PDF
بازدید 162 بار
پنجشنبه 08 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

ایرانشهر امروز (نشریه مطالعات ایرانی و نقد کتاب)، سال اول، شمارۀ سوم، شهریور ـ مهر 1395
ایرانشهر امروز (نشریه مطالعات ایرانی و نقد کتاب)، سال اول، شمارۀ سوم، شهریور ـ مهر 1395
نویسنده: جمعی از نویسندگان به سردبیری سیدعلی آل داود
تاریخ چاپ: 1395
مکان چاپ: تهران
تعداد صفحات: 212
خلاصه: سومین شماره ماهنامه «ایرانشهر امروز» به صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی رایزن و سردبیری سیدعلی آل‌داود منتشر شد.
ایرانشهر امروز (نشریه مطالعات ایرانی و نقد کتاب)، سال اول، شمارۀ سوم، شهریور ـ مهر 1395
کتاب
ایرانشهر امروز (نشریه مطالعات ایرانی و نقد کتاب)، سال اول، شمارۀ سوم، شهریور ـ مهر 1395
نویسنده: جمعی از نویسندگان به سردبیری سیدعلی آل داود
تاریخ چاپ: 1395
مکان چاپ: تهران
تعداد صفحات: 212
خلاصه: سومین شماره ماهنامه «ایرانشهر امروز» به صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی رایزن و سردبیری سیدعلی آل‌داود منتشر شد.

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

سومین شماره ماهنامه «ایرانشهر امروز» به صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی رایزن و سردبیری سیدعلی آل‌داود منتشر شد.

این شماره از نشریه مطالعات ایرانی و نقد کتاب «ایرانشهر امروز» با سرمقاله دکتر جواد طباطبایی درباره «زبان ملی و برنامه آموزش و زبان‌های محلی» و مقالاتی از فتح‌الله مجتبایی، نصرالله پورجوادی، صادق سجادی، علی‌اشرف صادقی، عبدالحسین آذرنگ، سیدعلی آل‌داود، امید طبیب‌زاده، وحید سبزیان‌پور و خلیل کهریزی در حوزه مطالعات ایرانی راهی بازار نشر شده است.

بخشی از این شماره «ایرانشهر امروز» به «نقد کتاب» اختصاص دارد که طی آن کارشناسان و پژوهشگران این حوزه کتاب‌هایی را که درباره ایران و مطالعات ایرانی منتشر می‌شود، مورد نقد قرار می‌دهند. در این شماره دکتر طهمورث ساجدی کتاب ژید را نقد و بررسی کرده و دکتر شیما جعفری‌دهقی پژوهشی تازه درباره متون سغدی مسیحی نگاشته است. تفسیر جلال‌الدین دوانی بر حافظ نوشته کارل ارنست و ترجمه مسعود فریامنش از دیگر مطالب بخش مطالعات ایرانی این شماره «ایرانشهر امروز» است و در بخش مطالعات اسلامی در جهان معاصر، «ستایش مرگ» اثر محمد الحداد با ترجمه احسان موسوی خلخالی آمده است. از دیگر نویسندگان شماره سوم ماهنامه «ایرانشهر امروز» می‌توان به دکتر سعید رضوانی، سیدفرید قاسمی و بهناز علی‌پور گسکری در بخش ادبیات معاصر ایران، دکتر محمود امیدسالار در بخش اسناد و نسخه‌های خطی اشاره کرد. ضمن آنکه در بخش اندیشه و فرهنگ در جهان، «هنر و اثر» احمد سمیعی (گیلانی) به چشم می‌خورد.

از مقالاتی که در بخش مطالعات ایرانی آمده، مقالۀ «وزن "آهوی کوهی ..." منسوب به ابوحفص سغدی» است. امید طبیب‌زاده در این مقاله نشان داده است که اشعار فارسی از پیش از عهد اسلامی تا به امروز به سه وزن عمدۀ عروضی (یا کمّی)، تکیه‌ای و نیمه‌عروضی (یا نیمه‌تکیه‌ای) سروده می‌شده است و جالب است که در دو روایت از بیت «آهوی کوهی» منسوب به ابوحفص سغدی نمونه‌ای از هر کدام از این سه وزن دیده می‌شود. نویسنده در نوشتار خود ضمن تحلیل انتقادی آرای پژوهشگران گوناگون دربارۀ وزن این بیت، بحث می‌کند که وقتی نظام وزنی جدیدی از دل نظام وزنی کهنسالی جوانه می‌زند، نه‌تنها نظام وزنی کهن لزوما از بین نمی‌رود، بلکه ممکن است افزون بر وزن جدید، وزن سومی هم که مبین مراحل گوناگون گذار از وزن قدیم به وزن جدید است به وجود بیاید.

فهرست مطالب این شماره:

سرمقاله: زبان ملی و برنامۀ آموزش زبان‌های محلی/ جواد طباطبایی

مطالعات ایرانی:

نگاهی گذرا به روابط فرهنگی ایران و یونان در دوران هخامنشیان/ فتح‌الله مجتبایی

نقش فرهنگی خاندان‌ها در جامعۀ قدیم/ نصرالله پورجوادی

نام و قلمرو ایران و ایرانیان در نخستین قرون اسلامی/ صادق سجادی

ارابه، عرابه/ علی‌اشرف صادقی

ساختار نشر و تأثیر آن بر ویرایش و آموزش/ عبدالحسین آذرنگ

رستم الحکما/ سیدعلی آل داود

وزن «آهوی کوهی ...» منسوب به ابوحفص سغدی/ امید طبیب‌زاده

تفسیر جلال‌الدین دوانی بر حافظ/ کارل ارنست؛ ترجمۀ مسعود فریامنش

اندیشه و فرهنگ در جهان:

هنر و اثر/ احمد سمیعی گیلانی

ادبیات معاصر ایران:

دو داستانک از فرانتس هولر/ سعید رضوانی

دکتر مشکور بنیان‌گذار نشریۀ «الاخاء»/ سیدفرید قاسمی

کریستف بالایی و داستان‌نویسی معاصر ایران/ بهناز علیپور گسکری

نقد کتاب:

بررسی و نقد کتاب ژید/ طهمورث ساجدی

پژوهشی تازه دربارۀ متون سغدی مسیحی/ شیما جعفری دهقی

مطالعات اسلامی در جهان معاصر:

ستایش مرگ/ محمد الحداد؛ ترجمۀ احسان موسوی خلخالی

اسناد و نسخه‌های خطی: گرشاسپ‌نامه/ محمود امیدسالار

در جهان دانش و هنر

معرفی کتاب‌های تازه