۱۷۱۲
۰
چیستی ترجمه در هرمنوتیک

چیستی ترجمه در هرمنوتیک

پدیدآور: مرتضی بابک معین ناشر: سخنتاریخ چاپ: ۱۳۹۲مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۶۵۰شابک: 7_628_372_964_978

خلاصه

این کتاب به اندیشه‌های دو فیلسوف بزرگ فلسفۀ هرمنوتیک یعنی گادامر و ریکور می‌پردازد.

معرفی کتاب

این کتاب به اندیشه‌های دو فیلسوف بزرگ فلسفۀ هرمنوتیک، یعنی گادامر و ریکور می‌پردازد؛ به ویژه در جایی که صحبت از زبان، فهم، تأویل و متن می‌کنند. عنوان کتاب به خوبی بیانگر این مسئله است که دغدغۀ اصلی نویسنده این است تا از خلال مطرح‌کردن اندیشه‌های این دو فیلسوف دربارۀ مفاهیم ذکرشده اندیشۀ آنها را در مورد ترجمه جستجو کند. اساساً در طول تاریخ هرمنوتیک، ترجمه همیشه جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. در واقع ترجمه را می‌توان رشته‌ای در نظر گرفت که همۀ گفتمان‌های هرمنوتیک از تفسیر متون مقدس تا فهم دیگری را درمی‌نوردد.  ترجمه همچنین عنصر مشترکی است که هرمنوتیک‌های خاص عهد عتیق و قرون وسطی را به هرمنوتیک‌های کلی که با اندیشۀ شلایرماخر آغاز می‌شوند، پیوند می‌زند.

می‌توان گفت برای هرمنوتیک، ترجمه از یک سو هم موضوع مورد مطالعه است و هم فرایندی است که از طریق آن به فهم کامل می‌رسیم. از آنجا که گادامر وظیفۀ هرمنوتیک را بر اساس تنش بین دو قطب خود و دیگریِ بیگانه تعریف می‌کند و ریکور نیز در کنار گادامر با مطرح‌کردن دیالکتیک هویت و تفاوت یا غیریت و مسئلۀ جذب دیگری با فاصله در خودیت همجوار و نزدیک بر مضمون فاصله در هر عمل تأویلی صحه می‌گذارد؛ بنابراین می‌توان ترجمه را به غایت الگوی مناسبی برای تأویل به حساب آوریم.  

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دستور زبان اوستایی

دستور زبان اوستایی

محمدتقی راشد محصل

زبان اوستایی که یکی از دو شاخه زبان‌های «هند و ایرانی» منشعب از خانوادۀ زبانی «هندواروپایی» است، از

سرآغاز شعر نو کردی و تحول فرم‌های آن

سرآغاز شعر نو کردی و تحول فرم‌های آن

انور معرفت

در این کتاب به موضوع تاریخ تحول شعر نو کوردی پرداخته شده و تلاش شده تا با استناد به کتب و مجلات منتش

منابع مشابه بیشتر ...

درآمدی بر فلسفه‌های معاصر غرب (از هوسرل تا رورتی)

درآمدی بر فلسفه‌های معاصر غرب (از هوسرل تا رورتی)

محمد اصغری

فلسفه‌های معاصر غرب به‌مثابۀ جنگلی پر از درختان کوتاه و بلند است که چنان درهم‌تنیده شده‌اند که گاهی

گادامر و مسئلۀ هرمنوتیک

گادامر و مسئلۀ هرمنوتیک

محمود خاتمی

نویسنده در این کتاب بر اساس آثار گادامر، به‌ویژه تحقیق ابواب و تقریر مطالب کتاب «حقیقت و روش» صورت‌ب

دیگر آثار نویسنده

ابعاد گمشدۀ معنا در نشانه‌شناسی روایی کلاسیک؛ «نظام معنایی تطبیق یا رقص در تعامل»

ابعاد گمشدۀ معنا در نشانه‌شناسی روایی کلاسیک؛ «نظام معنایی تطبیق یا رقص در تعامل»

مرتضی بابک معین

بر پایه و اساس همین تأثیرپذیری است که لاندوفسکی نظام معنایی «تطبیق» را تعریف می‌کند و در کتاب‌ها و م