۲۱۸۹
۰
 فارسی ناشنیده: فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی و فارسی‌شدۀ کاربردی در افغانستان

فارسی ناشنیده: فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی و فارسی‌شدۀ کاربردی در افغانستان

پدیدآور: حسن انوشه و غلامرضا صنعتگر ناشر: قطرهتاریخ چاپ: ۱۳۹۱مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۷۰۰شابک: 6_609_119_600_978

خلاصه

این کتاب حاصل سال‌ها کتاب‌گردی و تهیۀ برگه‌های جداگانه توسط نویسندگان برای هر یک از واژه‌ها و اصطلاحات است.

معرفی کتاب

جای سخنی نیست که زبان فارسی که زبان فرهنگی پرمایه و پرافتخاری است، حضور چشمگیری در همۀ زبان‌های پیرامون خود دارد؛ چنانکه اگر در برخی از این زبان‌ها، واژه‌های فارسی و فارسی‌شده را بیرون بکشند، یا تقریبا از آن زبان‌ها چیزی نمی‌ماند یاد دامنۀ واژگانی آنها چندان تنگ می‌شود که حتی گویندگان آنها نیز نمی‌توانند سخن یکدیگر را دریابند؛ مثلاً زبان اردو که سومین زبان جهان است، چندان واژه‌های فارسی و فارسی‌شده دارد که گفته‌اند فارسی، مادرخواندۀ اردو است.

کشوری که امروزه در سراسر جهان به نام افغانستان شاخته است، بخشی از سرزمین پهناوری است که زبان فارسی/ دری بالندگی‌اش را در آنجا آغاز کرد و از آنجا رفته‌رفته به سرزمین‌های غربی ایران گسترش یافت. این زبان که همچنان در افغانستان رگ‌هایی پرخون و دلی تپنده دارد، بخش بسیار مهم از هویت ملی مردم این کشور و دارای گنجینۀ گرانمایه و ارجمندی از میراث فرهنگی همۀ مردمانی است که به آن می‌اندیشند، سخن می‌گویند و می‌نویسند.

هدف نویسندگان از تألیف این کتاب موارد ذیل بوده است:

الف) افزودن به گنجینۀ واژگانی زبان فارسی؛ ب) کمک‌کردن به همگون شدن فرهنگ‌های فارسی ایران و افغانستان؛ ج) یاری‌دادن به فارسی‌پژوهان زبان‌ساز؛ د) تقویت پیوندهای فرهنگی میان دو کشور ایران و افغانستان.

در تألیف این کتاب چهار دسته از واژگان در نظر داشته شده است:

1. واژه‌هایی فارسی که در روزگاران کهن کاربرد داشتند که این واژگان در ایران فراموش شده‌اند؛ ولی در افغانستان همچنان زنده‌اند و کاربرد روزانه دارند.

2. واژه‌هایی که در ایران و افغانستان کاربرد دارند؛ ولی معنی آنها در هر یک از این دو کشور متفاوت است.

3. واژه‌های فارسی که تنها در افغانستان کاربرد دارند و در ایران ناشناخته‌اند.

4. واژه‌هایی که از زبان‌های دیگر به فارسی افغانستان راه یافته‌اند؛ اما هیچ حضوری در فارسی ایران ندارند.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

رهنمودهایی برای آموزش فرهنگ؛ رویکردهای عملی به ارتباطات بینافرهنگی

رهنمودهایی برای آموزش فرهنگ؛ رویکردهای عملی به ارتباطات بینافرهنگی

آنه سی وینتر گرست، جو مک‌وی

این کتاب با این هدف ترجمه شده است که مدرسان و آموزگاران زبان فارسی در کنار توجه به توانش زبانی فارسی

سازندگان جهان ایرانی ـ اسلامی؛ ملاصدرا

سازندگان جهان ایرانی ـ اسلامی؛ ملاصدرا

سایه میثمی

نویسنده در این پژوهش تفکرانگیز و جامع، زندگی و اندیشۀ ملاصدرا را در زمینۀ پیچیدۀ تشیع، تصوف و سنت دی

منابع مشابه بیشتر ...

متن سکایی (از سنگ‌نوشتۀ داریوش در بیستون): قرائت، ترجمه، ریشه‌شناسی واژه‌ها

متن سکایی (از سنگ‌نوشتۀ داریوش در بیستون): قرائت، ترجمه، ریشه‌شناسی واژه‌ها

رحمان پوراکبر خیاوی (روشن خیاوی)

به نظر می‌رسد در متن سکایی (ترکی باستان) سنگ‌نوشتۀ بیستون، بر خلاف متن فارسی باستان که ضمیر اول شخص

واژه نامه فرهنگ نویسی (انگلیسی ـ فارسی، فارسی ـ انگلیسی)

واژه نامه فرهنگ نویسی (انگلیسی ـ فارسی، فارسی ـ انگلیسی)

ساغر شریفی، احمد خندان

وجه تمایز این واژه‌نامه در مقایسه با دیگر فرهنگ‌های زبان‌شناسی موجود این است که در این کتاب به وجود