PDF
بازدید 379 بار
شنبه 06 خرداد ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

روش‌شناسی نقد و بررسی کتاب
روش‌شناسی نقد و بررسی کتاب
نویسنده: حمید قاسمی، سارا کشکر، لیلا ایزدپرست
ناشر: جامعه شناسان
تاریخ چاپ: 1394
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 200
شابک : 0ـ308ـ223ـ600ـ978
تعداد صفحات: 196
خلاصه: در این کتاب تلاش شده است تا انواع شیوه‌های نقد و بررسی کتاب بررسی شود و به خواننده کمک کند تا برای نقد و بررسی اصولی یک کتاب، به روشی مناسب و مبتنی بر چارچوب‌های علمی اقدام کند.
روش‌شناسی نقد و بررسی کتاب
کتاب
روش‌شناسی نقد و بررسی کتاب
نویسنده: حمید قاسمی، سارا کشکر، لیلا ایزدپرست
ناشر: جامعه شناسان
تاریخ چاپ: 1394
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 200
شابک : 0ـ308ـ223ـ600ـ978
تعداد صفحات: 196
خلاصه: در این کتاب تلاش شده است تا انواع شیوه‌های نقد و بررسی کتاب بررسی شود و به خواننده کمک کند تا برای نقد و بررسی اصولی یک کتاب، به روشی مناسب و مبتنی بر چارچوب‌های علمی اقدام کند.

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

کتاب به عنوان نخستین رسانۀ جمعی همواره مورد توجه و تأکید فراوان اهالی علم و دانش است. اهمیت این رسانه تا جایی است که در موارد متعددی که کتابی توسط یک فرد صاحب‌نظر تولید و نشر می‌‌شود، مورد نقد و تحلیل سایر کارشناسان قرار می‌گیرد. امروزه نقد کتاب به عنوان یک روش تحقیق قابل بحث و بررسی است؛ چراکه نقد روشمند و مبتنی بر اصول علمی است که می‌تواند واقعیات یک کتاب را از ابعاد مختلف مشخص کند. در مجموع بررسی کتاب را می‌توان با انواع روش‌های تحقیق انجام داد.

نقد و بررسی سهم بسزایی در پیشرفت و تکامل و هدفمندی تألیف دارد. ارائۀ نقد کمکی است به خلق نمونه‌های جدیدی که با اصول عمومی تألیف کتب مطابقت می‌کند. با توجه به اهمیت موضوع و پراکندگی روش‌ها در این زمینه و فقدان وجود یک منبع جامع و اثربخش در زمینۀ نقد و بررسی کتاب، نویسندگان این کتاب را تألیف کرده‌اند. در این کتاب تلاش شده است تا انواع شیوه‌های نقد و بررسی کتاب بررسی شود و به خواننده کمک کند تا برای نقد و بررسی اصولی یک کتاب، به روشی مناسب و مبتنی بر چارچوب‌های علمی اقدام کند. در ادامه شیوه‌های نگارش نقد کتاب و تولیدات علمی حاصل از بررسی‌های کتاب به خواننده معرفی شده است.

فصل یکم کتاب به معرفی و شناخت کتاب به عنوان یک رسانۀ جمعی اختصاص دارد. در این فصل خواننده با انواع دسته‌بندی کتاب، اجزای کتاب و معیارهای تدوین آن آشنا می‌شود. فصل دوم به اصول و مبانی نقد و بررسی کتاب می‌پردازد و به خواننده کمک می‌کند تا با فرایندهای لازم برای نقد و بررسی کتاب آشنا شود. فصل سوم به روش‌شناسی نقد و بررسی کتاب اختصاص دارد. در این فصل نقد و بررسی کتاب به عنوان یک روش تحقیق مورد توجه و تأکید قرار گرفته و انواع روش‌های مطالعۀ کتاب مورد بحث قرار می‌گیرد. فصل چهارم به ابزارشناسی جمع‌آوری داده‌ها می‌پردازد و به خواننده کمک می‌کند تا با شناخت انواع ابزار و نمونه‌های کاربردی آن، بتواند دربارۀ کتاب داده‌های مفید و قابل تحلیل و بررسی جمع‌آوری نماید. فصل پنجم اصول اجرای نقد را معرفی می‌کند و به معرفی انواع شاخص‌های نقد و اصول اجرای آن می‌پردازد. فصل ششم به بحث و نتیجه‌گیری از داده‌ها اختصاص دارد و تلاش شده است تا به خواننده کمک کند که چگونه داده‌های حاصل از مطالعۀ کتاب را مورد تحلیل و نتیجه‌گیری قرار دهد. فصل هفتم و پایانی کتاب دربارۀ شیوه‌های نگارش نقد است. این فصل به خواننده کمک می‌کند تا با انواع نگارش نقد و منابع معتبر برای نشر آنها آشنا شود.

فهرست مطالب کتاب:

پیش‌گفتار

فصل یک: کتاب به عنوان یک رسانه

فصل دو: اصول و مبانی نقد و بررسی

فصل سه: روش‌شناسی نقد و بررسی

فصل چهار: ابزارشناسی جمع‌آوری داده‌ها

فصل پنجم: اصول اجرای نقد کتاب

فصل شش: بحث و نتیجه‌گیری داده‌ها

فصل هفت: نگارش نقد