بازدید 1122 بار
چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

ادبیات تطبیقی در ایران
ادبیات تطبیقی در ایران
نویسنده: احمد عزتی پرور
ناشر: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
تاریخ چاپ: 1391
مکان چاپ: قم
تیراژ: 2000
شابک : 3_257_514_964_978
تعداد صفحات: 447
خلاصه: ادبيات تطبيقی، دانش نورُسته‌ای از شاخه «تاريخ ادبيات» ‌است که در ايران چندان بررسی و به آن توجه نشده است.
ادبیات تطبیقی در ایران
کتاب
ادبیات تطبیقی در ایران
نویسنده: احمد عزتی پرور
ناشر: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
تاریخ چاپ: 1391
مکان چاپ: قم
تیراژ: 2000
شابک : 3_257_514_964_978
تعداد صفحات: 447
خلاصه: ادبيات تطبيقی، دانش نورُسته‌ای از شاخه «تاريخ ادبيات» ‌است که در ايران چندان بررسی و به آن توجه نشده است.

ادبيات تطبيقی، دانش نورُسته‌ای از شاخه «تاريخ ادبيات» ‌است که در ايران چندان بررسی و به آن توجه نشده است. پژوهش‌های منفرد و کوتاه البته فراوان است؛ ولی گنجاندن آنها در منظری يگانه، ضرورت تمام دارد. گستردگی و تنوع موضوع‌های ادبيات تطبيقی، تلاش گروهی را ايجاب می‌کند. در نبود چنين کوششی، اثر حاضر از روی يادداشت‌های درسی فراهم شده تا شايد نظر محققان را به اهميت کار جلب سازد.

کتاب حاضر نخستين تأليف نسبتاً جامع در ادبيات تطبيقی به زبان فارسی است که فقط به ترسيم حيطه‌ها و شرايط ادبيات تطبيقی همت گمارده است. ادبيات تطبيقی، دانشی نوپا در ايران است. ضرورت نگارش کتابی در اين موضوع، نويسنده را بر آن داشت تا جزوۀ درسی خود را که برای دانشجويان رشته ادبيات نمايشی در دوره کارشناسی ارشد تهيه شده بود، با سامان‌دهی کامل­تر، برای استفاده علاقمندان منتشر سازد.

مباحث کتاب حاضر در يک مقدمه و سه فصل ارائه شده است:

 در فصل اول به صورتی فشرده به مطالعه آثاری از غرب پرداخته شده که به نوعی در ادب فارسی تأثير داشته‌اند و خود از شاهکارهای ادب جهان به شمار می‌روند.

 فصل دوم به بررسی اجمالی روابط ادبيات عربی و ادبيات فارسی اختصاص دارد. در اين بخش جلوه‌های گوناگون فرهنگ اسلامی ـ به ويژه قرآن کريم ـ در منشور ادب فارسی نموده شده است.

 در فصل سوم ـ مفصل‌ترين قسمت کتاب ـ به نمودن انعکاس ادب اروپا در ادب فارسی همت گماشته شده است. خواننده در اين فصل‌ها با افق‌های ادب تطبيقی آشنايی بيشتری می‌يابد. در پايان نيز راهکارهايی برای آفرينش آثار برتر در پهنه ادبيات فارسی پيشنهاد شده است تا خواننده به يکی از هدف‌های بزرگ ادبيات تطبيقی ـ خلق آثاری قابل مقايسه و مطابقت با نمونه‌‌های جهانی ـ دست يابد.

فهرست مطالب این کتاب بدین‌قرار است:

فصل اول: سیری در ادبیات غرب

فصل دوم: روابط ادبیات فارسی و ادبیات عربی

فصل سوم: روابط ادبیات غرب و ادبیات ایران