PDF
بازدید 202 بار
یکشنبه 07 خرداد ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

در باب ادب تازی (مجموعه مقالات دکتر آذرتاش آذرنوش) (جلد سوم)
در باب ادب تازی (مجموعه مقالات دکتر آذرتاش آذرنوش) (جلد سوم)
نویسنده: آذرتاش آذرنوش به کوشش رضوان مساح
ناشر: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
تاریخ چاپ: 1395
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 500
شابک : 2ـ70ـ6326ـ600ـ978
خلاصه: از مجموعه مقالات استاد دکتر آذرتاش آذرنوش قبلاً مجلدات اول و دوم منتشر شده بود و این مجلد سومین جلد از مقالات ایشان است که در هفت مبحث به رشتۀ تحریر درآمده است.
در باب ادب تازی (مجموعه مقالات دکتر آذرتاش آذرنوش) (جلد سوم)
کتاب
در باب ادب تازی (مجموعه مقالات دکتر آذرتاش آذرنوش) (جلد سوم)
نویسنده: آذرتاش آذرنوش به کوشش رضوان مساح
ناشر: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
تاریخ چاپ: 1395
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 500
شابک : 2ـ70ـ6326ـ600ـ978
خلاصه: از مجموعه مقالات استاد دکتر آذرتاش آذرنوش قبلاً مجلدات اول و دوم منتشر شده بود و این مجلد سومین جلد از مقالات ایشان است که در هفت مبحث به رشتۀ تحریر درآمده است.

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

در مقدمۀ سیدکاظم موسوی بجنوردی بر این کتاب آمده است: «کوشش در راه شناسایی و معرفی میراث پرشکوه تاریخ  و فرهنگ ایرانیان در سده‌های پیشین، با حفظ سنت‌های علمی، همراه با شیوه‌های نوین تحقیق و پژوهش، توفیق بسیار بزرگ استادان و دانشمندان عالی‌مقام دهه‌های نزدیک به روزگار بوده است. بخش چشمگیری از میراث ایرانیان، در همگی وجوه تاریخی و اجتماعی و علمی و ادبی، به زبان عربی است و تحقیق و پژوهش در آن عرصه‌ها، در واقع بخشی از تاریخ سیاسی و میراث فرهنگی بر‌جای‌مانده از نیاکان ما، روشنایی می‌افکند. در دورۀ ما دانشمندی این کار سترگ را بر عهده گرفته که همۀ شرایط را از جهات علمی و حتی ذوقی، در خود گردآورده است: استاد دکتر آذرتاش آذرنوش از هنگام جوانی که در این راه گام نهاد، تاکنون وظیفۀ شناسایی میراث فرهنگ و تمدن ایران را در همۀ وجوه آن، بر عهدۀ خویش شناخته و افزون بر نگارش مقالات و رساله‌های سودمند و ترجمۀ متون قدیم و جدید، در تشویق و ترغیب جوانان و پرورش شاگردان مستعد و علاقمند نیز مقامی والا دارد ...... شیوۀ او در کار تحقیق که گاه انواع متون را برای یافتن کلمه‌ای فارسی یا نشانی دیگر از فرهنگ و تمدن ایران می‌کاود و حاصل کار را در جامۀ عباراتی دلکش و زیبا عرضه می‌دارد، می‌باید سرمشق علاقمندان و جویندگان این راه باشد».

از مجموعه مقالات استاد دکتر آذرتاش آذرنوش قبلاً مجلدات اول و دوم منتشر شده بود و این مجلد سومین جلد از مقالات ایشان است که در هفت مبحث به رشتۀ تحریر درآمده است.

اولین مبحث این کتاب به چند پژوهش در زمینۀ قرآن اختصاص یافته است. در این مبحث هشت نوشتار آمده است. در مقالۀ «آیا ترجمۀ تفسیر طبری به‌راستی ترجمۀ تفسیر طبری است» دو موضوع بازنمایی شده است: نخست آنکه آیا تشابهی میان دو متن فارسی و عربی وجود دارد یا نه؟ دوم آنکه اگر تشابهی میان دو متن نیست، پس چرا متن فارسی را «ترجمه» خوانده‌اند؟.

واژه‌شناسی و اصطلاح‌شناسی مبحث بعدی این کتاب را به خود اختصاص داده است که در آن پانزده نوشتار دربارۀ واژه‌هایی چون آتش، آجودان، آل، آمین و ... آمده است. دربارۀ واژۀ آمین آمده است: «آمین (= چنین باد، راست است) واژه‌ای از ریشۀ «ا ـ م ـ ن» که در زبان‌های سامی کهن به معنی استوار و ثابت به کار می‌رفته است، اما انتشار آن در جهان از زبان عبری آغاز شده است. و سپس دربارۀ این واژه در زبان عبری و عربی بحث و بررسی شده است.

مبحث بعدی کتاب دربردارندۀ چند گفتار در دستور زبان عربی است که دربارۀ ابتداء، ادغام، اضمار، اعلال و قید در دستور زبان عربی نوشتارهایی آمده است.

اسب و چوگان و موارد مربوط به اینها از قبیل واژگان اسب‌شناسی، بازخوانی یک متن کهن دربارۀ چوگان و .... مبحث پنجم این کتاب را شکل داده‌اند.

تک‌نگاری دربارۀ برخی از شخصیت‌های ادبیات عربی و فارسی مبحث ششم را به خود اختصاص داده است. در مبحث هفتم دربارۀ شش کتاب بحث و بررسی شده است و پایان‌بخش کتاب مقاله‌ای به زبان انگلیسی است.

فهرست مطالب کتاب:

مبحث دوم: چند پژوهش در زمینۀ قرآن

ترجمه‌های فارسی قرآن

آیا ترجمۀ تفسیر طبری به‌راستی ترجمۀ تفسیر طبری است؟

تفسیر سورآبادی

تفسیر قرآن پاک

تفسیر قرآن مجید

تفسیر نسفی

روند ترجمه از عربی به فارسی

کشاکش بر سر زبان بهشت

مبحث سوم: واژه‌شناسی، اصطلاح‌شناسی

آتش

آجودان

آل

آمین

آیه

اب

ابابیل

ابجد

ابل

ابلیس

ابن

الفبا

الله

تسمیه

محراب

مبحث چهارم: چند گفتار در دستور زبان عربی

ابتدا

ادغام

اضمار

اعلال

قید در دستور زبان عربی

مبحث سوم: اسب و چوگان

اسب

در جستجوی واژگان اسب‌شناسی

چوگان

چوگان به سبک ایرانی

بازخوانی یک متن کهن دربارۀ چوگان

اسب‌دوانی، مسابقه

مبحث ششم: چند شخصیت

ابن ابی شنب

ابراهیم هندی

ادی‌شیر

باربیه دومنار

بخاری

بلاشر

ابن مقفع

مبحث هفتم: چند کتاب

الآداب العربیة

آجرومیه

آیات الولایة

آیینۀ اسکندری

اوائل

دربارۀ ترجمۀ تازۀ هزارو یک شب به فارسی

مبحث هشتم: مقاله به زبان انگلیسی

Horse racing

نشانه و اختصارات

نمایه