بازدید 1139 بار
یکشنبه 04 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

فخر خوارزم (مروری بر زندگی و آثار جارالله زمخشری)
فخر خوارزم (مروری بر زندگی و آثار جارالله زمخشری)
نویسنده: علیرضا باقر زیرنظر علیرضا مختارپور قهرودی
ناشر: همشهری
تاریخ چاپ: 1390 (چاپ دوم)
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1500
شابک : 1_036_241_964_978
تعداد صفحات: 188
خلاصه: این کتاب مروری بر زندگی و آثار جارالله زمخشری است.
فخر خوارزم (مروری بر زندگی و آثار جارالله زمخشری)
کتاب
فخر خوارزم (مروری بر زندگی و آثار جارالله زمخشری)
نویسنده: علیرضا باقر زیرنظر علیرضا مختارپور قهرودی
ناشر: همشهری
تاریخ چاپ: 1390 (چاپ دوم)
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1500
شابک : 1_036_241_964_978
تعداد صفحات: 188
خلاصه: این کتاب مروری بر زندگی و آثار جارالله زمخشری است.

در سپیده‌دمانی که ایران بزرگ چشم به روی آفتاب جهان‌تاب اسلام گشود و تن فسرده‌اش را در گرمای آن جان دوباره بخشید، کمتر کسی باور می‌کرد که مهمان خوش‌قدم اسلام با شتابی چشمگیر در دل میزبانان مهربان و فضیلت‌جوی این سرزمین سرفراز جا باز کند و بر صدر مصطبۀ دل و جانشان نشیند.

البته این نه بدان معناست که هیچ کس با این آیین نو و کسانی که به نام آن گام بر این خاک نهاده بودند، مخالفتی نکرد و پرچم مقاومتی برنیفراشت. در آن سال‌های نخست گه‌گاه سردارانی برخاستند و شمشیر کشیدند و به کیش پیشینیان خویش فراخواندند؛ اما این واکنش طبیعی از سوی کسانی که به هر حال وطن خود را در دست بیگانه و آیین خود را در سراشیبی زوال می‌دیدند، در بسیاری از موارد نتیجۀ بدرفتاری شماری از تازیان تندخویی بود که نه تنها در ایران که در جزیرةالعرب و دیگر سرزمین‌های اسلامی نیز راه ستم می‌پیمودند و تنها نامی از اسلام بر آنان بود. ایرانیانی که راستی و درستی این پیام زندگی‌بخش را به جان دریافته بودند، دمی در پذیرش آن درنگ نکردند و به پشتیبانی از آن کمر همت بستند و از همان آغاز حساب اسلام را از حکومت برخی تازیان مسلمان‌نما جدا کردند.

خوارزم نیز که در گذشته‌‏هاى دور در مرزهاى جغرافیایى ایران پهناور بود، زادگاه و خاستگاه شمار بسیارى از اندیشمندان بزرگى گشت که نامشان همچنان بر تارک تاریخ و تمدّن اسلام و ایران می‌درخشد و مایۀ فخر و مباهات این تمدّن تناور و شکوهمند است. در میان این نام‏ها به نام دانشمند کم‏مانند زمخشر و علاّمه خردمند خوارزم برمی‌خوریم که آوازۀ آثار ادبى و آراى قرآنى‏اش در زمانى که هنوز زنده بود، مرزهاى خاور اسلامى را درنوردید و در مغرب و اندلس نیز طنین‏ افکن گردید. بررسى اجمالى زندگى، آرا و آثار علاّمه جاراللّه‏ محمود ابن عمر زمخشرى که موضوع کتاب فخر خوارزم است، گام بایسته‏اى برای شناساندن مفاخر فراموش شدۀ این مرز و بوم به نسلى است که باید با تکیه بر میراث گران‏سنگ گذشتگان، آینده پرافتخار ایران اسلامى را رقم زند.

این کتاب دربرگیرندۀ یک مقدمه و چهار بخش است. از آنجا که زمخشری زادۀ زمخشر است و زمخشر از توابع خوارزم، در بخش نخست به معرفی وضعیت جغرافیایی این سامان و تاریخ آن تا دورۀ زندگی زمخشری پرداخته شده است. در بخش دوم به معرفی زمخشری پرداخته شده و آنچه را که منابع تاریخی دربارۀ زندگی او گفته‌اند و البته چندان هم زیاد نیست، آورده شده است. بخش سوم به معرفی آثار پرشمار او و تأثیری که بر پسینیان خویش گذاشته است، اختصاص داده شده است و در بخش چهارم نیز از عقاید و آرای او سخن گفته شده است که در زمینه‌های گوناگون کلامی، فقهی، تفسیری، لغوی و ادبی قابل توجه است.

فهرست مطالب این کتاب در چهار بخش بدین ترتیب است:

جغرافیا و تاریخ خوارزم، زندگی زمخشری، آثار زمخشری، اندیشه‌ها و آرای زمخشری.