بازدید 1292 بار
یکشنبه 04 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

تاریخ زیباشناسی
تاریخ زیباشناسی
نویسنده: ووادیسوف تاتارکیویچ
مترجم: سیدجواد فندرسکی
ناشر: علم
تاریخ چاپ: 1392
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1100
شابک : 5_464_224_964_978
خلاصه: مطالعۀ زیباشناسی در امتداد خطوط گوناگونی به پیش می‌رود. هم نظریۀ زیبایی و هم نظریۀ هنر را شامل می‌شود، نظریۀ اشیاء زیباشناختی و تجربۀ زیباشناختی را بررسی می‌کند و توصیف، توصیه، تحلیل و تشریح را به کار می‌گیرد.
تاریخ زیباشناسی
کتاب
تاریخ زیباشناسی
نویسنده: ووادیسوف تاتارکیویچ
مترجم: سیدجواد فندرسکی
ناشر: علم
تاریخ چاپ: 1392
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1100
شابک : 5_464_224_964_978
خلاصه: مطالعۀ زیباشناسی در امتداد خطوط گوناگونی به پیش می‌رود. هم نظریۀ زیبایی و هم نظریۀ هنر را شامل می‌شود، نظریۀ اشیاء زیباشناختی و تجربۀ زیباشناختی را بررسی می‌کند و توصیف، توصیه، تحلیل و تشریح را به کار می‌گیرد.

نویسندۀ کتاب، ووادیسوف تاتارکیویچ در ورشوی لهستان متولد شد. او فیلسوف، محقق و پژوهشگری برجسته در حوزه‌های هنر، زیباشناسی، فلسفه و اخلاق بود که تاریخ سه‌جلدی زیباشناسی را بین سال‌های 1962 تا 1967 به زبان لهستانی نوشت و منتشر کرد. بعدها نخستین ترجمۀ انگلیسی آن در بین سال‌های 1970 تا 1974 به بازار آمد که ترجمۀ حاضر از متن انگلیسی و با مراجعه به متن آلمانی انجام گرفته است.

پیش از انتشار این ترجمه، بخش‌هایی از این کتاب با عنوان مقاله در نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت و نیز روزنامۀ جام جم توسط مترجم چاپ شده است.

مترجم در این کتاب واژه «Aesthetics» را زیبا‌شناسی ترجمه کرده است و نه زیبایی‌شناسی؛ چرا که زیباشناسی را به تعریف «Aesthetics» نزدیک‌تر می‌داند.

مطالعۀ زیباشناسی در امتداد خطوط گوناگونی به پیش می‌رود. هم نظریۀ زیبایی و هم نظریۀ هنر را شامل می‌شود، نظریۀ اشیاء زیباشناختی و تجربۀ زیباشناختی را بررسی می‌کند و توصیف، توصیه، تحلیل و تشریح را به کار می‌گیرد.

این کتاب در سه فصل بدین قرار سامان یافته است:

فصل اول: زیباشناسی دورۀ باستان که از بخش‌های دورۀ باستان، مبانی شعر، مبانی هنرهای تجسمی، پیش‌فرض‌های رایج زیباشناختی در میان یونانیان و زیبا‌شناسی شاعران دوران باستان تشکیل شده است.

 فصل دوم: زیباشناسی دورۀ کلاسیک که از بخش‌های دورۀ کلاسیک، ادبیات، هنرهای تجسمی، زیبا‌شناسی و فلسفه، زیبا‌شناسی فیثاغورثی، زیبا‌شناسی دموکرتیس، زیبا‌شناسی سوفسطائیان و سقراط، ارزیابی و جمع‌بندی زیبا‌شناسی پیش از افلاطون، زیبا‌شناسی افلاطون، زیبا‌شناسی ارسطو و پایان دورۀ کلاسیک تشکیل شده است.

فصل سوم: زیباشناسی یونانی‌گرا که از بخش‌های دورۀ یونانی‌گرایی، زیبا‌شناسی در فلسفۀ یونانی‌گرا، زیبا‌شناسی اپیکوریان، زیبا‌شناسی شکاکان، زیبا‌شناسی رواقیون، زیبا‌شناسی سیسیرو و التقاط‌گرایان، زیبا‌شناسی موسیقی، زیبا‌شناسی شعر، زیبا‌شناسی خطابه، زیبا‌شناسی هنرهای تجسمی، تقسیم‌بندی هنر، زیبا‌شناسی فلوطین و ارزیابی زیبا‌شناسی دورۀ باستان تشکیل شده است.