۲۹۴۲
۰
مقدمه ای بر زیبایی شناسی

مقدمه ای بر زیبایی شناسی

پدیدآور: گئورک ویلهلم فریدریش هگل ناشر: آرشامتاریخ چاپ: ۱۳۹۱مترجم: ستاره معصومیمکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰شابک: 4_ 00_ 6392_ 600_ 978

خلاصه

کتاب حاضر مقدمه و شناختی بر زیبایی‌شناسی ادبی و هنری از دیدگاه هگل است.

معرفی کتاب

به نظر هگل شناخت دقیق هنر و آثار گوناگون آن امکان­پذیر است. به طور کلی هنر در قالب محسوس و انضمامی خود دربردارندۀ حقایقی است ذاتی که عقل به گونۀ دیالکتیکی بدان­ها راه می­یابد و شناسایی معتبر و صحیحی در مورد هنر به وجود می­آورد.

هنر آلمان در زمان هگل به اوجی رسید که پیش از آن هرگز به آن نرسیده بود و مورخان، منتقدان و هنرمندان آگاهی تازه­ای از هنر گذشته به دست آوردند. فیلسوفان از روزگار افلاطون دربارۀ هنر ژرف­اندیشی کرده­اند؛ ولی در میانۀ سدۀ هجدهم بود که الکساندر گوتلیب بوم گارتن نخستین بار نامی به زیبا­شناسی بخشید و آن را بخشی متمایز از فلسفه به شمار آورد.

مقدار زیادی از هنری که هگل به آن می­پردازد، هنر دینی است و هنری که بیش از همه آن را می­ستاید ـ هنر کهن و کلاسیک یونان ـ به گونه­ای به قلمرو دینی مربوط است.

به نظر هگل هنر، روح انسان را تصویر می­کند: نخست به شکل جسمانی و سپس به شکلی روحانی­تر و هنر امر مطلق را آشکار می­سازد. هنر نمودار امر مطلق همچون روح است و ایده را آشکار یا تجسم می­بخشد. هنر مطلق را آشکار می­سازد و دین و فلسفه نیز به شیوه­های گوناگون خود چنین می­کنند؛ بدین­گونه هنر همان محتوایی را بیان می­کند که دین و فلسفه بیان­ می­کنند؛ ولی به شکلی متفاوت. هنر محتوای خود را به شکل حسی بیان می­کند و حال آنکه دین این کار را به شکل خیال تصویری و فلسفه به شکل اندیشۀ مفهومی انجام می­دهد.

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

تعریف گسترۀ زیبایی‌شناسی، روش‌های علمی بررسی زیبایی و هنر، مفهوم زیبایی هنری، استنتاج تاریخی ایدۀ راستین هنر در فلسفۀ مدرن، بخش‌بندی موضوع، تفسیر درس‌گفتارهای زیبایی‌شناسی و پیوست‌ها که در دو بخش است: هنر به منزلۀ بیان شناخت متافیزیکی و هنر از دیدگاه هگل و چارلز تیلور.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

رهنمودهایی برای آموزش فرهنگ؛ رویکردهای عملی به ارتباطات بینافرهنگی

رهنمودهایی برای آموزش فرهنگ؛ رویکردهای عملی به ارتباطات بینافرهنگی

آنه سی وینتر گرست، جو مک‌وی

این کتاب با این هدف ترجمه شده است که مدرسان و آموزگاران زبان فارسی در کنار توجه به توانش زبانی فارسی

سازندگان جهان ایرانی ـ اسلامی؛ ملاصدرا

سازندگان جهان ایرانی ـ اسلامی؛ ملاصدرا

سایه میثمی

نویسنده در این پژوهش تفکرانگیز و جامع، زندگی و اندیشۀ ملاصدرا را در زمینۀ پیچیدۀ تشیع، تصوف و سنت دی

منابع مشابه بیشتر ...

سفر و پیام آور: ایران و فلسفه

سفر و پیام آور: ایران و فلسفه

هانری کربن

سخنرانی‌ها و مقالاتی که از هانری کربن در این کتاب جمع‌آوری شده، در سال‌های 1948 ـ 1976 ایراد و نوشته

زبان، سوسور و ویتگنشتاین: بازی با واژه‌ها

زبان، سوسور و ویتگنشتاین: بازی با واژه‌ها

ری هریس

این کتاب در واقع پلی مقبول و جذاب میان فلسفه و زبان‌شناسی برقرار می‌کند. مطالعۀ موشکافانۀ این نظریۀ