بازدید 765 بار
یکشنبه 04 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

احیاگر میراث: یادنامه استاد عبدالله نورانی
احیاگر میراث: یادنامه استاد عبدالله نورانی
نویسنده: گروه نویسندگان به اهتمام احد فرامرز قراملکی و همکاری مستانه کاکایی
ناشر: خانه کتاب
تاریخ چاپ: 1391
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1000
شابک : 3_093_222_600_978
تعداد صفحات: 640
خلاصه: این کتاب دربرگیرندۀ مجموعه مقالاتی است که به پاسداشت تلاش‌های علمی استاد عبدالله نورانی فراهم آمده است.
احیاگر میراث: یادنامه استاد عبدالله نورانی
کتاب
احیاگر میراث: یادنامه استاد عبدالله نورانی
نویسنده: گروه نویسندگان به اهتمام احد فرامرز قراملکی و همکاری مستانه کاکایی
ناشر: خانه کتاب
تاریخ چاپ: 1391
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1000
شابک : 3_093_222_600_978
تعداد صفحات: 640
خلاصه: این کتاب دربرگیرندۀ مجموعه مقالاتی است که به پاسداشت تلاش‌های علمی استاد عبدالله نورانی فراهم آمده است.

فیلسوف مسلمان کسی است که هم از دانش‌های عقلی (معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی) بهرۀ وافر داشته باشد و هم دیدگان جان رو به سوی جهان برین بگشاید. چراکه تنها با دو بال عقل و عشق است که می‌توان بر بلندای حقایق به پرواز درآمد، زمان و مکان را درنوردید و نظاره‌گر پدیدارهای اصیل شد. بدون تعقل ناب، دچار گرداب توهمات خواهیم شد و بی تهذیب نفس، از حلاوت شهود دانسته‌ها محروم خواهیم شد. کسی که از هر دو موهبت بهره‌مند است، حکیم است یا به تعبیر سهروردی «حکیم متأله»، اما دستیابی به این هر دو گوهر سهل نیست. زین رو در هر دوره حکیمان متأله انگشت‌شمارند و چون نادرند و متفاوت از انسان‌های معمول که نه از قوت عقلانی کامیابند و نه از صفای دل، غریب‌اند و مهجور. کردار و گفتارشان گاه نامأنوس است و شگفت و هر که در مسیر آنها گام نهد، به هر اندازه پیش رود، به همان اندازه غریب‌تر و نامأنوس‌تر خواهد بود. استاد شیخ عبدالله نورانی از این جمله بود.

«استاد نورانی» از حکما و فلاسفۀ معاصر (1308ـ1390) است که در دانش‌هایی چون: ادبیات فارسی، ادبیات عرب، فقه و اصول، حدیث، تفسیر، عرفان، فلسفه و کلام آگاهی و دانش داشته‌اند. مجموعۀ حاضر در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست به بحث از منزلت علمی، خصوصیات اخلاقی، جایگاه حرفه‌ای و معرفی آثار و ابعاد شخصیتی استاد نورانی اختصاص دارد و مشتمل بر دوازده مقاله است. مقاله‌ای که مهدی محقق در این کتاب ارائه کرده، با گزارش بخشی از حمایت‌ها و دوستی‌ها، زهد تلاش و اخلاص نورانی را در احیای میراث مکتوب ترسیم می‌کند. مقالۀ دوم از دکتر احمد بهشتی است. مقالۀ ایشان با تحلیلی از بیان ابن سینا در تألیف دو گونۀ زهد و عبادت آغاز می‌شود و بر اساس الگوی شیخ در نمط العارفین اشارات به درنگ در ابعاد اخلاقی و دینداری استاد نورانی می‌پردازد. زندگی‌نامۀ علمی استاد نورانی و بیان تحصیلات و گزارش آثار در مقالۀ سوم آمده است. دکتر مهدوی دامغانی در مقالۀ چهارم با زبان شیوا، بیان مؤثر و صمیمی خاطرات خواندنی را از نورانی بیان می‌کند. مهم‌ترین خصلت اخلاقی که در ذکر جمیل نورانی یاد می‌شود، زهد و دنیاگریزی، تواضع و فروتنی او در برابر استادان است. مقالۀ دکتر مؤدب اهمیت علم الهی در آموزه‌های اسلامی و تحلیل اوصاف بندگان خدا در قرآن، مقدمه‌ای برای تحلیل ابعاد شخصیتی استاد نورانی است. مقالۀ هشتم به این مسئله می‌پردازد که چرا نورانی تربیت‌شدۀ در فضای تفکیکی به فلسفه اشتغال می‌ورزد. مقالۀ نهم از اهمیت نشر «رساله تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الاسرار» به اهتمام استاد نورانی بحث می‌کند. مقالۀ دهم در بیان منزلت اخلاقی و علمی استاد نورانی، استادان و تحصیل وی در حوزۀ علمیۀ مشهد است. مقالۀ آخر این بخش گزارش کوتاهی از فعالیت استاد نورانی در مسجد کنی حسین آباد (لویزان) است.

بخش دوم دربردارندۀ مقاله‌های علمی است که محقّقان مختلف به پاس استاد نورانی به این مجموعه تقدیم کرده‌اند. موضوع این مقالات در چهار دانش حدیث‌شناسی، اخلاق، منطق و کلام است. تصحیح چند رسالۀ دست‌نویس نیز در بخش سوم اثر گنجانده شده است.

فصل اول: منش عبدالله نورانی (شرح احوال و آثار):

1. نورانیِ روحانی: مهدی محقق

2. چگونه می‌توان نورانی شد: احمد بهشتی

3. عالم ربّانی استاد عبدالله نورانی: منصور پهلوان

4. ذکر جمیل نورانی: احمد مهدوی دامغانی

5. شروط خواندن فلسفه: محمدرضا حکیمی

6. به یاد استاد نورانی: عبدالله انوار

7. استاد عبدالله نورانی آینۀ بندگی خدا: سیدرضا مؤدب

8. گمشدۀ شیخ عبدالله نورانی (تحلیلی بر فعالیت‌های حرفه‌ای استاد): احد فرامرز قراملکی

9. تعدیل‌المعیار و اهمیت نشر آن: زینب برخورداری

10. یادی از استاد نورانی: سیدحسن افتخارزاده

11. گزارشی کوتاه از فعالیت استاد نورانی در مسجد کنی: اسماعیل رضاییان

فصل دوم: پژوهش‌هایی به افتخار نورانی

1. منش استاد از دریچۀ چشم شوکانی: محمدحسین ساکت

2. تحلیل رویکرد حدیثی ادهم خلخالی در رسائل فارسی اخلاقی و عرفانی: مجید معارف

3. اعتبار توثیقات رجالی متقدم و متأخر شیعه در بازخوانی دو رویکرد متفاوت: عبدالهادی فقیهی‌زاده

4. بررسی تطبیقی ـ انتقادی دو شرح کوتاه بر «حدیث حقیقت» منسوب به امیرالمومنین (ع): علیرضا هدایی

5. تأثیر محیط جغرافیایی بر اخلاق از نگاه جاحظ: زینه عرفت‌پور

6. توبه و صبر به مثابه دو روش فراچنگ آوردن سعادت از منظر غزالی: عین‌الله خادمی

7. زهد در اخلاق اسلامی: قاسمعلی کوچنانی

8. منطق‌های چندارزشی: امیرحسین فراهانی

9. گزارش و نقد دلایل منکران بدیهیات از دیدگاه فخر رازی و خواجه نصیرالدین و ارزیابی آنها: غلامرضا ذکیانی

10. چیستی و ساختار کلام نوین اسلامی: عبدالحسین خسروپناه

11. مسئلة شرّ و راه‌حل‌های آن: محمد‌حسین قدردان قراملکی

12. معناشناسی اوصاف الهی در اندیشۀ علامه حلی: حسن عبّاسی حسین آبادی

13. بررسی انتقادی تبیین عقلانی غیاث‌الدین منصور دشتکی از معاد جسمانی: عبدالله صلواتی

14. ابن سینا و توجیه معاد جسمانی: نادیا مفتونی

فصل سوم: تصحیح به افتخار نورانی

1. تعلیقة علی شرح الحکمة الاشراق قطب‌الدین شیرازی: منوچهر صدوقی سها

2. رساله تمهیدات؛ تألیف محمد بن احمد خواجگی؛ تحقیق و تصحیح: علی اوجبی

3. رساله‌ای در عدالت؛ تألیف جلا‌ل‌الدین دوانی؛ تصحیح: سحر کاوندی

4. رساله اشتراک وجود یا اثبات واجب؛ تألیف رجبعلی تبریزی؛ تصحیح: محسن جاهد

5. مثنوی مواهب‌نامه؛ تصحیح: سعید نظری توکلی

6. قانون‌العصمة و برهان‌الحکمة؛ تألیف ابوالخیر میرزا عماد‌الدین محمد بن عبدالله بافقی؛ تصحیح: طیبه عارف‌نیا

7. رساله فی تحقیق الدلالات؛ تألیف قطب‌الدین رازی؛ تصحیح: هاشم قربانی و مصطفی موسوی اعظم.