۱۸۱۸
۰
دانش و دانشمند در ادبیات فارسی

دانش و دانشمند در ادبیات فارسی

پدیدآور: مهدی محبتی ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیتاریخ چاپ: ۱۳۸۸مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰شابک: 4_98_2738_964_978

خلاصه

این کتاب بررسی برخی از متون‌ و پژوهش‌ها را دربرمی‌گیرد که در میراث تمدنی ـ فرهنگی ایران جای می‌گیرند و هریک به گونه‌ای بر اهمیت و جایگاه علم‌آموزی در حیات پویای بشری تأکید دارند.

معرفی کتاب

فرزانه‌ترین فرزانگان هر فرهنگی در عین گریزان‌بودن از جنگ و خونریزی، اشتیاق فراوانی به علم‌آموزی و کاوش در دنیای پیرامونی داشته‌اند و حتی دیگران را نیز بدان تشویق می‌کرده‌اند. از فرزانگانی چون سقراط، افلاطون، بودا، کنفوسیوس و لائو گرفته تا پیامبران و رسولانی چون زرتشت، موسی و برتر از همۀ آنها رسول اکرم که مشتاق‌ترین آدمیان به کسب علم و معرفت بود.

فرهنگ ایرانی نیز که از جمله غنی‌ترین فرهنگ‌های بشری به شمار می‌آید و ریشه‌های متمدنانۀ آن تا مدت‌ها پیش از تمدن‌های امروزی می‌رسد، از این قاعده مستثنا نیست. حیات ایرانی از همان آغاز با شوق به علم و دستیابی به فنونی که زندگی انسان را در مسیر آسایش و آرامش قرار می‌دهند، عجین بوده است. این مسئله آن‌قدر در ایران باستان اهمیت داشته است که پادشاهی را نمی‌توان یافت مگر آنکه حکیمی فرزانه را به مشاورت و وزارت خود برگزیده است که در میان این وزرا، معروف‌ترین و شایسته‌ترین همان بزرگمهر حکیم است که همواره در طول تاریخ به فرزانگی و فرهیختگی مشهور بوده است.

درک دقیق جایگاه و خاستگاه و ارزش‌ها و روش‌ها و منش‌های علم و عالِم در ادبیات فارسی بهترین معیار برای فهم میراث گذشته و نقد موازین امروزین فرهنگ و ادب ایرانی و اسلامی است؛ چون راستی و درستیِ گفتاری و رفتاری هر فرهنگ و تمدنی را از نوع برخوردش با دانش و دانشمند به روشنی می‌توان دریافت. به همین دلیل کوشیده شده تا با توصیف و ترسیم دقیق و مستدل و مستند علم و عالِم در ادبیات فارسی، هم چشم‌اندازی روشن و عمیق از گذشته پیش روی چشم‌ها آورده شود و هم معیاری دقیق برای نقد شیوۀ برخوردهای علمی و فرهنگی در این حوزه به ذهن‌ها و زبان‌ها داده شود.

کتاب حاضر بررسی برخی از متون‌ و پژوهش‌ها را دربرمی‌گیرد که در میراث تمدنی ـ فرهنگی ایران جای می‌گیرند و هر یک به گونه‌ای بر اهمیت و جایگاه علم‌آموزی در حیات پویای بشری تأکید دارند. متفکران و فرزانگان تاریخی ما چنان‌که آثار آنها در اینجا کاوش شده است، به صور مختلف به دسته‌بندی و تعریف علوم مختلف دست یازیده‌اند و راه‌های دست‌یابی به آنها و ثمراتی که هر علم می‌تواند در اختیار جامعۀ بزرگ انسانی قرار دهد را با دقت برشمرده‌اند که این پژوهش همّ خویش را به واسازی و غور در این تبیین‌ها و تحلیل‌ها معطوف کرده‌است. 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تاریخ ایران؛ پژوهش آکسفورد

تاریخ ایران؛ پژوهش آکسفورد

جمعی از نویسندگان ویراستۀ تورج دریایی

این کتاب در شانزده فصل به بررسی جامع دنیای ایرانی (جیحون تا فرات) و تاریخ آن پرداخته و فراتر از مرزه

مبانی دستور شناختی

مبانی دستور شناختی

رونالد لانگاکر

دستور شناختی یک چارچوب نظری است که ساختار زبان را به‌مثابه محصولِ شناخت و برهمکنش اجتماعی توصیف می‌ک

منابع مشابه بیشتر ...

آشنایی با تاریخ ادبیات داستانی ایران، قصه های عهد قجر

آشنایی با تاریخ ادبیات داستانی ایران، قصه های عهد قجر

سیدعلی کاشفی خوانساری

از حدود دویست سال پیش چاپ کتاب در کشور ما آغاز شد. چاپ کتاب و مطبوعات باعث شد مردم با زندگی و با داس

تبارشناسی ادبیات و تاریخ نگاری ادبی در ایران

تبارشناسی ادبیات و تاریخ نگاری ادبی در ایران

محمدحسین دلال رحمانی

مسئلۀ این کتاب چگونگی تغییراتی است که از سویی در ادبیات فارسی و شیوۀ نگارش تاریخ آن و از سوی دیگر در

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

قرن‌های بی‌زمان: درآمدی تحلیلی ـ معرفت‌شناختی بر منطق‌الطیر عطار

قرن‌های بی‌زمان: درآمدی تحلیلی ـ معرفت‌شناختی بر منطق‌الطیر عطار

مهدی محبتی

هدف نویسنده در این کتاب، تبیین رابطه میان شکل شعر عطار و مبانی معنوی ـ معنایی عرفان او به شیوه‌ای مس

پوشش و حجاب زن در ادبیات فارسی: از انقلاب مشروطه تا امروز

پوشش و حجاب زن در ادبیات فارسی: از انقلاب مشروطه تا امروز

مهدی محبتی

کتاب حاضر با تمرکز بر متون تولیدشده در عرصۀ ادبیات در دوران اخیر به دنبال آن است که از تحول پوشش و ن