بازدید 1482 بار
یکشنبه 07 خرداد ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

فرهنگ شعر نو فارسی (از افسانه تا همیشه)، دو جلد
فرهنگ شعر نو فارسی (از افسانه تا همیشه)، دو جلد
نویسنده: هیوا مسیح
ناشر: دوستان
تاریخ چاپ: 1392
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1100
شابک : 1_56_6207_964_978
خلاصه: این کتاب که در دو جلد به رشتۀ تحریر در آمده است، نگاهش به شعر نو نگاهش از نسل جوان امروز تا آینده به کودکانیست که خواهند آمد و بر آن است آنان که در فرداها می‌آیند، با خرابه‌هایی باستانی روبرو نشوند، بلکه بناها و ستون‌های استوار فرهنگ خویش را به چشم ببینند و ببالند و بسازند.
فرهنگ شعر نو فارسی (از افسانه تا همیشه)، دو جلد
کتاب
فرهنگ شعر نو فارسی (از افسانه تا همیشه)، دو جلد
نویسنده: هیوا مسیح
ناشر: دوستان
تاریخ چاپ: 1392
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1100
شابک : 1_56_6207_964_978
خلاصه: این کتاب که در دو جلد به رشتۀ تحریر در آمده است، نگاهش به شعر نو نگاهش از نسل جوان امروز تا آینده به کودکانیست که خواهند آمد و بر آن است آنان که در فرداها می‌آیند، با خرابه‌هایی باستانی روبرو نشوند، بلکه بناها و ستون‌های استوار فرهنگ خویش را به چشم ببینند و ببالند و بسازند.

شعر نو نیما سرآغاز تاریخ و جغرافیای جدیدی از فرهنگ، ادبیات، هنر و شعر ایران است که قطعاً تکوینی است و نه جهشی. در این میان کار ما شاید شناخت این وضعیت تکوینی باشد. شک نکنید تنها آنکس که به شناخت میراث از دیروزها تا نیما و امروز پرراز و رمز نائل آید، می‌تواند شاعر مرد یا زن در فردا باشد یا شهروند جهانی آگاهی که انگشت اشاره‌اش خیل مردمان را به آینده‌ای درخشان‌تر در آن وضعیت تکوینی هدایت کند؛ وگرنه چه بسیارند مردمان و شاعران سرگردان. این فرهنگ در نگاهش به شعر نو چنین رسالتی را بر شانه‌های خود احساس می‌کند و نگاهش از نسل جوان امروز تا آینده به کودکانیست که خواهند آمد و بر آن است آنان که در فرداها می‌آیند، با خرابه‌هایی باستانی روبرو نشوند؛ بلکه بناها و ستون‌های استوار فرهنگ خویش را به چشم ببینند و ببالند و بسازند.

فرض کن اشعار نیما یوشیج را می‌خوانی. با عبارات، ترکیبات، تشبیهات و کلمات نو... روبرو می شود. نمی‌دانی معنای این کلمه چیست؟ این ترکیب از کجا آمده؟ مفهومش در شعر چیست؟ کاربردش چیست؟ این همه که از زبان حرف می‌زنند از چه می‌گویند. نیما این کلمات و عبارات را از کجا آورده و چرا نیما تا به این حد اهمیت دارد؟ مگر او چه کرده که حافظ نکرده. چرا نیما اشعارش را زیر هم نوشته؟ این همه صبر و رنج را تحمل کرده؟ چرا نیما طرز بیان شعر هزار و صد ساله را به هم ریخت؟ وزن در شعر قدیم چه بود که در شعر نیما شکل دیگری به خود گرفت؟ چگونه ممکن است طرز بیان شعر در شکل نو یا قدیم نشان از جهان بینی متفاوت باشد؟ چرا روش شعر نو نیمایی و شعر نو فارسی پس از نیما تفاوت‌های بنیادینی با شعر قدمایی دارد؟ اینها و سؤالات دیگری که نزد شما و در اشعار نیماست، در فرهنگ شعر نو فارسی پیگیری می‌شود. از نیما تا همیشه.

در این فرهنگ سعی شده شیوۀ کار تا جای ممکن ساده و دست‌یابی به لغات و معانی، راحت و آسان باشد؛ زیرا این هراس وجود داشت که مبادا مخاطب برای استفاده از این فرهنگ نیاز به فرهنگی دیگر داشته باشد.

مهم‌ترین نکته در این کتاب، الفبایی نبودن آن بر خلاف لغت‌نامه‌ها و دیگر فرهنگ‌هاست. از آنجا که این فرهنگ، لغت‌نامه نیست و رمزگشایی یا معنایابی هر کلمه یا ترکیب یا تشبیه و .... در هر شعر را مد نظر قرار دارد و هر کلمه گاه در کنار کلمۀ دیگر و در کل سطر معنایی تازه می‌یابد و ما آن را در شعری ردیابی می‌کنیم که به هیچ عنوان در ترتیب الفبایی نمی‌گنجد؛ به طور مثال عبارت مهتاب در شعری از نیما کاربرد و معنایی دارد که در شعر دیگر او چنین نیست و همین عبارت در شعر شاملو، مشیری و دیگران با تلقی‌های گاه متفاوتی به کار رفته است؛ بنابراین نمی‌توان همۀ مهتاب‌های در اشعار شاعران را یکجا جمع کرد و بر آن شرح نوشت که در این صورت کاری بس عبث و بیهوده است.

مبنای گزینش در این فرهنگ بعد از نیما، شاعران پس از او بر مبنای تاریخ تولدشان در کنار هم یا بعد از آن بررسی می‌شوند؛ مثلاً احمد شاملو در سال 1304، فریدون مشیری در سال 1304، اسماعیل شاهرودی در سال 1304 و هوشنگ ایرانی هم در سال 1304 به دنیا آمده‌اند. در این فرهنگ با توجه به جایگاه شاعری هر یک، خواننده درخواهد یافت که چرا یکی می‌شود احمد شاملو و دیگری فریدون مشیری و ... با تفاوت‌های بسیار بنیادی با هم؛ در حالی که همه در یک اقلیم و در یک جغرافیای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رشد کرده‌اند و شعر سروده‌اند.

معیار گزینش لغات برای شرح در این فرهنگ، جایگاه لغت در سطر، پاراگراف و در کل شعر است؛ زیرا قرار نیست همۀ کلمات شرح داده شوند. در آغاز یا پایان برخی از اشعار، قبل و پس از شرح لغات، شرح بسیار کوتاهی از کل شعر ارائه می‌شود تا به مدد آن نتیجۀ مختصری از کلیت شعر به دست آید.