بازدید 851 بار
جمعه 02 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

سیری در نقد ادبیات روس
سیری در نقد ادبیات روس
نویسنده: اندرو فیلد
مترجم: ابراهیم یونسی
ناشر: نگاه
تاریخ چاپ: 1391
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 3000
شابک : 6_736_351_964_978
خلاصه: هدف این کتاب ارائۀ دریافتی نو و بنیادی از ادبیات روسیه است.
سیری در نقد ادبیات روس
کتاب
سیری در نقد ادبیات روس
نویسنده: اندرو فیلد
مترجم: ابراهیم یونسی
ناشر: نگاه
تاریخ چاپ: 1391
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 3000
شابک : 6_736_351_964_978
خلاصه: هدف این کتاب ارائۀ دریافتی نو و بنیادی از ادبیات روسیه است.

ادبیات روسیه یکی از غنی‌ترین گنجینه‌های ادبی جهان است؛ با این همه نقادان و سخن‌سنجان چه روس و چه غیرروس خدمات چندانی به ادبیات روس نکرده‌اند و این سخن پوشکین حقیقتی نهفته در خود دارد که: ما به هر حال ادبیاتی داریم؛ اما نقدی نداریم.

سیری در نقد ادبیات روس، کتاب مرجع و ارزشمندی است از اندرو فیلد که دربردارندۀ بحث و بررسی دربارۀ برخی آثار معروف نیست و نیز قصد ندارد جُنگی از مقالات و اظهار نظرهای انتقادی باشد.

سیری در نقد ادبیات روس تعمدا دربردارندۀ بحث و بررسی دربارۀ «یوگنی آنگینِ» پوشکین یا «نفوس مردۀ» گوگول نیست و جای خاصی را به رمان‌های عمدۀ لئو تولستوی و داستایفسکی تخصیص نمی‌دهد. غرض و هدف نویسنده این کتاب نه ارائۀ جُنگ و گلچینی از مقاله‌ها و اظهار نظرهای انتقادی بلکه این است که خواننده را در مسیری بیفکند که دریافتی بنیادین از ادبیات روسته به نحوی که در جریان گسترش خود بوده است، حاصل کند. هیچ کتابی در این حد و با این وسعت نمی‌تواند فرهنگ روس را به تمام و کمال مگر به وجهی غیر مستقیم ارائه کند. ادبیات روسیه پس از یک قرن و نیم شکوفایی که طول و دوام آن بسی بیش از هر یک از اعصار طلایی یونان، ایتالیا و انگلستان بوده، پایان پذیرفته است.