بازدید 1339 بار
جمعه 02 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

یادگارنامۀ دکتر محمد محمدی ملایری، بیست‌ویک گفتار همراه با بخش منتشر نشده از تاریخ و فرهنگ ایران (موسیقی ایرانی در دورۀ ساسانیان)
یادگارنامۀ دکتر محمد محمدی ملایری، بیست‌ویک گفتار همراه با بخش منتشر نشده از تاریخ و فرهنگ ایران (موسیقی ایرانی در دورۀ ساسانیان)
نویسنده: به کوشش محسن باقرزاده به خواستاری منوچهر ستوده و ایرج افشار
ناشر: توس
تاریخ چاپ: 1392
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 2000
شابک : 5_726_315_964_978
تعداد صفحات: 460
خلاصه: این کتاب دربرگیرندۀ گفتاری از خاطره‌های استاد دکتر محمد محمدی ملایری است به قلم استادی دیگر ـ منوچهر ستوده ـ و بیست جستار پژوهشی به دنبال آن.
یادگارنامۀ دکتر محمد محمدی ملایری، بیست‌ویک گفتار همراه با بخش منتشر نشده از تاریخ و فرهنگ ایران (موسیقی ایرانی در دورۀ ساسانیان)
کتاب
یادگارنامۀ دکتر محمد محمدی ملایری، بیست‌ویک گفتار همراه با بخش منتشر نشده از تاریخ و فرهنگ ایران (موسیقی ایرانی در دورۀ ساسانیان)
نویسنده: به کوشش محسن باقرزاده به خواستاری منوچهر ستوده و ایرج افشار
ناشر: توس
تاریخ چاپ: 1392
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 2000
شابک : 5_726_315_964_978
تعداد صفحات: 460
خلاصه: این کتاب دربرگیرندۀ گفتاری از خاطره‌های استاد دکتر محمد محمدی ملایری است به قلم استادی دیگر ـ منوچهر ستوده ـ و بیست جستار پژوهشی به دنبال آن.

این کتاب دربرگیرندۀ گفتاری از خاطره‌های استاد دکتر محمد محمدی ملایری است به قلم استادی دیگر ـ منوچهر ستوده ـ و بیست جستار پژوهشی به دنبال آن.

نخستین گفتار گفته‌های شنیدنی است به قلم ستوده که با ملایری در دورۀ دانشجویی در دانش‌سرای عالی هم‌عصر بوده است. پس از آن هر دو استاد دانشکدۀ الهیات و معارفه شدند. ملایری اصولاً دروس مربوط به ریشه‌های فرهنگ ایرانی را در آن دانشکده تدریس می‌کرد و ستوده جغرافیای تاریخی ایران و کتیبه‌پردازی دورۀ اسلامی را. به دنبال این نوشتۀ خوش‌طرح، سال‌شمار زندگی و کتاب‌شناسی ملایری او می‌آید به گردآوری خانم ایران‌ناز کاشیان.

موضوع مقاله‌های پژوهشی که به ترتیب الفبایی نام نویسندگان تنظیم و چاپ شده نیز چنین است:

دومین گفتار از دکتر حسین اذران است به موضوعی اختصاص دارد که تاکنون در نوشته‌های فارسی مطرح نبود و آن نشان‌دادن تک‌واژه‌های فارسی است که به زبان سوئدی راه یافته و در این گفتار نمونه‌وار 43 مورد نشان داده شده است. سومین گفتار از پرویز اذکائی است به عنوان بلاشگردهای ایران که موضوعی است در قلمرو جغرافیای تاریخی. از این نوشته درمی‌یابیم که در حوالی حیره، بغداد، فراهان، ساوه، خوزان، ماهی‌دشت، ملایر و نظایر آنها آبادی‌هایی بوده‌اند که نام ولاشگرد یا نام‌های نزدیک به آن داشته‌اند، برخی اشکانی بوده‌اند و برخی ساسانی. چهارمین گفتار از محمدحسین اسلام‌پناه است که به معرفی معماری و گذشتۀ دو بنا در کرمان، یکی رباط بعلیاباد (بالی‌آباد ـ والی‌آباد) و دیگری قلعۀ گرگین و رسیدگی هوشمندانه به اینکه آیا ممکن است قلعۀ گرگین اتشکده بوده باشد، اختصاص دارد. پنجمین گفتار از احمد اشرف دربارۀ نحوۀ انتقال فرهنگ عصر ساسانی به عصر اسلامی است بر مبنای نگاهی جامعه‌شناختی که طبعاً سراسر مرتبط است با اندیشۀ بلندی که ملایری در این‌باره مطرح کرد و از پایه‌گذاران بود. ششمین گفتار از احمد اقتداری است دربارۀ موضوع تاریخی و اساسی مربوط به چگونگی برخورد عرب با جامعۀ ایران که باز هم مرتبط است با نحوۀ تفکر ملایری و احترامی که احمد اقتداری همیشه نسبت به تألیفات ایشان داشته و دارد. هفتمین گفتار از رضا انزابی‌نژاد یاقوت و دو مروارید نام دارد. مراد از این عنوان، دو کتاب معجم‌البلدان و معجم‌الادبای یاقوت حموی است و مقام علمی آنها نزد پژوهشگران. این دو کتاب از امهات متونی است که جغرافیای تاریخی و تاریخ فرهنگی (سرگذشت‌ها) سرزمین‌های مسلمان دربرگرفته است و همیشه از مزاجع اساسی برای تحقیقات هستند. هشتمین گفتار ترجمۀ نوشته‌ای است از شادروان مری بویس به قلم مرتضی ثاقب‌فر دربارۀ اینکه دین کوروش بزرگ چه می‌بوده است و از منابع دلپسند ایران‌شناسی است که با دنیای هخامنشی آشنایی ژرف دارد. نهمین گفتار از مارتین وست به ترجمۀ فاطمه جدلی دربارۀ عروج داریوش است به بهشت. دهمین گفتار نوشتۀ مصطفی جیحونی است دربارۀ واژه‌های پهلو، پهلوان، پهلوی، پهلوانی با شواهد ضروری از شاهنامۀ فردوسی، موضوعی پهناور و مرتبط به هم. یازدهمین گفتار از پرویز رجبی دربارۀ پیشینگی شهر کاشان است به هنگام فروپاشی فرمانروایی ساسانی و آستانۀ اسلامی‌شدن ایران. دوازدهمین گفتار از محمدتقی راشد، گزارشی است از فصلی از کتاب دینکرد به زبان پهلوی؛ چون این بخش تاکنون به زبان فارسی ترجمه نشده بود، نویسنده ارائۀ آوانویسی و ترجمۀ آن را به این مجموعه اختصاص داده است. سیزدهمین گفتار از محمدرضا راشد محصل، «دوجستار در یک گفتار» نام دارد: بخش نخست سنجش و تحلیلی است از ارائۀ برجستگی کتاب تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، یعنی تألیف محمد محمدی ملایری با عنوان «بازیابی و بازگویی جلوه‌های پایدار فرهنگ ایرانی در تمدن اسلامی». دومین جستار که عنوان «بازجست جلوه‌های فرهنگ ایرانی از خلال ترفندهای تبدیلی» دارد به مباحث جغرافیایی ـ عوامل شکست ـ ظرفیت‌های فرهنگ ایران پرداخته شده است. مباحثی که از تازگی برخوردار است. چهاردهمین گفتار از محمدحسین ساکت است که نگاهی است به کتاب مادیان هزاردادستان و رسیدگی به نوع اندیشه‌های موجود حقوقی در عصر ساسانیان و برای آگاهی به تاریخ حقوق پیشینه در ایران مؤثر است. پانزدهمین گفتار از دکتر ساسان سپنتا نظری است بر تحلیل صورت‌شناختی آوای کلمات مصوت و صامت در زبان عربی بر پایۀ زبان‌شناسی امروزی و مبحثی است که در زبان فارسی تازگی دارد. شانزدهمین گفتار از چراغعلی اعظمی سنگسری است با عنوان «مقامات و مناصب و مشاغل و نام مردان و نام زمان اشکانیان و ساسانیان». هفدهمین گفتار از حسین علیزادۀ غریب، بازنویسی ترجمۀ کتیبۀ بیستون است از کارهای محمدتقی سپهر (لسان‌الملک) در سال 1263. اگرچه در مرآت البلدان چاپ شده بود؛ ولی انتشار آن پس از سال‌های دراز وجوب داشت. هجدهمین گفتار از دکتر سیدحسن عباس (از هندوستان) معرفی خوبی است از سه نسخۀ شاهنامۀ مجلس‌دار موجود در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه هندویی بنارس (هند). نوزدهمین گفتار از تیمور قادری است و اخلاق و اخلاق‌مداری نام دارد و ترجمه و تحلیل کتاب دینکرد ششم از زبان پهلوی است. مطالب بر حسب شش مقوله‌ای که از نظر اخلاقی مورد نظر نویسنده بوده، در این گفتار مرتب شده است. بیستمین گفتار از کتایون مزداپور، عروس هزارداماد عنوان دارد. بحثی است به منظور بازشناسی اینکه چرا جهان بی‌وفا را به زن زیبا تشبیه کرده‌اند. در اینجا نویسنده از لابلای دینکرد، رگۀ آن اندیشه را بازیابی کرده است. بیست و یکمین گفتار از مهشید میرفخرایی زردشت سوشیانت نام دارد. نویسنده در پایان این مقاله پیشنهاد می‌کند که زردشت را می‌توان نخستین سوشیانتی دانست که از سوی اهورامزدا بری رهایی مردمان برگزیده شد.

فهرست مطالب این کتاب بدین ترتیب است:

بخش اول: بخش منتشرنشده از تاریخ و فرهنگ ایران، دربردارندۀ مقدمه، ‌درستی و شادی و چند تن از پیشگامان ایرانی‌تبار (در تدوین موسیقی به زبان عربی).

بخش دوم: بیست و یک گفتار: سال‌شمار زندگی دکتر محمد محمدی ملایری: ایران‌ناز کاشیان؛ فهرست آثار دکتر محمد محمدی ملایری: ایران‌ناز کاشیان؛ یادداشت: ایرج افشار؛ یادی از دکتر محمد محمدی: منوچهر ستوده؛ تک‌واژه‌های ایرانی در زبان سوئدی: حسین آذران؛ «بلاشگرد»های ایران: پرویز اذکائی؛ رباط بعلیاباد و قلعه گژگین:  محمدحسین اسلام پناه؛ تاریخ و فرهنگ ایران: احمد اشرف؛ چرا ایرانیان از تازیان شکست خوردند: احمد اقتداری؛ یاقوت و دو مروارید: رضا انزابی‌نژاد؛ دین کوروش بزرگ: مری بویس با ترجمۀ مرتضی ثاقب‌فر؛ عروج داریوش به بهشت: مارتین وست با ترجمۀ فاطمه جدلی؛ پهلو، پهلوان، پهلوی، پهلوانی: مصطفی جیحونی؛ کاشان به هنگام فروپاشی فرمانروایی ساسانی: پرویز رجبی؛ گزارش فصلی از کتاب دینکرد: محمدتقی راشد محصل؛ دو جستار در یک گفتار: محمدرضا راشد محصل؛ مادیان هزار دادستان، اندیشه‌ی حقوقی ساسانیان: محمدحسین ساکت؛ تحلیل صورت شناختی آواهای زبان عربی: ساسان سپنتا؛ مقامات و مناصب و مشاغل و نام مردان و زنان زمان اشکانیان و ساسانیان: چراغعلی اعظمی سنگسری؛ کهن‌ترین ترجمه از سنگ‌نبشتۀ داریوش بزرگ در بیستون: حسین علیزاده غریب؛ سه نسخۀ مجلس‌دار شاهنامه فردوسی در هندوستان: سیدحسن عباس؛ اخلاق و اخلاق‌مداری در دینکرت ششم: تیمور قادری؛ عروس هزار داماد: کتایون مزداپور؛ زردشت سوشیانت: مهشید میرفخرایی.