بازدید 526 بار
پنجشنبه 08 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

هنوز هم گربه شاخ می‌زند: مجموعه گفتگوهایی با م.آزاد، بنفشه حجازی، محمدعلی سپانلو، محمدحسین عابدی، کسرا عنقایی، شمس لنگرودی
هنوز هم گربه شاخ می‌زند: مجموعه گفتگوهایی با م.آزاد، بنفشه حجازی، محمدعلی سپانلو، محمدحسین عابدی، کسرا عنقایی، شمس لنگرودی
نویسنده: بابک حاجت پور
ناشر: نیلا
تاریخ چاپ: 1383
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 3300
شابک : 3_62_6900_964÷
تعداد صفحات: 168
خلاصه: شش گفتگویی که در این مجموعه گرد آمده، حاصل بده‌بستانی است با شاعرانی فرهیخته و صاحب نظر و جدی و شاید مهم‌تر از هم صاحب سبک و زبانی خاص خود که شعر معاصر ما به هریک از اینان به گونه‌ای مدیون است.
هنوز هم گربه شاخ می‌زند: مجموعه گفتگوهایی با م.آزاد، بنفشه حجازی، محمدعلی سپانلو، محمدحسین عابدی، کسرا عنقایی، شمس لنگرودی
کتاب
هنوز هم گربه شاخ می‌زند: مجموعه گفتگوهایی با م.آزاد، بنفشه حجازی، محمدعلی سپانلو، محمدحسین عابدی، کسرا عنقایی، شمس لنگرودی
نویسنده: بابک حاجت پور
ناشر: نیلا
تاریخ چاپ: 1383
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 3300
شابک : 3_62_6900_964÷
تعداد صفحات: 168
خلاصه: شش گفتگویی که در این مجموعه گرد آمده، حاصل بده‌بستانی است با شاعرانی فرهیخته و صاحب نظر و جدی و شاید مهم‌تر از هم صاحب سبک و زبانی خاص خود که شعر معاصر ما به هریک از اینان به گونه‌ای مدیون است.

شش گفتگویی که در این مجموعه گرد آمده، حاصل بده‌بستانی است با شاعرانی فرهیخته و صاحب نظر و جدی و شاید مهم‌تر از هم صاحب سبک و زبانی خاص خود که شعر معاصر ما به هریک از اینان به گونه‌ای مدیون است.

در این گفتگوها بیش و پیش از هر چیز به مصائب و معضلات شعر معاصر پرداخته شده و هر یک از این شاعران نیز بر پایه دیدگاه‌ها و اصول فکری و کاری خود, راه‌کارهایی ارایه کرده‌اند. قبل از گفتگو به زندگی و آثار این شاعران اشارتی شده است و همچنین نمونه‌ای از سروده‌های آنان نیز درج شده است. ترتیب گفتگوها بر حسب حروف الفباست.

م.آزاد (محمود مشرف آزاد تهرانی) در قسمتی از گفتگویش می‌گوید: آنچه در کار یک شاعر مهم است ـ به خصوص یک شاعر جوان و تازه‌کار ـ توانایی‌های او در زبان، قدرت بیان و دانشی است که دست‌مایۀ کارهای بعدی‌اش نیز می‌شوند؛ یعنی اگر کسی آن هنگام که کار شاعری را آغاز می‌کند، دست‌کم آشنا با ابزار کارش باشد، به راحتی می‌تواند به کارشان ببندد.

محمدعلی سپانلو در گفتگویش می‌گوید: به نظر من اصطلاح شعر نو بر اصطلاحات مشابه ارجحیت دارد؛ زیرا در ذات آن کلمۀ مدرنیسم مشهود است. البته اصطلاحات شعر معاصر و شعر امروز هم به کار می‌رود؛ ولی من فکر می‌کنم هر کدام معنایی ویژه داشته باشند. شعر معاصر یعنی شعر مربوط به عصر و دورانی که فاصلۀ دو اتفاق تاریخی را دربرمی‌گیرد؛ مثلا از انقلاب مشروطه تا امروز. همچنان‌که شعر امروز به معنای تولیدهایی است که در زمان ما منتشر می‌شود و ممکن است در بعضی موارد خبری از مدرنیسم در آن نباشد. اما شعر نو به سرعت ما را به یاد نیما می‌اندازد و انقلاب نوپردازی علیه سنت‌گرایی.