۱۶۵۶
۰
اسطوره

اسطوره

پدیدآور: رابرت آلن سگال ناشر: بصیرتتاریخ چاپ: ۱۳۸۹مترجم: فریده فرنودفرمکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰شابک: 8_08_5492_600_978

خلاصه

کتاب حاضر درآمدی بر مهم‌ترین نظریه‌های سده‌های نوزدهم و بیستم در باب اسطوره است. نویسندۀ کتاب کوشیده است تا با تکیه بر آرای نظریه‌پردازان برجسته به پرسش‌های مربوط به اسطوره پاسخ دهد.

معرفی کتاب

کتاب حاضر درآمدی بر مهم‌ترین نظریه‌های سده‌های نوزدهم و بیستم در باب اسطوره است. نویسندۀ کتاب کوشیده است تا با تکیه بر آرای نظریه‌پردازان برجسته‌ای همچون فریزر، تایلور، مالینوفسکی، فروید، لوی اشتراوس، کاسیرر، الیاده و ژیرار به سؤالات زیر پاسخ دهد: اندیشۀ اسطوره‌ای چگونه فهم ما از علم را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ اسطوره و دین تا چه حد با هم مرتبط هستند؟ آیین و مناسک چیستند و نسبت آن دو با اسطوره چیست؟ اسطوره چگونه بر ادبیات، هنر و به طور کلیب جامعۀ انسانی تأثیر می‌گذارد؟ آیندۀ اسطوره‌پژوهی چه خواهد شد؟

نویسنده در این کتاب به گونه‌ای مختصر و مقید در هشت فصل رویکردهای مختلف به اسطوره را در بسترهایی چون علم، فلسفه، دین، آیین و مناسک، ادبیات، روان‌شناسی، ساختارگرایی و جامعه‌شناسی بررسی می‌کند. او در هر یک از این فصول آراء اصلی‌ترین و محوری‌ترین صاحب‌نظران مربوط به اسطوره در آن حوزۀ خاص را مطرح می‌کند و با آوردن قطعاتی از مهم‌ترین آثار این صاحب‌نظران در زمینۀ اسطوره به روشن‌تر‌شدن بحث یاری می‌رساند. وی در بخش پایانی فصل هشتم و همچنین در قسمت نتیجه‌گیری پس از بیان و تحلیل نظریات مختلف به طرح رأی خود دربارۀ اسطوره آدونیس و آیندۀ اسطوره‌پژوهی می‌پردازد.

نویسنده در مقدمه این کتاب می‌گوید: کتاب حاضر درآمدی بر اسطوره‌ها نیست؛ بلکه مقدمه‌ای بر رویکردهایی به اسطوره یا نظریه‌هایی در باب اسطوره است که البته این کتاب تنها به طرح نظریه‌های دورۀ مدرن محدود می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از یک اسطورۀ خاص نظیر اسطورۀ آدونیس بهره می‌گیرد تا بتواند شدت و ضعف هر یک از این نظریه‌ها را در تحلیل این اسطوره مشخص سازد، در پایان هر فصل کارآمدی نظریه‌های مطرح شده را با به‌کار‌بستن آنها دربارۀ اسطورۀ آدونیس نشان می‌دهد که البته این اقدام با نقاط قوت و ضعف همراه است که نقطۀ قوت آن کمک به خواننده است تا بتواند نظریه‌های مطرح شده را با یکدیگر به خوبی مقایسه کند و ضعف آن در این است که طبیعتاً برخی از این نظریه‌ها با این اسطورۀ خاص سازگار نیستند. 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دستور زبان اوستایی

دستور زبان اوستایی

محمدتقی راشد محصل

زبان اوستایی که یکی از دو شاخه زبان‌های «هند و ایرانی» منشعب از خانوادۀ زبانی «هندواروپایی» است، از

سرآغاز شعر نو کردی و تحول فرم‌های آن

سرآغاز شعر نو کردی و تحول فرم‌های آن

انور معرفت

در این کتاب به موضوع تاریخ تحول شعر نو کوردی پرداخته شده و تلاش شده تا با استناد به کتب و مجلات منتش

منابع مشابه بیشتر ...

بازخوانی انتقادی سیاست‌گذاری‌های آموزشی در ایران معاصر

بازخوانی انتقادی سیاست‌گذاری‌های آموزشی در ایران معاصر

سیدجواد میری، مهرنوش خرمی‌نژاد

ضروری است که فهم ما از جایگاه آموزش و پرورش به صورت بنیادی و از منظر ارزش‌گذاری اجتماعی تغییر کند؛ ز

اسطورۀ تولد قهرمان: تفسیری روان‌شناختی از اساطیر

اسطورۀ تولد قهرمان: تفسیری روان‌شناختی از اساطیر

اوتو رانک

این کتاب اثري ميان‌رشته‌اي است که به تفسير اسطوره و ادبيات از طريق نظريات روان‌کاوي مي‌پردازد.