بازدید 2043 بار
پنجشنبه 08 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

شناخت ادبیات انقلاب اسلامی
شناخت ادبیات انقلاب اسلامی
نویسنده: غلامرضا کافی
ناشر: بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس
تاریخ چاپ: 1389
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 3000
شابک : 2_58_5262_600_978
تعداد صفحات: 308
خلاصه: این کتاب به بررسی ادبیات در دوران انقلاب اسلامی می‌پردازد.
شناخت ادبیات انقلاب اسلامی
کتاب
شناخت ادبیات انقلاب اسلامی
نویسنده: غلامرضا کافی
ناشر: بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس
تاریخ چاپ: 1389
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 3000
شابک : 2_58_5262_600_978
تعداد صفحات: 308
خلاصه: این کتاب به بررسی ادبیات در دوران انقلاب اسلامی می‌پردازد.

بیش از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد. گذشته سه دهه که با حوادث و وقایع درنگ‌انگیز همراه بوده است و هر کدام از این حوادث به نوعی انگیزش احساسات را در پی داشته و سبب شده است تا این پدیدۀ عظیم اجتماعی، جریان ادبی مشخصی را به خود اختصاص دهد. ادبیات انقلاب اسلامی به دلیل تنوع، تازگی، تعدد اثرآفرینان، معنامندی و بسترهای بدیع مضمونی، پرورده‌ترین جریان ادبی در تاریخ معاصر محسوب می‌شود. این ادعا را می‌توان با برشمردن نحله‌ها، طرزها، شیوه‌ها، بدعت‌کاری‌ها، ظرایف و خیل چشمگیر نویسندگان و شاعران آن ثابت کرد.

مجموعۀ حاضر گلی از گلزار و اندکی از بسیار است تا دانشجویان ادبیات بتوانند با سرفصل‌ها و کلیات ادبیات انقلاب اسلامی آشنا شوند.

در دفتر اول این کتاب بحث امام خمینی و نهضت جاوید آمده است. در دفتر دوم (درآمدی بر ادبیات انقلاب اسلامی) به بررسی وضعیت شعر در دهه‌های پیش از انقلاب اسلامی و بازتاب قیام مردمی پانزده خرداد و برشی از یک سرود بلند پرداخته شده است. در دفتر سوم (جایگاه شعر در ادبیات انقلاب اسلامی) شعر انقلاب و برجستگی‌های ساختاری و معنایی آن بررسی شده است. در دفتر چهارم (نثر در ادبیات انقلاب اسلامی) ادبیات داستانی انقلاب اسلامی، تأثیر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر ادبیات داستانی، خاطره‌نگاشته‌ها و خاطره‌نویسی در گسترۀ ادب مقاومت و برشی از کتاب خاطرات عزت شاهی بررسی شده است. در دفتر پنجم (جایگاه نقد در ادبیات انقلاب اسلامی) یادداشت‌هایی بر چند شعر، جمهوری شعری ایران، داستان «دو رهگذر» و نقد این داستان آمده است. در دفتر ششم (آشنایی با برخی پژوهش‌های ادبی انقلاب اسلامی) مباحثی چون نقد و تحلیل ادبیات انقلاب اسلامی، شعر امروز، بررسی ادبیات انقلاب اسلامی، تأملی در شعر انقلاب اسلامی، نگاهی به شعر معاصر ایران و ... آمده است. در دفتر هفتم (ناموران ادبیات انقلاب اسلامی) در سه بخش شاعران، داستان‌نویسان و پژوهشگران و ناقدان این عرصه به اختصار معرفی شده‌اند.

 فهرست مطالب این کتاب در هفت دفتر بدین قرار است:

انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی، درآمدی بر ادبیات انقلاب اسلامی، جایگاه شعر در ادبیات انقلاب اسلامی، نثر در ادبیات انقلاب اسلامی، جایگاه نقد در ادبیات انقلاب اسلامی، آشنایی با برخی پژوهش‌های ادبی انقلاب اسلامی، ناموران ادبیات انقلاب اسلامی.