بازدید 1296 بار
سه شنبه 06 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

چکامه زخم/ مجموعۀ اشعار شاعران معاصر در مرثیۀ جلال آل احمد
چکامه زخم/ مجموعۀ اشعار شاعران معاصر در مرثیۀ جلال آل احمد
نویسنده: با همت اکبر بهداروند
ناشر: آوای نور
تاریخ چاپ: 1372
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 5000
خلاصه: این کتاب مجموعه‌ای از مراثی شاعران معاصر است که دربارۀ جلال آل احمد سروده شده است.
چکامه زخم/ مجموعۀ اشعار شاعران معاصر در مرثیۀ جلال آل احمد
کتاب
چکامه زخم/ مجموعۀ اشعار شاعران معاصر در مرثیۀ جلال آل احمد
نویسنده: با همت اکبر بهداروند
ناشر: آوای نور
تاریخ چاپ: 1372
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 5000
خلاصه: این کتاب مجموعه‌ای از مراثی شاعران معاصر است که دربارۀ جلال آل احمد سروده شده است.

این کتاب مجموعه‌ای از مراثی شاعران معاصر است که دربارۀ جلال آل احمد سروده شده است.

شعر سیمین بهبهانی که در این کتاب آمده با عنوان "سراسر امیدی" است و اینگونه است:

ز شب خفتگان یاد کن، شبی آرمیدی اگر                                سلامی هم از ما رسان، به صبحی رسیدی اگر

به حجت در این داوری، زدوزخ نشان می‌دهم                          به دعوی زخوش‌باوری، بهشت آفریدی اگر

کجا می‌کند چاره‌ای، شبی بر ورق پاره‌ای                                زخورشید انگاره‌ای، چو طفلان کشیدی اگر

به پرواز رای آمدت، افق زیر پای آمدت                                  دو انگشت در این قفس، به سویی پریدی اگر

بنوش و بشو دست و رو، کریمانه پرکن سبو                             سخن آنگه از آب بگو، سرابی ندیدی اگر

بدین خالی آسمان، میفروز خورشیدسان                                  به پندار و وهم و گمان، چراغی خریدی اگر

زمرکوب دجال‌ها، به گوش من آید صدا                                  زگردونۀ میترا، صدایی شنیدی اگر

بدان خود ابریشمین، گمان بردی ای نازنین                             که خود حجم دنیاست این، لعابی تنیدی اگر

مرا تارتار عصب، گدازد به دردی عجب                                   تو زان کوکناری نسب، غباری کشیدی اگر

منم چنگ ناساز تو، نه یکدم هم آواز تو                                  سراپای نومیدی‌ام، سراسر امیدی اگر

شاعرانی که شعر آنها دربارۀ جلال آل احمد در این مجموعه آمده عبارتند از:

مهدی اخوان ثالث، نعمت الله اسلامی، منصور اوجی، بخیرنیا، سیمین بهبهانی، اکبر بهداروند، ضیاالدین ترابی، منوچهر جراح زاده، حسن حاتمی، طه حجازی، سیدحسن حسینی، محمد حقوقی، منصور خداوردی، اورنگ خضرایی، ولی الله درودیان، کریم رحمانیان حقیقی، لیلی ریاحی، حسن زعفرانی، عزت الله زنگنه، کاظم سادات اشکوری، سیدمحمود سجادی، جلال سرفراز، احمد شاملو، اسماعیل شاهرودی، کامران شرفشاهی، عباس صادقی پدرام، مصطفی علی‌پور، غلامحسین عمرانی، علی فروحی، بدرالدین قریشی زاده، محمدجواد محبت، سعید محبی، جواد محدثی، محمود مشرف آزاد تهرانی، قدرت الله معماری، حسین منزوی، عبدالحسین موحد، سیدعلی موسوی گرمارودی، نعمت الله میرزاده، یوسفعلی میرشکاک، نادر نادرپور، فؤاد نظیری، اسماعیل نواب صفا، علیرضا نوری، منوچهر نیستانی، اصغر واقدی و جلیل وفا.