۲۱۰۷
۰
دفتر دانایی و داد (بازنوشت شاهنامه)

دفتر دانایی و داد (بازنوشت شاهنامه)

پدیدآور: میر جلال الدین کزازی ناشر: معینتاریخ چاپ: ۱۳۹۱مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۱۰۰شابک: 0_072_165_964_978

خلاصه

نويسنده در اين اثر كوشيده است زبان این کتاب همسو و هماهنگ با زبان شاهنامه باشد و به همين دليل دفتر دانایی و داد را با استناد به ابیات اين اثر گرانسنگ ادبيات پارسی نوشته است.

معرفی کتاب

شاهنامه، نامۀ فرهنگ و منش ایرانی است؛ منش و فرهنگی که به شیوه­ای گزین و گوهرین، بهین و برین در آن آرمیده است و از فراسوهای هزاره­های تاریخ ایران به ما ایرانیان رسیده است. شاهنامه، پایگاه فرهنگ و منش ایرانی است؛ اگر ایرانیان در این روزگار پرآشوب و بی­فریاد که تند­بادها تیزتاز و خانمان برانداز در آن می­توفند، دست از دامان شاهنامه فرو هلند و پیوند خویش را با این نامۀ گرامی بگسلند، آن دریا بی­بستر خواهد ماند و خواهد خوشید؛ آن درخت بی­بهره از دریا، فرو خواهد پژمرد؛ سیمرغ نیز بی­بهره از آشیان بر خواهد پرید و پر خواهد کشید و جاودانه نهان خواهد شد.

ما ایرانیان که از فرهنگی گرانسنگ و برین­پایه برخورداریم و از منشی مهینه و فزون­مایه، به ویژه جوانان برومند و بال­بلند ایران­زمین، در این روزگار بیش از هر زمان به شاهنامه نیاز داریم. اگر می­خواهیم در برابر تندبادها، کوهی پای­بر­جای باشیم و نه خسی ناچیز و بدان بنازیم و سربرافرازیم که ایرانی هستیم و ایرانی می­مانیم.

در دفتر دانایی و داد کوشیده شده است تا داستان‌های شاهنامه با زبانی همسنگ و همساز با زبان فرزانۀ فرّخ‌نهاد نوشته شود و به نثر برگردانده شود تا مگر سان و سوی و بهر و بویی از فرّ و فروغ و شکوه و شگرفی شاهنامه و از فسون فسانه‌رنگ آن در این نوشته بازتابد و خواننده را آنچنان به شور آرد و سرمست بدارد که پس از خواندن این کتاب دست به کاری دریازد که بایسته و ناگزیر هر ایرانی است و شاهنامه را به خواندن بیاغازد.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

اشاراتی عرفانی

اشاراتی عرفانی

عبدالرضا مظاهری

هر فصل از این کتاب اشاره‌ای به یک نکته مهم یا شبهه‌ای علمی است که ممکن است سال ها ذهن هر انسانی را ب

باغ همیشه سبز: بررسی خاستگاه و مراحل اولیۀ شکل‌گیری تصوف

باغ همیشه سبز: بررسی خاستگاه و مراحل اولیۀ شکل‌گیری تصوف

تور آندره با مقدمۀ آنه ماری میشل

مطالب این کتاب درس‌گفتارهایی است که در بهار 1945 در بنیاد اولاس پتری اوپسالا ایراد شده است.

منابع مشابه بیشتر ...

بر خاکستر ققنوس؛ نگاهی به حیوان‌دوستی در آثار صادق چوبک

بر خاکستر ققنوس؛ نگاهی به حیوان‌دوستی در آثار صادق چوبک

محمدرضا رهبریان

بازخوانی چوبک به ویژه زمینه‌های حیوان‌دوستی آثارش ما را با لایه‌ها و مایه‌های دیگری از کار او روبرو

سرزمین شهرزاد؛ با نگاهی به نوزده اثر در ادبیات تطبیقی

سرزمین شهرزاد؛ با نگاهی به نوزده اثر در ادبیات تطبیقی

اشرف کاظمی

این کتاب دربردارندۀ معرفی نوزده اثر داستانی ادبیات معاصر جهان است.