۱۸۵۴
۰
چیستی ترجمه در هرمنوتیک

چیستی ترجمه در هرمنوتیک

پدیدآور: مرتضی بابک معین ناشر: سخنتاریخ چاپ: ۱۳۹۲مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۶۵۰شابک: 7_628_372_964_978

خلاصه

این کتاب به اندیشه‌های دو فیلسوف بزرگ فلسفۀ هرمنوتیک یعنی گادامر و ریکور می‌پردازد.

معرفی کتاب

این کتاب به اندیشه‌های دو فیلسوف بزرگ فلسفۀ هرمنوتیک، یعنی گادامر و ریکور می‌پردازد؛ به ویژه در جایی که صحبت از زبان، فهم، تأویل و متن می‌کنند. عنوان کتاب به خوبی بیانگر این مسئله است که دغدغۀ اصلی نویسنده این است تا از خلال مطرح‌کردن اندیشه‌های این دو فیلسوف دربارۀ مفاهیم ذکرشده اندیشۀ آنها را در مورد ترجمه جستجو کند. اساساً در طول تاریخ هرمنوتیک، ترجمه همیشه جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. در واقع ترجمه را می‌توان رشته‌ای در نظر گرفت که همۀ گفتمان‌های هرمنوتیک از تفسیر متون مقدس تا فهم دیگری را درمی‌نوردد.  ترجمه همچنین عنصر مشترکی است که هرمنوتیک‌های خاص عهد عتیق و قرون وسطی را به هرمنوتیک‌های کلی که با اندیشۀ شلایرماخر آغاز می‌شوند، پیوند می‌زند.

می‌توان گفت برای هرمنوتیک، ترجمه از یک سو هم موضوع مورد مطالعه است و هم فرایندی است که از طریق آن به فهم کامل می‌رسیم. از آنجا که گادامر وظیفۀ هرمنوتیک را بر اساس تنش بین دو قطب خود و دیگریِ بیگانه تعریف می‌کند و ریکور نیز در کنار گادامر با مطرح‌کردن دیالکتیک هویت و تفاوت یا غیریت و مسئلۀ جذب دیگری با فاصله در خودیت همجوار و نزدیک بر مضمون فاصله در هر عمل تأویلی صحه می‌گذارد؛ بنابراین می‌توان ترجمه را به غایت الگوی مناسبی برای تأویل به حساب آوریم.  

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سکوت کهن آینه‌ها: زندگی و شعر عالمتاج قائم‌‌مقامی (ژاله)

سکوت کهن آینه‌ها: زندگی و شعر عالمتاج قائم‌‌مقامی (ژاله)

زهرا طاهری

این کتاب نگاهی است به شعر و زندگی عالمتاج قائم‌‌مقامی، شاعری که بنای ذهن و زبان زنانه را در ادب فارس

مادیان هزار دادستان؛ آوانویسی، برگردان فارسی، یادداشت‌ها و واژه‌نامه (بخش دوم از رونوشت مودی)

مادیان هزار دادستان؛ آوانویسی، برگردان فارسی، یادداشت‌ها و واژه‌نامه (بخش دوم از رونوشت مودی)

نادیا حاجی‌پور

مادیان هزار دادستان یا کتاب هزار داوری، رساله‌ای دربارۀ حقوق دورۀ ساسانی است. این مجموعه در پایان دو

منابع مشابه بیشتر ...

من که هستم و تو که هستی؟ شرحی بر مجموعۀ شعر «بلور تنفس» پاول سلان و دو مقالۀ دیگر

من که هستم و تو که هستی؟ شرحی بر مجموعۀ شعر «بلور تنفس» پاول سلان و دو مقالۀ دیگر

هانس گئورگ گادامر

این کتاب حاصل تلاش و تجربۀ فهمانی هانس گئورگ گادامر ـ نظریه‌پرداز هرمنوتیک فلسفی ـ به عنوان خواننده

دیالوگ و دیالکتیک: هشت پژوهش هرمنوتیکی دربارۀ افلاطون

دیالوگ و دیالکتیک: هشت پژوهش هرمنوتیکی دربارۀ افلاطون

هانس گئورگ گادامر

این کتاب ترجمه‌ای است از هشت پژوهش شناخته‌شده از هانس گئورگ گادامر دربارۀ افلاطون. گرچه تمامی این مق

دیگر آثار نویسنده

ابعاد گمشدۀ معنا در نشانه‌شناسی روایی کلاسیک؛ «نظام معنایی تطبیق یا رقص در تعامل»

ابعاد گمشدۀ معنا در نشانه‌شناسی روایی کلاسیک؛ «نظام معنایی تطبیق یا رقص در تعامل»

مرتضی بابک معین

بر پایه و اساس همین تأثیرپذیری است که لاندوفسکی نظام معنایی «تطبیق» را تعریف می‌کند و در کتاب‌ها و م