بازدید 434 بار
دوشنبه 08 خرداد ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

فرهنگ و زندگی روزمره
فرهنگ و زندگی روزمره
نویسنده: ناصر فکوهی
ناشر: فرهنگ جاوید
تاریخ چاپ: 1391
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1100
شابک : 7_7_91585_600_978
تعداد صفحات: 360
خلاصه: این کتاب از دو بخش تشکیل شده است: بخش نخست گفتگوهایی است که توسط نگارنده با برخی از صاحب‌نظران و اندیشمندان ایرانی انجام شده است و بخش دوم گفتگوهای مختلفی است که در طول چند سال اخیر با نگارنده در مطبوعات و نشریات تخصصی صورت گرفته است.
فرهنگ و زندگی روزمره
کتاب
فرهنگ و زندگی روزمره
نویسنده: ناصر فکوهی
ناشر: فرهنگ جاوید
تاریخ چاپ: 1391
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1100
شابک : 7_7_91585_600_978
تعداد صفحات: 360
خلاصه: این کتاب از دو بخش تشکیل شده است: بخش نخست گفتگوهایی است که توسط نگارنده با برخی از صاحب‌نظران و اندیشمندان ایرانی انجام شده است و بخش دوم گفتگوهای مختلفی است که در طول چند سال اخیر با نگارنده در مطبوعات و نشریات تخصصی صورت گرفته است.

این کتاب از دو بخش تشکیل شده است: بخش نخست گفتگوهایی است که توسط نگارنده با برخی از صاحب‌نظران و اندیشمندان ایرانی انجام شده است و بخش دوم گفتگوهای مختلفی است که در طول چند سال اخیر با نگارنده در مطبوعات و نشریات تخصصی صورت گرفته است. تجمیع این دو دسته از گفتگوها سوای آنکه هر دو به یک سبک، یعنی «گفتگو» تعلق دارند، به دلیل محتوای آنها قابل توجیه است: در حقیقت در همۀ این گفتگوها یک محور اساسی وجود دارد و آن حیاتی‌بودن فهم فرهنگ به مثابۀ ماده‌ای زنده و تأثیرگذار بر روند و فرایند جاری زندگی در همۀ جوامع انسانی است.

انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان سال‌ها به طور تصنعی با این استدلال که مادۀ مورد مطالعه در علوم اجتماعی ماده‌ای زنده و در حال «شدن» است، خود را از تاریخ‌دانان و جغرافی‌دانان جدا می‌کردند؛ در حالی که در تاریخ بر زمان از دست رفته و در جغرافیا از مکان به مثابۀ ماده‌ای کمتر قابل انعطاف و نسبتاً ثابت سخن می‌رود. در هر دو مورد ما بیش از آنکه با پویایی در ارتباط باشیم، با ایستایی سروکار داریم و بیشتر از آنکه بتوانیم از خاص‌گرایی‌های ناشی از واقعیت‌ها و روابط میان موقعیت‌ها صحبت کنیم باید از پهنۀ بزرگی سخن بگوییم که می‌توانند انسان‌ها را در معنای واقعی و زنده‌شان به فراموشی سپرده و خود را در اسناد کتابخانه‌یا در پژوهش‌های طبیعی محدود کنند.

در گفتگوهای این کتاب هر چند بسیار از گدشته، از تاریخ، از جغرافیا، از فضا، از سیاست، از ادبیات، از سینما و از بسیاری حوزه‌های دیگر به صورت تخصصی صحبت می‌شود؛ اما جهت حرکت همواره به سوی کاربردپذیر کردن این اندیشه‌ها در تجربۀ زندگی روزمره و فعالیت‌های پیوسته‌ای است که کنش‌گران اجتماعی بر دوش دارند و باید در موقعیت‌های خطیر آنها را به انجام برسانند. این بخش شاید به همان شکل که در بخش دوم از گفتگوها مشاهده می‌شود، بیشتر بر محور اصلی مطالعات و فعالیت‌های علمی نگارنده باز می‌گردد که بر انسان‌شناسی کاربردی، یعنی همۀ مواردی مواردی تمرکز می‌یابد که فرهنگ در زندگی روزمرۀ کنش‌گران دخالت می‌کند تا آن را بهبود بخشد. در انسان‌شناسی کاربردی، حرکت «اندیشه» مسائل اجتماعی و فرهنگی است که آن را نفس جامعه‌بودگی ایجاد می‌کند (مسائلی که می‌توان در حوزه‌های متفاوت یافت).

فهرست مطالب این کتاب بدین ترتیب است:

بخش نخست: ضیافت فرهنگ:

سنت و زندگی روزمره: گفتگو با علی بلوکباشی

فرهنگ و اسطوره: گفتگو با جلال ستاری

تاریخ ورود تجدد به ایران: گفتگو با حسین سلطان‌زاده

دین در جامعۀ مدرن: گفتگو با حاتم قادری

درهم‌آمیختگی فرهنگ در آمریکای لاتین: گفتگو با عبدالله کوثری

فرهنگ و سینمای مستند: گفتگو با مازیار بهاری و مهرداد اسکویی

بخش دوم: هویت، روشنفکران، جنبش‌های اجتماعی و شهر

تکثر فرهنگی و گفتگوی ادیان

مطالبات قومی و منطق خشونت

جنبش و هویت ملی

جنسیت، ملیت و آیین

در باب اعتراض

روشنفکران و دانشگاهیان

پرسمان فاشیسم و سرمایه‌داری

جنبش زنان و رادیکالیسم «چپ» و «راست»

مبانی شکل‌گیری فرهنگ سیاسی در ایران

بافت‌های تاریخی و شهرنشینی

انسان‌شناسی و معماری

شهر و سینما