصه

مؤلف این کتاب کوشیده تا تمامی مطالب مربوط به ذوالنون را مدنظر قرار دهد و آنچه را او گفته است، بیابد و در این کتاب درج نهد.

معرفی کتاب

ذوالنون در سال 245 قمری درگذشت و از آن پس کتب صوفیان مشحون از ذکر وی و اقوال وی شد؛ چون وی را اولین کسی می‌دانند که در علم تصوف مطلب گفت و نوشت؛ در عین حال دستی دراز در کیمیا داشت و از وی نوشته‌های مربوط به علم کیمیا هنوز بر جای مانده است. او به خط هیروگلیف آشنایی یافت و میراث مصریان را به خوبی شناخته بود و مدت مدیدی را در اهرام مصر سپری کرد و البته زادگاهش شهر اخمیم نیز که جایگاه بزرگ‌ترین آثار مصر کهن است، در عمق دانش وی تأثیر داشت.

اهمیت ذوالنون را می‌توان به لطف شواهدی که از بزرگان تصوف به دست آمده است، توزین کرد. تا آنجا که معلوم است ابن عربی با وجود آثار بسیاری که دارد، فقط یکی از کتاب‌های خویش را به شرح حال یکی از مشایخ اقدم صوفیان اختصاص داده است و او ذوالنون است تا جایی که کتابی مفصل تحت عنوان الکوکب الدری فی مناقب ذی النون المصری را در شرح حال ذوالنون و احوال و افکار و اقوال وی نوشت؛ با ذکر این مهم که در وصف هیچ یک از قدمای صوفیان به ویژه در طبقۀ نخست صوفیان چنین کاری نکرده است. جلال الدین سیوطی که دانشور بزرگ عصر خویش بود، کتابی مستقل در وصف وی به نام السّرّ المکنون فی مناقب ذی‌النون نوشت.

در روزگار ما کتابی مستقل و جامع در وصف ذوالنون نوشته نشده است؛ مستشرقانی نظیر مارگارت اسمیث، رینولد آلن نیکلسون و آسین پالاسیوس به اهمیت ذوالنون واقف بودند و در برخی مرقوما تخویش به آن اشاره کردند بی آنکه فرصتی یابند تا آن را کامل و مرتب عرضه دارند.

مؤلف این کتاب کوشیده تا تمامی مطالب مربوط به ذوالنون را مدنظر قرار دهد و آنچه را او گفته است، بیابد و در این کتاب درج نهد. آنچه در وصف ذوالنون گفته‌اند و آنچه را که خود او نیز گفته است، بیشتر به زبان عربی است؛ نقل عین مطالب عربی همراه با ترجمۀ آنها، به ویژه نقل مضامین کلی آنها خواننده را با اصل متن آشنا می‌کند و مضمون فارسی آنها هم هست تا به راحتی خواننده کتاب را به دست گیرد. ترجمۀ گفته‌های عربی از هجویری گرفته تا عطار و مترجم احیاء العلوم الدین غزالی و دیگران با هم متفاوت است که در این کتاب به این تفاوت‌ها هم اشاره شده است.

متن قصیدۀ ذوالنون دربارۀ کیمیا نیز از روی نسخۀ خطی برای نخستین بار در این کتاب درج شد تا نمونه‌ای از رسائل ذوالنون که نسبتاً کم است، تقدیم خواننده شود.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

روبرتو بولانیو: آخرین مصاحبه و گفتگوهای دیگر

روبرتو بولانیو: آخرین مصاحبه و گفتگوهای دیگر

مارسلا والدز

در این کتاب آخرین مصاحبه روبرتو بولانیو همراه با سه مصاحبه دیگر آمده است. این مصاحبه‌ها به واسطه وسع

حافظ، مصلح اجتماعی

حافظ، مصلح اجتماعی

فروزان خزائنی

این کتاب بر آن است که تصویری آشکار و بی‌ابهام از اندیشه‌های اصلاحی حافظ ارائه کند. برای دستیابی به ا

منابع مشابه بیشتر ...

سفر در حباب: گزیدۀ اشعار فارسی شکری هنری

سفر در حباب: گزیدۀ اشعار فارسی شکری هنری

انتخاب، تدوین و تصحیح: امیرحسین مدرس

شکری در زمرۀ شاعران اواخر دورۀ سبک هندی یا اصفهانی است. بر این اساس شعرش دورنگ است؛ یعنی هم نشانه‌ها

دیوان عایشه درّانی

دیوان عایشه درّانی

عایشه درّانی

در شعر عایشه تعداد زیادی از واژگان رایج در زبان فارسی دری آن روزگار یافت می‌شود که از دو نظر قابل بر