بازدید 2092 بار
چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

وحدت ادیان و مولانا
وحدت ادیان و مولانا
نویسنده: محمود شالویی
ناشر: پژوهشگاه هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تاریخ چاپ: 1391
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1000
شابک : 1_29_5818_600_978
خلاصه: اثر حاضر نتیجۀ پژوهشی است در موضوع «وحدت ادیان و مولانا».
وحدت ادیان و مولانا
کتاب
وحدت ادیان و مولانا
نویسنده: محمود شالویی
ناشر: پژوهشگاه هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تاریخ چاپ: 1391
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1000
شابک : 1_29_5818_600_978
خلاصه: اثر حاضر نتیجۀ پژوهشی است در موضوع «وحدت ادیان و مولانا».

مولانا از اختلافات و تعصبات دینی در مثنوی، چند نوبت انتقاد کرده، اصول ادیان را واحد شمرده و همۀ آنها را منتهی به حق و حقیقت دانسته است. به عقیدۀ وی دشمنی و خونریزی‌هایی که متعصبان در هر عصری به نام دین و در راه نصرت انبیا برانگیخته‌اند، از آثار جهل و غفلت است و رنگ عالم حدوث دارد؛ اما کسی که به قدیم متصل شود و حقیقت حق‌زا چنان‌که باید بشناسد، به یگانگی می‌رسد و متوجه می‌شود که میان پیشوایان آنان هیچ‌گونه اختلافی نیست. بنابراین احوالاتی که قوم عیسی و موسی را مخالف و غیر از هم می‌بینند، بی‌خبران از خم یکرنگی عیسای‌اند و از گلزار وحدت بویی نبرده‌اند. اینان صورت‌پرستان سرکشی هستند که در بند رنگ، اختلاف، دوبینی و تزویر اسیر مانده‌اند و دیگران را نیز گرفتار تفرقه می‌سازند.

فصول و بخش‌های این کتاب به قرار زیر سامان یافته است:

بخش اول: مولانا: مولوی کیست و مثنوی چیست؛ آثار مولوی؛ مثنوی.

بخش دوم: دین: مقدماتی دربارۀ دین؛ وحدت ادیان؛ اختلاف ادیان؛ دین اسلام؛ اولیا و انبیا؛ راه رستگاری.

بخش سوم: وحدت ادیان از دیدگاه مولوی: مولوی، انبیا و اولیا؛ عشق از دیدگاه مولانا؛ اندیشۀ مولانا؛ اختلاف مذاهب؛ وحدت؛ وحدت ادیان از دیدگاه مولوی؛ داستان‌های مربوط به وحدت ادیان در مثنوی.