بازدید 1135 بار
دوشنبه 05 تیر ماه 1396

نام شما:

 

ایمیل:

ایمیل ها را با (,) از هم جدا کنید

 

ارسال یک پیام شخصی:

اسطوره
اسطوره
نویسنده: رابرت آلن سگال
مترجم: فریده فرنودفر
ناشر: بصیرت
تاریخ چاپ: 1389
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1000
شابک : 8_08_5492_600_978
خلاصه: کتاب حاضر درآمدی بر مهم‌ترین نظریه‌های سده‌های نوزدهم و بیستم در باب اسطوره است. نویسندۀ کتاب کوشیده است تا با تکیه بر آرای نظریه‌پردازان برجسته به پرسش‌های مربوط به اسطوره پاسخ دهد.
اسطوره
کتاب
اسطوره
نویسنده: رابرت آلن سگال
مترجم: فریده فرنودفر
ناشر: بصیرت
تاریخ چاپ: 1389
مکان چاپ: تهران
تیراژ: 1000
شابک : 8_08_5492_600_978
خلاصه: کتاب حاضر درآمدی بر مهم‌ترین نظریه‌های سده‌های نوزدهم و بیستم در باب اسطوره است. نویسندۀ کتاب کوشیده است تا با تکیه بر آرای نظریه‌پردازان برجسته به پرسش‌های مربوط به اسطوره پاسخ دهد.

کتاب حاضر درآمدی بر مهم‌ترین نظریه‌های سده‌های نوزدهم و بیستم در باب اسطوره است. نویسندۀ کتاب کوشیده است تا با تکیه بر آرای نظریه‌پردازان برجسته‌ای همچون فریزر، تایلور، مالینوفسکی، فروید، لوی اشتراوس، کاسیرر، الیاده و ژیرار به سؤالات زیر پاسخ دهد: اندیشۀ اسطوره‌ای چگونه فهم ما از علم را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ اسطوره و دین تا چه حد با هم مرتبط هستند؟ آیین و مناسک چیستند و نسبت آن دو با اسطوره چیست؟ اسطوره چگونه بر ادبیات، هنر و به طور کلیب جامعۀ انسانی تأثیر می‌گذارد؟ آیندۀ اسطوره‌پژوهی چه خواهد شد؟

نویسنده در این کتاب به گونه‌ای مختصر و مقید در هشت فصل رویکردهای مختلف به اسطوره را در بسترهایی چون علم، فلسفه، دین، آیین و مناسک، ادبیات، روان‌شناسی، ساختارگرایی و جامعه‌شناسی بررسی می‌کند. او در هر یک از این فصول آراء اصلی‌ترین و محوری‌ترین صاحب‌نظران مربوط به اسطوره در آن حوزۀ خاص را مطرح می‌کند و با آوردن قطعاتی از مهم‌ترین آثار این صاحب‌نظران در زمینۀ اسطوره به روشن‌تر‌شدن بحث یاری می‌رساند. وی در بخش پایانی فصل هشتم و همچنین در قسمت نتیجه‌گیری پس از بیان و تحلیل نظریات مختلف به طرح رأی خود دربارۀ اسطوره آدونیس و آیندۀ اسطوره‌پژوهی می‌پردازد.

نویسنده در مقدمه این کتاب می‌گوید: کتاب حاضر درآمدی بر اسطوره‌ها نیست؛ بلکه مقدمه‌ای بر رویکردهایی به اسطوره یا نظریه‌هایی در باب اسطوره است که البته این کتاب تنها به طرح نظریه‌های دورۀ مدرن محدود می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از یک اسطورۀ خاص نظیر اسطورۀ آدونیس بهره می‌گیرد تا بتواند شدت و ضعف هر یک از این نظریه‌ها را در تحلیل این اسطوره مشخص سازد، در پایان هر فصل کارآمدی نظریه‌های مطرح شده را با به‌کار‌بستن آنها دربارۀ اسطورۀ آدونیس نشان می‌دهد که البته این اقدام با نقاط قوت و ضعف همراه است که نقطۀ قوت آن کمک به خواننده است تا بتواند نظریه‌های مطرح شده را با یکدیگر به خوبی مقایسه کند و ضعف آن در این است که طبیعتاً برخی از این نظریه‌ها با این اسطورۀ خاص سازگار نیستند.