PDF
بازدید 152 بار
یکشنبه 04 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

حافظیه و شعر گُدار
حافظیه و شعر گُدار
نویسنده: ویکتور دانیل و گلنار تاجدار به ویراستاری علیرضا سیداحمدیان
ناشر: ویکتور دانیل
تاریخ چاپ: 1395
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1000
شابک : 7ـ5617ـ04ـ600ـ978
تعداد صفحات: 136
خلاصه: این کتاب تفسیر و تأویل معماری شعرگونۀ آرامگاه حافظ است و سعی دارد که ارتباط درونی و هنری معماری بنا را با شعر حافظ بازگو نماید.
حافظیه و شعر گُدار
کتاب
حافظیه و شعر گُدار
نویسنده: ویکتور دانیل و گلنار تاجدار به ویراستاری علیرضا سیداحمدیان
ناشر: ویکتور دانیل
تاریخ چاپ: 1395
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1000
شابک : 7ـ5617ـ04ـ600ـ978
تعداد صفحات: 136
خلاصه: این کتاب تفسیر و تأویل معماری شعرگونۀ آرامگاه حافظ است و سعی دارد که ارتباط درونی و هنری معماری بنا را با شعر حافظ بازگو نماید.

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

چند سال پیش از این از آندره گُدار به عنوان طراح آرامگاه حافظ به‌ندرت یاد می‌شد. معمار این سمفونی امضاءنشده را افراد انگشت‌شماری می‌شناختند. بنای آرمگاه حافظ چنان متواضع و آرام در شمال غربی شیراز جا خوش کرده است که کمتر کسی می‌پرسد: طراح این بنا کیست؟ چراکه این طرح در پی ایجاد اثری بدیع به نام و مُهر طراح نیست، بلکه در پی خلق مقبره‌ای ماندگار برای شاعر و معبدی برای تکریم عاشقانۀ اشعار اوست. گُدار در طرح آرامگاه، اسطوره‌ای از معماری خود نمی‌سازد، بلکه شخصیت‌ها و اسطوره‌های شعر حافظ را منزل می‌دهد. معمار و معماری به نفع حافظ و حافظیه از خودنمایی پرهیز می‌کنند و آندره گُدار نصیحت حافظ را بر «تقدم معنی بر لفظ» به گوش جان می‌خرد. این کتاب تفسیر و تأویل معماری شعرگونۀ آرامگاه حافظ است و سعی دارد که ارتباط درونی و هنری معماری بنا را با شعر حافظ بازگو نماید. در طرح آرامگاه مرزهای زمان و مکان محو شده‌اند. همچنین مرز مکانی آسمانی با مرز مکانی زمینی قابل تشخیص نیست. معماری حافظیه معماری حس و معنی است و در چارچوب‌های متعارف تحلیل‌های سبکی نمی‌گنجد. همچنین معرّف اندیشه و روش خاصی در طرّاحی معماری و فضا است.

کتاب دربردارندۀ دو قسمت است: حافظیه و شعر گدار و پیشینۀ آرامگاه حافظ. مقصود قسمت اول کتاب است که با نگاهی تحلیلی به معماری آرامگاه می‌پردازد و روابط آشکار و نهان آن را با شعر جستجو می‌کند. قسمت دوم تاریخچۀ بنای حافظیه را از ابتدا تا ساخت آن با طرح آندره گُدار را بازگو می‌کند تا بتواند مکمل «حافظیه و شعر گُدار» شود و به سؤالات احتمالی خواننده پاسخگو باشد. انتهای هر قسمت به یادداشت‌های ختم می‌شود که اطلاعات بیشتری را دربارۀ مطالب کتاب در اختیار مخاطب قرار می‌دهند و همچنین برای ارتباط عمیق‌تر با خواننده به توضیح مفاهیم و لغات خاص متن در حوزۀ ادبیات و نمادشناسی و معماری می‌پردازند.

فهرست مطالب کتاب:

پیش‌گفتار

* حافظیه و شعر گُدار

یادداشت‌ها

مراجع

* پیشینۀ آرامگاه حافظ

یادداشت‌ها

مراجع