۴۴۶۵ نتیجه

عنوانکذاب کبیر: مقالاتی در باب نقد چند کتاب و نویسنده

نویسندهبه انتخاب و ترجمۀ گلی امامی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ67ـ6654ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنواناصول هنر

نویسندهرابین جورج کالینگوود

ناشرنقش جهان مهر

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ84ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۵۶

عنوانجان با پهنا : گزیدۀ غزلیات مولانا

نویسندهبه کوشش مینا (اکرم سادات) میرصادقی

ناشرسیب سرخ

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ83ـ7348ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۹

عنوانهویت ایرانی در گذر تاریخ: نقد و بررسی کتاب هویت ایرانی

نویسندهعماد افروغ با پیش‌گفتاری از احمد اشرف

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ243ـ246ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنواندفتر تنظیمات (کتابچۀ غیبی) و چند رسالۀ دیگر

نویسندهمیرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله

ناشرامید فردا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ31ـ7398ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۵

عنوانجرعۀ آن بادۀ بی‌زینهار: گزیدۀ یکصدونود غزل از غزل‌های مولانا خداوندگار در دیوان شمس

نویسندهبه کوشش کیمیا تاج‌نیا

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ763ـ304ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۲

عنوانزیبایی‌شناسی عاشق و معشوق در ادبیات فارسی (با محوریت منظومه‌های عاشقانۀ نظامی)

نویسندهحمید عابدیها، پرستو کلاهدوزها با مقدمۀ دکتر بهاءالدین خرمشاهی

ناشرسایه گستر

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقزوین

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ899ـ374ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۰۸

عنواننقد ادبی با رویکرد روایت‌شناسی

نویسندهپیتر بری، پل کبلی و ....

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ92ـ6654ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنواننفوذ سرخ (1299 ـ 1320)

نویسندهاحمدرضا زارعی

ناشرتمدن علمی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک5ـ089ـ631ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانعقود الدرر فی تحقیق القول بالمهدی المنتظر

نویسندهمنسوب به احمد زینی دحلان

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ36ـ7260ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۸

عنواننظریه و روش: تحلیل چارچوب

نویسندهزهرا اجاق

ناشرسمندر

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ5ـ97208ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰۷

عنوانراسا: زیبایی‌شناسی در فلسفۀ هندو

نویسندهسوزان شوارتز

ناشرپرما

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ0ـ95979ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانزن در ایران نو: واکاوی مسائل اجتماعی زنان در روزنامۀ ایران نو 1288 ـ 1290 شمسی

نویسندهعلی باغداردلگشا

ناشرروشنگران و مطالعات زنان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ176ـ194ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۶

عنوانگنجینۀ گویش‌های ایرانی استان خراسان 1:گویش‌های اردکولی، دشت بیاضی، دربندی، وکیل‌آبادی، بجستانی، گاشی، نهالدانی

نویسندهمحسن صادقی با همکاری گروهی از پژوهشگران

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ90ـ8735ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۵۰

عنوانآستان جانان: گزارشی روشن و کوتاه از ترتیب نزول قرآن با رویکرد هرمنوتیک کلاسیک همراه با ترجمۀ قرآن کریم رشیدالدین میبدی

نویسندهحبیب‌الله عباسی به اهتمام سیروس وقایع‌نگار

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک0ـ401583ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۷۹

عنوانسخنوری: شعرهای مراسم سخنوری که در تکیه‌ها و قهوه‌خانه‌ها برگزار می‌شد، همراه با تحقیق در پیشینۀ سخنوری

نویسندهبه تصحیح و تحقیق مهران افشاری

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک6ـ89ـ6441ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۸

عنوانگنجینۀ گویش‌های ایرانی استان گیلان 1: شرق گیلان: هفت گویش از دامنۀ البرز

نویسندهعفت امانی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰

شابک5ـ75ـ8735ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۶۸

عنواناشعار عاشقانه فدریکو گارسیا لورکا

نویسندهفدریکو گارسیا لورکا

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ264ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۹