PDF
بازدید 120 بار
جمعه 02 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

اخلاقیات و استنباط علمی از تاریخ
اخلاقیات و استنباط علمی از تاریخ
نویسنده: کارل کائوتسکی
مترجم: زیبا جبلی
ناشر: شفیعی
تاریخ چاپ: 1395
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 500
شابک : 9ـ40ـ7843ـ964ـ978
تعداد صفحات: 171
خلاصه: اخلاقیات و برداشت علمی (ماتریالیستی) از تاریخ، آفریدۀ اندیشه‌پرداز و یکی از پیشوایان اصلی سوسیال ـ دموکراسی آلمان و انترناسیونال دوم، کارل کائوتسکی جلوه‌ای است از دانش وسیع وی در پرداختن به مباحث فلسفی و اجتماعی.
اخلاقیات و استنباط علمی از تاریخ
کتاب
اخلاقیات و استنباط علمی از تاریخ
نویسنده: کارل کائوتسکی
مترجم: زیبا جبلی
ناشر: شفیعی
تاریخ چاپ: 1395
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 500
شابک : 9ـ40ـ7843ـ964ـ978
تعداد صفحات: 171
خلاصه: اخلاقیات و برداشت علمی (ماتریالیستی) از تاریخ، آفریدۀ اندیشه‌پرداز و یکی از پیشوایان اصلی سوسیال ـ دموکراسی آلمان و انترناسیونال دوم، کارل کائوتسکی جلوه‌ای است از دانش وسیع وی در پرداختن به مباحث فلسفی و اجتماعی.

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

اخلاقیات و برداشت علمی (ماتریالیستی) از تاریخ، آفریدۀ اندیشه‌پرداز و یکی از پیشوایان اصلی سوسیال ـ دموکراسی آلمان و انترناسیونال دوم، کارل کائوتسکی جلوه‌ای است از دانش وسیع وی در پرداختن به مباحث فلسفی و اجتماعی.

اخلاقیات همواره در طول تاریخ همچون معمایی در عرصۀ مه‌آگین تاریخ برآمد کرده است. در این اثر به طور فشرده روند آفریده‌های فکری بشری در این زمینه حلاجی می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد. این اثر همچنین درس‌نامه‌ای فلسفی است که از ویژگی‌های آثار نویسنده است که قبل از ارتداد وی در طی دوران جنگ جهانی اول، در پرورش فعالان سوسیال ـ دموکراسی آلمان نقشی قدر اول ایفا می‌نمود و همان‌طور که لنین خاطرنشان کرده است: «تا 1914 ـ 16 کارل کائوتسکی، مارکسیست بود و بسیاری از نگارشات و تقریرات عمده‌اش همواره الگوهای اصلی مارکسیسم باقی خواهد ماند».

کائوتسکی در این اثر کالبد اخلاقیات را در زیر اشعۀ ایکس قرار می‌دهد و تمام مجهولاتش را روشن می‌کند و نشان می‌دهد که قوانین مالکیت و اخلاقیات ناشی از آن در اصل به خاطر ایجاد و پاسداری از ثروت طبقات حاکمه و برخورداری از آن بنا نهاده شده. توده‌های استثمارشونده حتی در پیشروترین جمهوری‌های بورژوایی که بربریتی است با روشکش طلایی، ذلیل و نادان و جاهل و مرعوب و متفرق‌اند. «آنها در خلال قرن‌ها، ده‌ها و صدها بار تلاش کرده‌اند تا پشت خود را از زیر فشار ستمگران خلاص نموده و صاحب اختیار وضع خویش گردند. ولی هر بار منکوب و بدنام مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند در حالی که رنج خواری و ذلت و کین و حسرت را در دل خود جای داده‌اند».

این کتاب همچون بسیار از آثار دیگر مارکسیستی منشأش را مدیون مناسبات خاصی است؛ همانا از بحث و مناظره به وجود آمده و حاصل آن است. جروبحثی که نویسنده با سردبیران مجلۀ «فورورتس» درگیر شد و او را به بحث دربارۀ مسئلۀ «گرایش‌های اخلاقی» آنها کشاند.

در بخشی از کتاب با عنوان «اخلاقیات کانت» می‌خوانیم: «قانون اخلاق کانتی اعتراضی علیه خود جامعۀ فئودالی مشخصی با مناسبات شخصی وابستگی‌اش بود. نتیجتاً به اصطلاح اصل «سوسیالیستی» که شخصیت و ارزش انسان‌ها را مستقر می‌کند، درست به همان اندازه با لیبرالیسم یا آنارشیسم سازگار است که با سوسیالیسم و حاوی هیچ ایدۀ جدیدی در حد بیشتری از ایده‌ای که قبلاً از قانون‌گذاری عام نقل شد، نیست. مطلب عبارت می‌شود از فرمول فلسفی، برای ایدۀ «آزادی، برابری و برادری» که پیش ازین از سوی روسو پرورانده شد و بعلاوه باید در مسیحیت عهد نخست یافت می‌شد. حتی یگانه چیز کانتی در اینجا به طور ساده شکل صرفی است که در آن این اصل نشان داده می‌شود. شأن شخصیت صرفاً از واقعیت مأخوذ می‌شود که جزئی از جهان فراحسی است و به عنوان وجود اخلاقی، بیرون از طبیعت و بر فراز آن قرار دارد». (ص 52)

فهرست مطالب کتاب:

یادداشت مترجم

پیش‌گفتار

فصل 1: اخلاقیات (اتیک) باستان و مسیحی

فصل 2: دستگاه‌های اخلاقی دوران روشنگری

فصل 3: اخلاقیات کانت

فصل 4: اخلاقیات داروینیسم

فصل 5: اخلاقیات مارکسیستی