بازدید 329 بار
جمعه 02 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

ادیان زندۀ شرق
ادیان زندۀ شرق
نویسنده: جمعی از نویسندگان به سرویراستاری جان آر.هینلز
مترجم: گروه مترجمان
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب
تاریخ چاپ: 1389
مکان چاپ: قم
تیراژ: 2000
شابک : 2_77_8090_964_978
تعداد صفحات: 460
خلاصه: محور اصلی این کتاب ادیان زنده در قرن بیستم است که حاوی جدیدترین پژوهش‌های علمی برای علاقمندان رشتۀ ادیان و همچنین خوانندگان مشتاقی است که جویای آگاهی دربارۀ آخرین وضعیت ادیان زندۀ جهان هستند.
ادیان زندۀ شرق
کتاب
ادیان زندۀ شرق
نویسنده: جمعی از نویسندگان به سرویراستاری جان آر.هینلز
مترجم: گروه مترجمان
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب
تاریخ چاپ: 1389
مکان چاپ: قم
تیراژ: 2000
شابک : 2_77_8090_964_978
تعداد صفحات: 460
خلاصه: محور اصلی این کتاب ادیان زنده در قرن بیستم است که حاوی جدیدترین پژوهش‌های علمی برای علاقمندان رشتۀ ادیان و همچنین خوانندگان مشتاقی است که جویای آگاهی دربارۀ آخرین وضعیت ادیان زندۀ جهان هستند.

محور اصلی این کتاب ادیان زنده در قرن بیستم است که حاوی جدیدترین پژوهش‌های علمی برای علاقمندان رشتۀ ادیان و همچنین خوانندگان مشتاقی است که جویای آگاهی دربارۀ آخرین وضعیت ادیان زندۀ جهان هستند.

این کتاب از ساختار بسیار دقیقی برخوردار است و خواننده حق دارد از پیش‌فرض‌های پشت این ساختار آگاه باشد. بنیادی‌ترین پیش‌فرض اهمیت  دین در تاریخ بشر است. به طور حتم هیچ انسانی را چه دینی و چه غیردینی نمی‌توان یافت که نقش چشمگیر دین بر جوامع بشری را رد و انکار کند. غالباً ادیان دخالتی عمیق و گسترده در موضوعات سیاسی و تحولات فرهنگی داشته‌اند و از آن برای مشروعیت بخشیدن، سرکوب یا حمایت از رژیم‌های حکومتی، مکتب‌های فلسفی و نهضت‌های هنری استفاده شده است. خوب یا بد، نهادهای دینی بر انواع گوناگون نهادهای سکولار (غیردینی) سیطره داشته یا بنیادهای آنها را سست کرده‌اند. درک تاریخ بیشتر کشورها بدون شناخت دین‌هایی که در آن سرزمین‌ها پیدا یا شکوفا شده و بر رهبران و افکار و رفتار مردم آن سرزمین تأثیر نهاده‌اند، ممکن نیست.

این روزها در غرب بسیار گفته می‌شود که جهان امروز سکولار است یا اینکه دین رو به افول نهاده است. یکی از باورهای بنیادین پشت ساختار این کتاب آن است که این قبیل نظرها، اگر نگوییم به کلی غلط است، تنها بازگوکنندۀ نیمی از حقیقت است. شاید عضویت رسمی مردم در بعضی از نهادهای جاافتاده دینی رو به کاهش باشد، اما این فقط بخشی از گسترۀ دین به شمار می‌آید. در بخش‌های دیگر به روشنی می‌بینیم که دین در عصر حاضر رو به رشد و شکوفایی است. فقط وقتی از دیگاه سنت‌گرایانه و انحصاری و محدود به دین نگاه کنیم، آن را در حال افول و سقوط می‌بینیم. این کتاب به هر دو بعد دین، جدید و سنتی می‌پردازد.

بخش چشمگیری از آموزه‌های ادیان در گذشته زیر تأثیر فرهنگ‌های گوناگون شکل بومی به خود گرفته است. امروزه در پرتو ارتباطات، نهادهای دینی و مردم از هر زمان دیگری بیشتر در تماس با یکدیگر و بیش از گذشته، تشنۀ تغییر و هماهنگی کلی در جادۀ دین‌مداری است. این مطلب هم در مورد ادیان جهانی و گسترده، مانند آیین بودا که دستخوش تغییرات سیاسی‌اند، مصداق دارد و هم سنت‌های دینی کوچک‌تر و محدودتری چون جوامع ابتدایی در آفریقا یا حوزۀ اقیانوس آرام که با ورود مبلغان اسلام و مسیحیت مواجه شده‌اند. عصر حاضر را می‌توان عصری پویا و رو به رشد در تاریخ ادیان وصف کرد. گاهی اشخاص مذهبی در فرهنگ‌ها و سنت‌های دینی گوناگون، جوانان امروز را اگر نگوییم بی‌دین، کمتر از خوشان مذهبی می‌دانند؛ اما حقیقت آن است که دینداری نسل جوان امروز شکلی متفاوت دارد. زندگی کردن با تغییریافتن عجین است. این کتاب این تجربۀ تغییر را نشان می‌دهد.

کتاب حاضر به یک معنا به ادیان زندۀ جهان می‌پردازد؛ اینکه یک دین خاص چگونه به منزلۀ نیروی حیاتی در زندگی روزمره پیروان خود عمل می‌کند؟ بزرگان یک دین اغلب بر داشتن اعتقادات صحیح تأکید می‌کنند و آن را عامل مهمی در دینداری می‌دانند، اما از دید توده مردم در کشورهای گوناگون جهان دین جزئی از متن جامعه و زندگی به شمار می‌آید؛ چیزی که به آن عمل و با آن زندگی می‌شود تا آنکه چیزی که با آن خردورزی و استدلال می‌شود. به عبارت دیگر دین واقعی اکثریت پیروان عمدتاً در آداب و رسوم و رفتار و سلوک آنها به نمایش درمی‌آید و چه بسا آموزه‌های ناب و خالص یک دین در این راه با خرافات توده مردم به هم می‌آمیزد. نویسندگان کتاب حاضر به هر دو مقوله باورها و مناسک در کنار تعالیم ادیان توجه کامل و دقیق دارند و تا حدی سره را از ناسره تفکیک می‌کنند.

از آنجا که ادیان گوناگون با هم فرق دارند، عرضه ساختاری واحد برای همۀ فصل‌های کتاب ممکن نیست. وانگهی چسبیدن به یک شیوده واحد نه مطلوب و نه ممکن است؛ اما برای آنکه این اثر با قلم‌های گوناگون، وحدت و انسجام نسبی داده شود، نویسندگان کوشیده‌اند تا آنجا که ممکن است، عنوان‌ها و سرفصل‌های زیر را مراعات کنند:

1. مقدمه شامل: الف) بررسی مختصری از منابع اولیه اصلی؛ ب) معرفی اجمالی تاریخ هر دین؛ ج) بررسی مراحل و پیش‌فرض‌های عمده پژوهش علمی هر دین.

2. گزارشی جامع و فشرده از آموزه‌های اصلی هر دین.

3. چکیده‌ای از آداب اصلی دین شامل آیین‌های رسمی‌گذر؛ مانند آداب تولد، بلوغ، ازدواج و مرگ.

4. سنت‌ها و شاخه‌های اصلی.

5. تحولات جدید شامل باورها و اعمال و نیز تغییرت سیاسی و اجتماعی عمده هر دین.

گردآوری و عرضۀ آمارهای متناسب با موضوعات هر دین از ویژگی‌های علمی دیگر این اثر است که آن را به شکل کتاب راهنما یا مرجه برای استفاده پژوهشگران و اندیشمندان و دانشجویان و تودۀ مردم درآورده است.

فهرست مطالب کتاب بدین قرار است:

آیین زرتشت

آیین هندو

آیین سیک

آیین جَینه

آیین بودا

ادیان چینی

ادیان ژاپنی