بازدید 495 بار
شنبه 06 خرداد ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

چشم‌اندازهای کلامی در باب خداوند و زیبایی
چشم‌اندازهای کلامی در باب خداوند و زیبایی
نویسنده: جان میل بنک، گراهام وارد، ادیت ویشوگرود
مترجم: عذرا لوعلیان
ناشر: مؤسسه متن
تاریخ چاپ: 1390
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1000
شابک : 6_86_2986_964_978
تعداد صفحات: 128
خلاصه: این کتاب در سه مقاله و با رویکردی کلامی به بحث درباره نسبت میان خداوند و زیبایی و نسبت آن با هنر می‌پردازد.
چشم‌اندازهای کلامی در باب خداوند و زیبایی
کتاب
چشم‌اندازهای کلامی در باب خداوند و زیبایی
نویسنده: جان میل بنک، گراهام وارد، ادیت ویشوگرود
مترجم: عذرا لوعلیان
ناشر: مؤسسه متن
تاریخ چاپ: 1390
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1000
شابک : 6_86_2986_964_978
تعداد صفحات: 128
خلاصه: این کتاب در سه مقاله و با رویکردی کلامی به بحث درباره نسبت میان خداوند و زیبایی و نسبت آن با هنر می‌پردازد.

این کتاب در سه مقاله و با رویکردی کلامی به بحث درباره نسبت میان خداوند و زیبایی و نسبت آن با هنر می‌پردازد.

در مقاله نخست بیشترین هدف نویسنده، اعتراض به زیبایی‌شناسی مدرنیسم است و به باور او دوران مدرنیته دوران فقدان زیبایی است. در این مقاله همچنین شرح جامعی از اندیشه موریس مرلوپونتی، فیلسوف فرانسوی و یکی از بزرگان نهضت پدیدارشناسی در مسئله زیبایی و رابطه متقابل آن با نفس و شرح مقاله آخر او با عنوان «درهم تنیدگی» آمده است.

مقاله دوم به شرح زیبایی‌ خداوند می‌پردازد. این مقاله دریچه‌ای بر زیبایی‌شناسی از منظر علم کلام مسیحی است و رمز و راز تصاویر مسیح از هنر قرون وسطی تا به امروز را عیان می‌سازد.

در مقاله سوم نویسنده به بررسی حیرت و امر والا در میان کلبی‌مسلکان می‌پردازد. کلبی‌ها نخستین نظریه‌پردازان خوشبختی در فلسفه یونانی هستند و طریق فکری آنها متأثر از سقراط و افلاطون است.

در ابتدای مقالۀ سوم آمده است: امکانات نشانه‌شناختی متن عبری «سفر پیدایش» دربردارندۀ ابعاد شناختی، اخلاقی و زیبا‌شناختی است. بعضی از تفسیرهای سنتی این متن را مؤید آن می‌دانند که جهان خوب ساخته و پرداخته شده است، ابزارهای طبیعت که زیرکانه با غایاتشان سازگار شده است، نشانه‌های هدفمندی الهی است و تسلیم‌شدن در برابر احکام الهی تجلی خیر و صلاح بشری است. تفسیرهای دیگر بر نظم حادث به عنوان چشم‌انداز وسیعی که حکایت از قدرت طبیعت در برانگیختن هیبت و شیفتگی می‌کند، چشم‌اندازی که در پیوند رمانتیک هنر و طبیعت بازتاب پیدا کرده، متمرکز شده است. در این گفتار بحث بر این نیست که چرا بعضی چیزها را بر خلاف چیزهای دیگر می‌توان زیبا نامید یا چرا ارزش این را دارند که تفسیرهایی دربارۀ زیبایی آنها عرضه شود. در مقابل بر جهت‌گیری‌ها یا تمایلات آن پرسشگر، بر «آه» آن متخیر و «در هر حال» آن کلبی‌مسلک، به آن صورتی که هر یک از آنها با مرجع اصطلاح زیبایی روبرو می‌شوند، متمرکز می‌شود. با ردیابی چارچوب‌های فلسفی منتج از این چشم‌اندازها امید است که نشان داده شود که متحیران و کلبی‌مسلکان چنانچه از ساده‌اندیشی و پوچ‌گرایی اجتناب نکنند، نمی‌‌توانند بدون یکدیگر کاری صورت دهند و دیگر اینکه افکار هر یک از آنها در صحبت از موضع خداوند باید مورد توجه قرار گیرد. در این مقال این موضوع بررسی خواهد شد که چگونه اخلال کلبی‌مسلک زیبایی را از هم می‌گسلد و آن را از ریخت می‌اندازد؛ اما او با چنین کاری به روشن‌شدن مفهوم زیبایی کمک کرده و با توصیف بعضی روش‌ها به نتیجه‌ای می‌رسد که تفکر متألهانه از این طریق با هر دوی آنها ارتباط برقرار می‌کند.

عناوین مقالات کتاب بدین ترتیب است:

زیبایی و نفس: جان میل‌بنک

زیبایی خداوند: گراهام وارد

هنر به تصوردرآوردن خداوند در میان متحیران و کلبی‌مسلکان: ادیت ویشوگرود