PDF
بازدید 168 بار
جمعه 02 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

درست استدلال کردن
درست استدلال کردن
نویسنده: جان شاند
مترجم: تورج قانونی
ناشر: آگاه
تاریخ چاپ: 1395
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 550
شابک : 3ـ359ـ416ـ964ـ978
تعداد صفحات: 162
خلاصه: همه کم و بیش با استدلال کردن آشنایند و هر کسی به نوعی آن را آزموده است، چه درست و چه نادرست. می‌توان خود را ملزم به استدلال ندانست، شاید بتوان بدون آن گذران کرد، اما نمی‌‌توان پرسید و استدلال نخواست.
درست استدلال کردن
کتاب
درست استدلال کردن
نویسنده: جان شاند
مترجم: تورج قانونی
ناشر: آگاه
تاریخ چاپ: 1395
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 550
شابک : 3ـ359ـ416ـ964ـ978
تعداد صفحات: 162
خلاصه: همه کم و بیش با استدلال کردن آشنایند و هر کسی به نوعی آن را آزموده است، چه درست و چه نادرست. می‌توان خود را ملزم به استدلال ندانست، شاید بتوان بدون آن گذران کرد، اما نمی‌‌توان پرسید و استدلال نخواست.

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

همه کم و بیش با استدلال کردن آشنایند و هر کسی به نوعی آن را آزموده است، چه درست و چه نادرست. می‌توان خود را ملزم به استدلال ندانست، شاید بتوان بدون آن گذران کرد، اما نمی‌‌توان پرسید و استدلال نخواست. پرسش و استدلال رابطۀ تنگاتنگی با هم دارند. چیستی «پرسش» مهم نیست شاید از این‌رو که هرگز نمی‌توان ماهیت خود پرسش را دانست.

 استدلال طریق مقدماتی کشف حقیقت و آزادانه فکرکردن برای خود است. اما صرف دانستن اینکه چگونه درست استدلال کنیم، کافی نیست تا این اطمینان را به ما بدهد که چنین می‌کنیم. زیرا اغلب عواملی باعث گمراهی ما در این مسیرند و مانع درست استدلال‌کردن ما می‌شنوند. درست استدلال کردن مقدمه‌ای واضح بر ماهیت استدلال درست و نحوۀ آزمودن و تألیف استدلال‌های درست است. برای فهم این کتاب هیچ دانش مقدماتی دربارۀ منطق و فلسفه لازم نیست. این کتاب شامل مقدمه‌ای قابل فهم بر منطق نمادین پایه است.

مهم است که بدانیم چه زمانی و چگونه استدلال کنیم. اهمیت آن از این‌رو است که استدلال راه ضروری رسیدن به حقیقت و اجتناب از خطاست. اگر درست استدلال نکنیم آنجا که باید چنین کنیم، امکان آن هست که گرفتار بسیاری از خطاها و باورهای به احتمال زیاد خطرناک شویم و بر اساس آنها عمل کنیم.

هدف از تألیف این کتاب آن بوده است که ابزاری منطقی و نیز روان‌شناختی در اختیار خواننده قرار دهد تا استدلال‌شان را اصلاح کنند و مانع از رهاکردن استدلال یا عملکرد ضعیف آن به هنگام لزوم کاربرد آن و کاربرد درست آن شود. عدم توجه به آن در طول تاریخ بشر عواقب بسیار وحشتناکی داشته است. حتی صرف‌نظر از این امر، استدلال‌کردن برای ما ضروری است تا بتوانیم کنترل زندگی خود را به دست بگیریم و بگوییم که شیوۀ زندگی‌مان انتخاب حقیقی خود ما بوده است.

همچنین این کتاب از این دیدگاه حمایت می‌کند که آنچه مانع کاربرد درست عقل و استدلال است، به همان اندازه که به ناتوانی ما در فهم ماهیت استدلال درست مربوط است به نیروهای اغواکننده‌ای ربط دارد که مانع از استدلال‌کردن ما به وقت لزوم می‌شود. آنچه در اینجا توصیه می‌شود این است که چگونه باید این نیروها را شناخت و با آنها برخورد کرد. این مهم‌ترین موضوع زندگی ماست.

این کتاب به وضوح خطوط کلی آنچه را در ارزیابی و اقامۀ استدلال دخالت دارد (فصل 2 تا 5) و اینکه چه گام‌هایی را برای کسب اطمینان از موفقیت در این کار می‌توان برداشت (فصل 1 و 6) ترسیم می‌کند.

فهرست مطالب کتاب:

دیباچۀ مترجم

یادداشت ناشر انگلیسی

پیش‌گفتار نویسنده

مقدمه

1. مبنای عقلی

2. استدلال‌ها

3. چگونه استدلال عقیم می‌شود

4. تعاریف

5. منطق نمادین پایه

6. فهم استدلال کافی نیست

برای مطالعۀ بیشتر