بازدید 1160 بار
یکشنبه 04 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

بیست و پنج جستار از محمدتقی دانش‌پژوه
بیست و پنج جستار از محمدتقی دانش‌پژوه
نویسنده: به کوشش قدرت الله پیشنماززاده
ناشر: انتشارات دکتر محمود افشار
تاریخ چاپ: 1391
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 500
شابک : 0_20_5942_600_978
تعداد صفحات: 660
خلاصه: این کتاب رسالاتی از تصحیحات محمدتقی دانش‌پژوه را دربرمی‌گیرد.
بیست و پنج جستار از محمدتقی دانش‌پژوه
کتاب
بیست و پنج جستار از محمدتقی دانش‌پژوه
نویسنده: به کوشش قدرت الله پیشنماززاده
ناشر: انتشارات دکتر محمود افشار
تاریخ چاپ: 1391
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 500
شابک : 0_20_5942_600_978
تعداد صفحات: 660
خلاصه: این کتاب رسالاتی از تصحیحات محمدتقی دانش‌پژوه را دربرمی‌گیرد.

یادکردن از لذت یادگیری و برداشت‌های موضوعی نکته‌های مهم درسی و شیفتگی او به آراء و نظرات دانشمندان از ویژگی‌های دانش‌پژوه است. خود نوشته‌اند: «هنوز لذت نوادر ادبی که از آیت‌الله مرعشی شنیده‌ام، در کام ذهنم هست» و در مطالعۀ حاشیةالبهجة المرضیل میرزا ابوطالب فندرسکی که با استدلال و دشواری همراه است، با لذتی می‌نگریسته‌ام.

از دیگر خصوصیات دانش‌پژوه مقابله و سنجش موضوعی و برجسته‌کردن نکات مهم مطالب در یادگیری و نوشتن و تصحیح است و این مقابله و سنجش از ابتدای یادگیری با او همراه بوده است.

استاد ایرج افشار می‌نویسد: شوق ایشان به یافتن نوادر علمی و بازگفتن آنها عشقی است جاودانه و پایان‌ناپذیر که ذهن و جان او بدان عجین شده که نه زمان می‌شناسد و نه مکان. نه خاورشناس خارجی و نه ایران‌شناس خودی. او به هر کجا سفر کرد، این ولع و عشق بی‌کرانه و پایدار را با خود همراه داشت.

دانش‌پژوه به پژوهش‌های کتاب‌شناسانه در فقه فارسی، موسیقی، فلسفه و منطق، اخلاق و سیاست کتاب‌شناسی فرق و ادیان، دائرةالمعارف‌ها، اقسام علوم، ترسلات و منشآت، هنر نقاشی و کتاب‌پردازی پرداخت و به افغانستان، مسکو، پطرزبورگ، دوشنبه، تاشکند، باکو، آلمان، هلند، آمریکا، فرانسه و چین رفت و ارمغان‌های ارزشمند هریک از کشورها را آورد و در نشریۀ نسخه‌های خطی کتابخانۀ مرکزی که خود از بنیان‌گذاران آن بود، منتشر کرد.

ایرج افشار گفته است که اغراق نیست اگر گفته شود دانش‌پژوه رقمی نزدیک به صدهزار نسخۀ خطی را یک به یک دیده و بررسی کرده و آنها را که شایستۀ معرفی دانسته و در مقاله‌ها و فهرست‌ها و مقدمه‌های خود بی‌تابانه شناسانده است.

کتاب بیست و پنج جستار در پنج بخش پژوهش‌های تاریخی، رساله‌های تاریخی، اسناد تاریخی، وقف‌نامه و کتاب‌ها و نسخه‌ها تدوین شده است.

بخش نخست این کتاب که پژوهش‌های تاریخی را دربرگرفته است، به آیین بنیاد شهریاری و بخشی از زندگانی شاه طهماسب می‌پردازد.

نمونه‌ای از تاریخ سالنامۀ ایران، آمار مالی و نظامی ایران در 1128، اصفهان و طاووس‌خانۀ آن، آیین‌نامه شاه طهماسب صفوی در قانون سلطنت و شوکت‌نامه عناوین بخش دیگر این کتاب است.

مؤلف در بخش سوم به بررسی برخی اسناد تاریخی روزگار صفویه و قاجار پرداخته است؛ بررسی دو سند مربوط به گرگان و سه سند تاریخی و جغرافیایی از روزگار صفویه از جمله این اسناد است.

بخش چهارم کتاب به وقف‌نامه بارگاه محمود کیا، وقف‌نامه‌های ساری و نیز آستانه‌های مازندران و گنجینۀ آستانۀ ستی فاطمه (س) در قم اختصاص یافته است.

بخش پنجم و پایانی نه کتاب و نسخه را دربرگرفته که قانون الملک، تاریخ واقعه تبریز، ترجمۀ کتاب‌های مقدی در روزگار نادرشاه به فارسی، پیمان‌نامه‌های ایران، اسب نوبتی بر در کاخ ابو مسلم، قانون ناصری و جامع ناصری و رسائلی در عقاید اجتماعی، دیباچۀ سفینۀ شاهوردی خان شماری از آن مجموعه است.