بازدید 593 بار
دوشنبه 08 خرداد ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

قم در منابع و مراجع فارسی: از قرن چهارم تا چهاردهم هجری
قم در منابع و مراجع فارسی: از قرن چهارم تا چهاردهم هجری
نویسنده: محمدرضا انصاری قمی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی قم
تاریخ چاپ: 1392
مکان چاپ: قم
تیراژ: 1000
شابک : 2_438_102_600_978
خلاصه: گردآورندگان این مجموعه بر آن بوده‌اند تا با کاوش در کتب و منابع در دسترس، گوشه‌ای از تاریخ و فرهنگ غنی این شهر شیعی را برای جهانیان متبلور سازند.
قم در منابع و مراجع فارسی: از قرن چهارم تا چهاردهم هجری
کتاب
قم در منابع و مراجع فارسی: از قرن چهارم تا چهاردهم هجری
نویسنده: محمدرضا انصاری قمی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی قم
تاریخ چاپ: 1392
مکان چاپ: قم
تیراژ: 1000
شابک : 2_438_102_600_978
خلاصه: گردآورندگان این مجموعه بر آن بوده‌اند تا با کاوش در کتب و منابع در دسترس، گوشه‌ای از تاریخ و فرهنگ غنی این شهر شیعی را برای جهانیان متبلور سازند.

قدمت شهر تاریخی قم به هزاران سال قبل از اسلام باز می‌گردد. آثار مکشوفۀ تپۀ قلی درویش بازگوی تمدن هفت‌هزارسالۀ این شهر است. حرم کریمۀ اهلبیت و مساجد جامع و امام حسن عسگری با قدمت هزارساله معرف تمدن اسلامی این شهر هستند.

 در سال‌های پایانی قرن نخست هجری گروهی از اشعریان ساکن در کوفه، شبانه سکونتگاه خود را ترک گفته و با سرعت و از راه‌های فرعی به سمت کوهستان‌های غرب ایران راندند و آنگاه که از حدود مرزبانی ولایت عراق دور گشته و در میان دره‌های کوهستان‌های سر به فلک کشیده خود را در امان یافتند، دربارۀ مقصد خود به شور و اندیشه نشستند؛ لیکن ظاهراً تقدیر آنها را در دشت قم پایبند نمود. استقرار این گروه و پیوستن گروه‌های دیگری از کوفیان اشعری و مذحجی مهاجر به قم سرآغاز تاریخ قم شد.

ویژگی این شهر که از دیرباز تاکنون مورد توجه مورخین و جغرافی‌دانان قرار داشته، اعتقادات دینی مردمان و ساکنینی شهر قم است که در تضاد با محیط سنی‌مذهب خود بود؛ از این رو همواره تشیع این شهر و حوزۀ دینی آن ـ که در قرن سوم و چهارم هجری برقرار بود و تأثیرات مهمی که محدثین و فقهای آن بر مذهب امامی داشتند ـ مورد توجه قرار داشت.

این جنبه در قرن چهاردهم هجری با تأسیس حوزۀ علمیۀ قم و سپس نقش و تأثیر این حوزه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و پیرو آن فزونی نقش حوزۀ قم در روند اندیشۀ شیعی در جهان اسلام، پس از ضعف و سستی حوزۀ کهنسال نجف اشرف در دوران چهل‌سالۀ حکومت بعثی‌ها، بار دیگر قم را مورد توجه موشکافانۀ خاورشناسان و اسلام‌شناسان قرار داد.

آنچه در این کتاب گردآوری شده، مجموعه‌ای است از دیدنی‌ها و شنیدنی‌های مورخین، جغرافی‌دانان و جهانگردان دربارۀ قم در دوران کهن و معاصر که از حدود دو دهۀ قبل گردآوری شده است.