۳۷۸۱ نتیجه

عنوانوصل خورشید: شرح شصت غزل از حافظ

نویسندهعلیرضا مظفری

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۱۰۰

شابک0_46_5592_964_978

تعداد صفحات۴۴۸

عنواننام‌ها و یادها در قلم و بیان محمد بهمن‌بیگی

نویسندهعلی شجاعی

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۵۰۰

شابک7_179_192_600_978

تعداد صفحات۴۵۶

عنواندربارۀ هنر و شعر و شاعری/نیما یوشیج

نویسندهسیروس طاهباز

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۸۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0_229_351_964

تعداد صفحات۴۶۳

عنواننظریۀ نثر در ادب فارسی

نویسندهخدایی شریف

ناشرداستان سرا

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپشیراز

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_34_5766_600_978

تعداد صفحات۴۸۸

عنوانقسم به نخل، قسم به زیتون: بررسی تطبیقی شعر مقاومت ایران و فلسطین

نویسندهمحبوبه محمدی روزبهانی

ناشربنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک9_53_5156_600_978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانمعرفی و نقد و تحلیل شروح مثنوی: شروح فارسی و موجود در ایران

نویسندهرضا شجری

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک5_1068_00_964

تعداد صفحات۳۶۷

عنوانکلیات نادم

نویسندهمیرزا محمدیحیی نادم قیصاری

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک3_6408_964_978

تعداد صفحات۲۷۹

عنوانکلیات نظام قاری

نویسندهمحمود ابن امیراحمد نظام قاری

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7_160_220_600_978

تعداد صفحات۶۶۸

عنواننشانه‌شناسی فرهنگ (ی): مجموعه مقالات نقدهای ادبی ـ هنری

نویسنده جمعی از نویسندگان به کوشش امیرعلی نجومیان زیرنظر بهمن نامور مطلق

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک3_501_372_964_978

تعداد صفحات۲۵۴+۴

عنواننشستن واژه در قصه

نویسندهحسین نیّر زیر نظر هوشنگ مرادی کرمانی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_20_6143_600_978

تعداد صفحات۳۳۷

عنوانمقاومت و پایداری در شعر عرب از آغاز تا امروز

نویسندهموسی بیدج

ناشربنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک9_59_5262_600_978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانمغازله در خون (جستاری در نقد و بررسی سروده‌های پیشروان شعر پایداری ایران و شعر دفاع مقدس ایلام)

نویسندهعباس صیدی

ناشربرگ آذین

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپایلام

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_66_7372_964_978

تعداد صفحات۳۰۰

عنوانگزیدۀ اشعار محمود درویش

نویسنده محمود درویش

ناشردیگر

تاریخ چاپ۱۳۸۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک4_71_7188_964

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانکلیات قهار عاصی

نویسندهعبدالقهار عاصی

ناشربدخشان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_5_93169_600_978

تعداد صفحات۱۱۳۶

عنوانکارکرد ابهام در فرایند خوانش متن

نویسندهفروغ صهبا

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_275_329_964_978

تعداد صفحات۳۳۶

عنواناسطوره و رمز: مجموعۀ مقالات

نویسندهجلال ستاری

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۳۹۰ (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک6_0165_12_964_978

تعداد صفحات۱۶۷

عنوانعاشقانه‌های یک یاغی: بازخوانی زندگی، شعر و اندیشۀ سعید سرمد کاشانی همراه با متن منقح اشعار

نویسندهسیدعبدالحمید ضیایی

ناشرهزارۀ ققنوس

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک6_67_8792_964_978

تعداد صفحات۱۸۵