بازدید 1285 بار
یکشنبه 07 خرداد ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

نشانه‌شناسی مکان: مجموعه مقالات هفتمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی
نشانه‌شناسی مکان: مجموعه مقالات هفتمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی
نویسنده: فرهاد ساسانی
ناشر: سخن
تاریخ چاپ: 1391
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1100
شابک : 2_566_372_964_978
خلاصه: این کتاب حاصل تلاش گروه نشانه‌شناسی است که در قالب «حلقۀ نشانه‌شناسی تهران» اقدام به برگزاری هفتمین اندیشی نشانه‌شناسی با عنوان ویژۀ «نشانه‌شناسی مکان» اقدام کرده است.
نشانه‌شناسی مکان: مجموعه مقالات هفتمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی
کتاب
نشانه‌شناسی مکان: مجموعه مقالات هفتمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی
نویسنده: فرهاد ساسانی
ناشر: سخن
تاریخ چاپ: 1391
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1100
شابک : 2_566_372_964_978
خلاصه: این کتاب حاصل تلاش گروه نشانه‌شناسی است که در قالب «حلقۀ نشانه‌شناسی تهران» اقدام به برگزاری هفتمین اندیشی نشانه‌شناسی با عنوان ویژۀ «نشانه‌شناسی مکان» اقدام کرده است.

در میان نشانه‌شناسان این تلقی وجود دارد که همه جا فضاست و هیچ وقت نمی‌توان فضا را درک کرد، بلکه تنها می‌توان در آن جابجا شد. بر این اساس می‌توان این ادعا را مطرح کرد که فضا در همه جا حضور خود را به نمایش می‌گذارد؛ حتی نشانه‌ها هم مجبورند در فضا و زمان حرکت خود را آغاز کنند و از اشکال ساده به شکل‌های پیچیده برسند و حتی انسان وقتی چیزی را درک می‌کند که آنها را در فضا و مکان قرار دهد.

این کتاب حاصل تلاش گروه نشانه‌شناسی است که در قالب «حلقۀ نشانه‌شناسی تهران» اقدام به برگزاری هفتمین اندیشی نشانه‌شناسی با عنوان ویژۀ «نشانه‌شناسی مکان» اقدام کرده است. از ویژگی‌های این هم‌اندیشی می‌توان به عام‌تر شدن قلمروی پژوهش‌ها و در نتیجه دربرگیری همۀ حوزهها و نه صرفاً هنر اشاره کرد.

مقالاتی که در این کتاب آمده است، بدین ترتیب است:

تحلیل نشانه‌شناختی هویت دوگانه در یک محلۀ شهری و کارکرد آن: مطالعۀ موردی محلۀ رستم‌آباد ـ فرمانیه؛ فرآیند معناپردازی در «برج آزادی»؛ مکان، جنسیت و بازنمایی سیاسی؛ نوع‌شناسی مکان و نقش آن در تولید و تهدید معنا؛ تهران: گسست و پیوست معنا؛ بررسی فرم شهر از منظر نشانه‌شناسی لایه‌ای: نمونۀ موردی محلۀ «باغ شاطر» تهران؛ قنادی کاکا در کلاردشت: شکل‌گیری فضایی میانه و غشایی با تنشی بالا در بطن فرهنگ خودی؛ فضای متحرک، فضاهای بینافضایی: مطالعۀ موردی تراگفتمانی فضایی.