PDF
بازدید 670 بار
جمعه 02 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

هرمنوتیک، زبان، هنر؛ شش جستار هرمنوتیکی
هرمنوتیک، زبان، هنر؛ شش جستار هرمنوتیکی
نویسنده: هانس گئورک گادامر
مترجم: عبدالله امینی
ناشر: پرسش
تاریخ چاپ: 1395
مکان چاپ: آبادان
تیراژ: 1000
شابک : 1ـ080ـ265ـ600ـ978
تعداد صفحات: 276
خلاصه: زبان همان چیزی است که پیوسته در درون خود جهت‌گیری مشترک در رابطه با جهان را موجب می‌شود و تاب می‌آورد. گفتگو با فرد دیگر اصولا به هم‌آمیزی اشیاء با یکدیگر نیست. این کتاب دربردارندۀ شش مقاله از هانس گئورک گادامر فیلسوف آلمانی و اهل هرمنوتیک است.
هرمنوتیک، زبان، هنر؛ شش جستار هرمنوتیکی
کتاب
هرمنوتیک، زبان، هنر؛ شش جستار هرمنوتیکی
نویسنده: هانس گئورک گادامر
مترجم: عبدالله امینی
ناشر: پرسش
تاریخ چاپ: 1395
مکان چاپ: آبادان
تیراژ: 1000
شابک : 1ـ080ـ265ـ600ـ978
تعداد صفحات: 276
خلاصه: زبان همان چیزی است که پیوسته در درون خود جهت‌گیری مشترک در رابطه با جهان را موجب می‌شود و تاب می‌آورد. گفتگو با فرد دیگر اصولا به هم‌آمیزی اشیاء با یکدیگر نیست. این کتاب دربردارندۀ شش مقاله از هانس گئورک گادامر فیلسوف آلمانی و اهل هرمنوتیک است.

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

زبان همان چیزی است که پیوسته در درون خود جهت‌گیری مشترک در رابطه با جهان را موجب می‌شود و تاب می‌آورد. گفتگو با فرد دیگر اصولا به هم‌آمیزی اشیاء با یکدیگر نیست. این کتاب دربردارندۀ شش مقاله از هانس گئورک گادامر فیلسوف آلمانی و اهل هرمنوتیک است.

مقالات گردآمده در این کتاب عمدتاً حول محور زبان، فهم و هنر می‌چرخند که همگی متعلق بررسی علم هرمنوتیک قرار می‌گیرند. هر مقاله دارای ساختار و موضوعی مستقل و مختص به خود است؛ اما با این وجود ارتباطی درونی با دیگر مقالات دارد. ترتیب و چینش مقالات بیش از آنکه بر اساس تاریخ انتشار آنها باشد، بر اساس موضوع و محتوا صورت گرفته است.

گادامر در اولین مقاله ابتدا به ریشه‌شناسی اصطلاح «هرمنوتیک» در یونان باستان و ابعاد مختلف معنایی‌ای که این واژه تاکنون یافته است می‌پردازد. سپس اشکال متنوع هرمنوتیک از دوران باستان تا زمان خود را مورد بحث قرار می‌دهد. اما او ابتدا از زیباشناسی قرن هجدهم و هرمنوتیک شلایر ماخر تا زمان حقیقت و روش خود، تاریخی انتقادی از هرمنوتیک را عرضه می‌کند.

«متن و تفسیر» دومین مقاله این کتاب است که یکی از مهم‌ترین شرح‌های پختۀ گادامر از فلسفۀ هرمنوتیکی‌اش به ویژه با نظر به متون و تفسیر آنهاست. در این مقاله او بر مبنای ملاحظاتی شخصی به تأثیراتی بازمی‌گردد که وی را واداشتند تا همان طریقی را برگزیند که در فلسفه‌اش دنبال کرده است. او بر شیوۀ تفسیر بسط‌یافته توسط فلسفۀ اگزیستانسیال هیدگر و نحوۀ تأثیر این امر بر نگرش خودش در باب تفسیر متن و هرمنوتیک فلسفی‌اش تمرکز می‌کند.

گادامر در مقالۀ سوم در مقابل تعریف رایج، سرشت فهم را از نو تعریف می‌کند و همچنین زبان را نیز از نو تعریف می‌کند. این دو بازتعریف هرمنوتیک فلسفی او را در پرتوی جدید و قابل فهم‌تر قرار می‌دهد. افزون بر اینکه یان بازتعریف‌های قابل دسترس‌تر درکی از آنچه در هرمنوتیک فلسفی او جدید و مهیج است، به ما می‌دهد و در پایان اینکه گادامر در پایان بحثش و بدون اینکه اسم ببرد، به روشن‌سازی و دفاع از مسائل معینی همت می‌گمارد که از همان ابتدا در طرح هرمنوتیک فلسفی‌اش مورد سوءفهم واقع شد.

فهرست مطالب کتاب:

پیش‌گفتار

معرفی مقالۀ «هرمنوتیک کلاسیک و فلسفی»

هرمنوتیک کلاسیک و فلسفی

معرفی مقالۀ «متن و تفسیر»

متن و تفسیر

معرفی مقالۀ «زبان و فهم»

زبان و فهم

معرفی مقالۀ «از کلمه به مفهوم: رسالت هرمنوتیک به مثابه فلسفه»

از کلمه به مفهوم: رسالت هرمنوتیک به مثابه فلسفه

معرفی مقالۀ «اثر هنری در کلمه و تصویر»

اثر هنری در کلمه و تصویر

معرفی مقالۀ «هیدگر و زبان متافیزیک»

هیدگر و زبان متافیزیک