بازدید 1381 بار
جمعه 02 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

زبان و جامعه‌شناسی (مجموعه مقالات)
زبان و جامعه‌شناسی (مجموعه مقالات)
نویسنده: محمدرضا باطنی و دیگران
مترجم: م . خوشنام، ع.ص، منوچهر غیبی
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات
تاریخ چاپ: 1389(چاپ دوم)
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1500
شابک : 8_447_422_964_978
تعداد صفحات: 140
خلاصه: مقالات این کتاب از مجلۀ فرهنگ و زندگی شماره‌های 1، 2، 21 و 22 سال‌های 1348، 1349 و 1355 نقل شده است.
زبان و جامعه‌شناسی (مجموعه مقالات)
کتاب
زبان و جامعه‌شناسی (مجموعه مقالات)
نویسنده: محمدرضا باطنی و دیگران
مترجم: م . خوشنام، ع.ص، منوچهر غیبی
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات
تاریخ چاپ: 1389(چاپ دوم)
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1500
شابک : 8_447_422_964_978
تعداد صفحات: 140
خلاصه: مقالات این کتاب از مجلۀ فرهنگ و زندگی شماره‌های 1، 2، 21 و 22 سال‌های 1348، 1349 و 1355 نقل شده است.

مقالات این کتاب از مجلۀ فرهنگ و زندگی شماره‌های 1، 2، 21 و 22 سال‌های 1348، 1349 و 1355 نقل شده است.

زبان و جامعه‌شناسی مجموعه‌ای است دربردارندۀ شش مقاله از صاحب‌نظران و زبان‌شناسان ایرانی و خارجی که بین سال‌های 1348 تا 1356 در مجلۀ فرهنگ و زندگی به چاپ رسیده‌اند. موضوع این مقالات در باب جایگاه و کاربست‌های جامعه‌شناسی زبان است و در آنها گفته‌هایی دربارۀ مرز مشترک زبان‌‌شناسی و جامعه‌شناسی، زبان و گروه‌های قومی ـ اجتماعی، نقش زبان در تغییرات فرهنگی ـ اجتماعی و نیز مسئلۀ زبان در دورۀ انحطاط فرهنگ و بحران تمدن فراهم آمده است.

فصلنامۀ «فرهنگ و زندگی» از نشریاتی است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی دبیرخانه شورای عالی فرهنگ و هنر با هدف جستجوی راه‌ها و شیوه‌هایی که جامعه را هرچه بیشتر و بهتر با «خود» و جهان پیرامون خویش آشنا می‌کند، منتشر می‌شد.

اولین شمارۀ این نشریه در دی ماه 1348 جامۀ طبع بر پوشید و تا سال 1356 در مجموع 26 شماره از آن دربرگیرندۀ ده‌ها مقاله در موضوعات گوناگون فرهنگی، به قلم روشنفکران، نویسندگان و اندیشمندان ایرانی و خارجی منتشر شد.

زبان‌شناسی، زبان را به عنوان یک نظام ساخته شده و جدای از فرد یا گروه جوامعی که آن را به کار می‌گیرند، بررسی می‌کند. زبان از آن‌رو که ارتباطی عمیق با بسیاری از دیگر ابعاد وجودی انسان دارد، می‌توان علم شناخت آن را با علومی دیگر همچون جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، جغرافیا و ... پیوند زد و ارتباط میان این علوم را دو به دو با زبان‌شناسی مورد کاوش و تحلیل قرار داد. در این صورت زبان‌شناسی دیگر علمی فارغ از بررسی فرد و جامعه و دیگر عوامل مؤثر و پیچیده در هم ابعاد و جوامع انسانی نخواهد بود.

جامعه‌شناسی زبان یکی از این حوزه‌هاست که در ارتباط میان زبان‌شناسی و جامعه‌شناسی به بررسی تأثیر جامعه و تغییر و تحولات و نقش آن در زبان رسمی و غیر رسمی مردم یک جامعه می‌پردازد.

این شاخه از جامعه‌شناسی، در کشوری چون کشور ما به دلیل حضور قومیت‌ها و در پی، زبان‌ها، لهجه‌ها، گویش‌های گوناگون، امری قابل توجه و علمی بسیار کاربردی خواهد بود که در حفظ و نگهداری این زبان‌ها برای ثبت و زنده نگاه داشتن فرهنگ‌ها کمک خواهد کرد.

جامعه‌شناسی زبان مسائل گوناگون ولی مرتبطی را دربرمی‌گیرد که از نظر آشنایی با آنها در مقالۀ «جامعه‌شناسی زبان» به شرح بعضی از آنها پرداخته می‌شود.

در مقالۀ «گفتاری در جامعه‌شناسی زبان» پیش از آنکه به خصلت زبان چون یک امر اجتماعی اشاره شود، پایۀ تاریخی این دانش انسانی، در گذشتۀ فرهنگی اقوام و ملل گوناگون بررسی می‌شود و آنگاه جای آن در تقسیم‌بندی علوم (اجتماعی ، انسانی) معلوم می‌شود.

مقالاتی که در این کتاب آورده شده بدین قرار است:

جامعه‌شناسی زبان

گفتاری در جامعه‌شناسی زبان

زبان و جامعه‌‌شناسی

ساختمان‌های زبانی و ساختمان گروه‌های اجتماعی

تغییرات زبانی و فرهنگی

مسئلۀ زبان در دورۀ انحطاط فرهنگ و بحران تمدن