PDF
بازدید 942 بار
پنجشنبه 08 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

ارمغان نقد
ارمغان نقد
نویسنده: احد فرامرز قراملکی و همکاران به کوشش فرشته ابوالحسنی نیارکی
ناشر: خانه کتاب
تاریخ چاپ: 1390
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1500
شابک : 5ـ029ـ222ـ600ـ978
تعداد صفحات: 344
خلاصه: در این کتاب نقدهایی که احد فرامرزقراملکی به کتاب‌ها و مقالات دیگران نوشته، به همراه نقدهایی که بر کتاب و نظرات او نوشته شده‌اند، گردآوردی شده است.
ارمغان نقد
کتاب
ارمغان نقد
نویسنده: احد فرامرز قراملکی و همکاران به کوشش فرشته ابوالحسنی نیارکی
ناشر: خانه کتاب
تاریخ چاپ: 1390
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1500
شابک : 5ـ029ـ222ـ600ـ978
تعداد صفحات: 344
خلاصه: در این کتاب نقدهایی که احد فرامرزقراملکی به کتاب‌ها و مقالات دیگران نوشته، به همراه نقدهایی که بر کتاب و نظرات او نوشته شده‌اند، گردآوردی شده است.

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را در بالای صفحه ببینید.

 

نقدپذیری خود یک مشی اخلاقی و مؤثرترین شیوۀ خودشناسی است. تکامل فرد هم در عقل نظری و کسب معرفت و هم در عقل عملی و زندگی شخصی و شغلی، در گرو شناخت عیب‌ها و تشخیص رخنه‌ها در هر دو قلمروی نظری و عملی است. نقدپذیری فرایند تکامل را تصحیح و تسریع می‌کند.

اثری که به زیور طبع آراسته می‌شود، سخن و اندیشۀ مؤلف با طرف‌های ارتباط کلامی است. بنابراین به ازای هر کتابی که نگاشته می‌شود، مؤلفی هست و خوانندگان. مؤلف اثرش را فرزند خویش می‌انگارد و می‌ستاید و گاه واقع‌بینانه و منصفانه از آن عیب‌جویی می‌کند و هر یک از محققان بر اساس اندیشۀ خویش در مقابل آن اثر موضع می‌گیرند. اقبال محققان به یک اثر در اشکال گوناگون معرفی، تخسین، ترجمه، شرح، دفاع، نقد و حتی حسد و عنادورزی آگاهانه یا ناآگاهانه نمایان‌گر اهمیت تحقیق است. با این بیان آثاری که مورد چالش دیگر متفکران قرار می‌گیرند، آثاری مهم و تأثیرگذار یا حتی مؤسس تلقی می‌شوند. دکتر احد فرامرز قراملکی از متفکران پرکار و برجسته‌ای است که آثارش بارها و به شیوه‌های گوناگون معرفی، نقد و ... مورد استقبال دانشجویان و دیگر پژوهشگران قرار گرفته است.

فرامرزقراملکی نقد به یک اثر و نظر را یک هدیه به صاحب آن می‌داند؛ از همین رو عنوان «ارمغان نقد» را بر کتاب نهاده است. او معتقد است «نقد چه به معنای عیب‌جویی و چه به معنای تحلیل و بازشناخت سره یا ناسره، هدیه گران‌بها و ارمغان پرارجی است که از آن می‌توان آموخت و با آن کژی و کاستی را زدود و تهدید را به فرصت تبدیل کرد».
یکی از علل رنجوری علوم انسانی در جامعه کنونی و عدم برخورداری از شادابی و طراوت، جدای از عدم به کارگیری روش مسئله‌محور، فاصله و شکاف عمیق میان پژوهش و نقد است. متأسفانه نقد که از ارکان اساسی هر پژوهشی است، به دست فراموشی سپرده شده است. از این‌رو سال‌هاست که در حال درجا زدن‌ایم و شیفته اندیشه‌های غربی. اگر در صدد چاره‌اندیشی برای احیا و بالندگی علوم انسانی می‌باشیم، می‌بایست به این مهم توجه جدی کنیم.

این اثر در دو بخش سامان یافته است. بخش اول کتاب بر اساس حوزه‌های پژوهش استاد به فصول جداگانۀ اخلاق، منطق، فلسفه و دین‌پژوهی تقسیم شده و در هر فصل مقالات به ترتیب انتشار در کنار هم نشسته‌اند. در بخش دوم که به چهار فصل اخلاق، منطق، روش‌شناسی و فلسفه و دین‌پژوهی تقسیم می‌شود، ملاک ترتیب مقالات، تاریخ نشر آثار استاد است. پس از مقدمه، درآمد دکتر قراملکی بر کتاب با عنوان هدیه یا دشنه آمده است. بخش اول با فصل «اخلاق» آغاز می‌شود. در این فصل چهار مقاله آمده است: 1. وکیل دادگستری و اخلاق حرفه‌ای. این مقاله نقد مؤلف بر کتاب وکیل دادگستری تألیف بهمن کشاورز است. 2. نقد در ترازوی اخلاق. این مقاله بررسی کتاب اخلاق نقد اثر سیدحسن اسلامی است. 3. نقد روش‌شناختی الطب الروحانی تألیف محمد بن زکریای رازی. 4. معرفی انتقادی «فرهنگ قرآن، اخلاق حمیده» تألیف عبدالنبی امامی.

فصل دوم با عنوان «منطق» دارای سه مقاله است: 1. نقدی بر مبانی منطق تألیف محمدعلی اژه‌ای. 2. الاشارات و التنبیهات سرآغاز منطق دوبخشی و 3. بررسی موردپژوهانۀ گزارش رشر از منطق دورۀ اسلامی.

فصل آخر از این بخش «فلسفه و دین‌پژوهی» است. این فصل دو مقاله دارد: 1. معرفی و نقد اجمالی کتاب زبان دین اثر دکتر امیرعباس علی زمانی و 2. استاد دینانی و قواعد کلی فلسفی.

در بخش دوم فصل اول با عنوان «اخلاق» دربردارندۀ هفت مقاله است: 1. اخلاق حرفه‌ای این مقاله با قلم مهدی صادقی فرجاد نگاشته شده است. 2. سازمان‌های اخلاقی در کسب و کار تألیف امیراحمد شجاعی. 3. موانع رشد اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه‌ها نوشتۀ مهدی صادقی فرجاد. 4. معرفی و نقد کتاب درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای از امیراحمد شجاعی. 5. اخلاق در سازمان‌های مردم‌نهاد با معرفی و نقد زینب سالاری که نویسندۀ دوم این کتاب است. این مقاله در واقع نوعی خودانتقادی و خودمشت‌مالی است. 6. اخلاق سازمانی نوشته حمیدرضا نمازی. 7. اخلاق سازمانی از فرشته ابوالحسنی نیارکی.

فصل دوم با عنوان «منطق» شش مقاله را فراهم آورده است: 1. منطق المخلص از دکتر احمد عابدی. 2. پارادوکس دروغگو ترجمه‌ای از مقدمۀ انگلیسی ضیاء موحد. 3. پارادوکس دروغگو با معرفی و نقد حمیدرضا نمازی. 4. تحفة السلاطین، ارمغان تخت‌نشینان به قلم محمدسعید قبا. 5. آرای منطقی یوسف تهرانی و کتاب نقد الاصول و تلخیص الفصول به قلم محسن جاهد و 6. مقایسۀ الگوی رشر و قراملکی در تفسیر تطور منطق در دورۀ اسلامی از فرشته ابوالحسنی.

فصل «روش‌شناسی» دربردارندۀ دو مقاله است: 1. اصول و فنون پژوهش در گسترۀ دین‌پژوهی به قلم خانم ماهینی و 2. روش‌شناسی فلسفۀ ملاصدرا به قلم فرشته ابوالحسنی و دیگر دانشجویان دورۀ دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران (1389).

آخرین فصل کتاب با عنوان «فلسفه و دین‌پژوهی» دارای پنج مقاله است: 1. بررسی کتاب موضع علم و دین در خلقت انسان از خانم ماهینی. 2. هندسه معرفتی کلام جدید به قلم محمد غفوری نژاد. 3. استاد مطهری و کلام جدید نوشته زینب برخورداری. 4. استاد مطهری و کلام جدید تألیف محمد غفوری نژاد و 5. معرفی و نقد کتاب نبوت از فرشته ابوالحسنی.

پیوست کتاب افزون بر سوابق علمی ـ پژوهشی استاد، دو مقالۀ معرفی کتاب را دربر می‌گیرد. این مقالات صرف معرفی آثار استاد هستند و بنابراین در قسمت نقد آورده نشده است: 1. معرفی کتاب منطق 1 به قلم خانم ماهینی و 2. معرفی روش‌شناسی مطالعات دینی از تیموری امیری. در این مجموعه مقالات دکتر قراملکی با ویرایش مجدد ایشان آورده شده و مقالات دیگر برای حفظ قلم و اصالت متن بدون تغییر و ویرایش گردآوری شده است.