سه شنبه 06 تیر ماه 1396
چه مهمانان بی‌دردسری هستند مردگان (یادنامۀ زنده‌یاد حسین پناهی)

عنوانچه مهمانان بی‌دردسری هستند مردگان (یادنامۀ زنده‌یاد حسین پناهی)

نویسندهبه کوشش محمد ولی‌زاده

ناشرداستان‌سرا

تاریخ چاپ1383

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک7_48_7979_964

تعداد صفحات268

خلاصه
در این کتاب یادداشت‌ها و دل‌نوشته‌هایی برای حسین پناهی و همچنین گزیده‌ای از آثار وی آمده است. همچنین در این کتاب پنج شعر چاپ‌نشده از حسین پناهی آورده شده است.
برچسب ها
احیاگر میراث: یادنامه استاد عبدالله نورانی

احیاگر میراث: یادنامه استاد عبدالله نورانی

گروه نویسندگان به اهتمام احد فرامرز قراملکی و همکاری مستانه کاکایی

عنواناحیاگر میراث: یادنامه استاد عبدالله نورانی

نویسندهگروه نویسندگان به اهتمام احد فرامرز قراملکی و همکاری مستانه کاکایی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 3_093_222_600_978

تعداد صفحات640

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ مجموعه مقالاتی است که به پاسداشت تلاش‌های علمی استاد عبدالله نورانی فراهم آمده است.
برچسب ها
مزدک‌نامه (یادبود اولین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)
PDF

مزدک‌نامه (یادبود اولین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

جمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

عنوانمزدک‌نامه (یادبود اولین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

ناشرپروین استخری

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ 1816ـ 04ـ964ـ978

تعداد صفحات648+16

خلاصه
این جلد از مزدک‌نامه دربرگیرندۀ 39 مقاله و نوشته در حوزه‌های مختلف علمی مثل خاورشناسی، مطبوعات، تاریخ، اسناد، ادبیات، اجتماعیات و ... است.
برچسب ها
مزدک‌نامه (یادبود دومین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)
PDF

مزدک‌نامه (یادبود دومین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

جمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

عنوانمزدک‌نامه (یادبود دومین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

ناشرپروین استخری

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ3386ـ04ـ964ـ978

تعداد صفحات803+15

خلاصه
این جلد از مزدک‌نامه دربرگیرندۀ 51 مقاله و نوشته در حوزه‌های مختلف علمی مثل دین، فلسفه، زبان‌شناسی، نقد و بررسی، ادبیات، رسائل و ... است.
برچسب ها
مزدک‌نامه 3 (یادبود سومین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)
PDF

مزدک‌نامه 3 (یادبود سومین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

جمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

عنوانمزدک‌نامه 3 (یادبود سومین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

ناشرپروین اسنخری

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ5450ـ04ـ964ـ978

تعداد صفحات896+15

خلاصه
این جلد از مزدک‌نامه دربرگیرندۀ 55 مقاله و نوشته در حوزه‌های مختلف علمی مثل واژه‌شناسی، نقد و بررسی، زبان‌شناسی، رجال، تاریخ، ادبیات و ... است.
برچسب ها
مزدک‌نامه 4 (یادبود چهارمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)
PDF

مزدک‌نامه 4 (یادبود چهارمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

جمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

عنوانمزدک‌نامه 4 (یادبود چهارمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

ناشرپروین استخری

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ7165ـ04ـ964ـ978

تعداد صفحات1044+19

خلاصه
این جلد از مزدک‌نامه در دو بخش دربرگیرندۀ 66 مقاله و نوشته در حوزه‌های مختلف علمی مثل معماری، هنر، زبان‌شناسی، فلسفه، علوم اجتماعی، تاریخ، ادبیات و ... است.
برچسب ها
مزدک‌نامه 5 (یادبود پنجمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)
PDF

مزدک‌نامه 5 (یادبود پنجمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

جمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

عنوانمزدک‌نامه 5 (یادبود پنجمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

ناشرپروین اسنخری

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ8413ـ04ـ964ـ978

تعداد صفحات872+14

خلاصه
این جلد از مزدک‌نامه دربرگیرندۀ 53 مقاله و نوشته در حوزه‌های مختلف علمی مثل هنر، زبان‌شناسی، اسناد، جغرافیای تاریخی، ایران‌شناسی، تاریخ، ادبیات و ... است.
برچسب ها
مزدک‌نامه 6 (یادبود ششمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)
PDF

مزدک‌نامه 6 (یادبود ششمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

جمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

عنوانمزدک‌نامه 6 (یادبود ششمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

ناشرپروین اسنخری

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ9635ـ04ـ964ـ978

تعداد صفحات518

خلاصه
این جلد از مزدک‌نامه دربرگیرندۀ 30 مقاله و نوشته در حوزه‌های مختلف علمی مثل هنر، زبان‌شناسی، جغرافیای تاریخی، ایران‌شناسی، نقد و بررسی، ادبیات و ... است.
برچسب ها
سایۀ سرو: مقالاتی در بزرگداشت استاد احمد مهدوی دامغانی
PDF

سایۀ سرو: مقالاتی در بزرگداشت استاد احمد مهدوی دامغانی

جمعی از نویسندگان به اهتمام میثم کرمی

عنوانسایۀ سرو: مقالاتی در بزرگداشت استاد احمد مهدوی دامغانی

نویسندهجمعی از نویسندگان به اهتمام میثم کرمی

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ087ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات885

خلاصه
این کتاب جشن‌نامه‌ای است که از سوی تنی چند از دوستان و دوست‌داران استاد مهدوی دامغانی به مناسبت آغاز هشتاد و ششمین سال زندگی استاد به ایشان تقدیم شده است.
برچسب ها
اقلیم حضور: یادنامه شاهرخ مسکوب
PDF

عنواناقلیم حضور: یادنامه شاهرخ مسکوب

نویسندهبه کوشش علی دهباشی

ناشرنقد افکار

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7ـ95ـ8910ـ964ـ978

تعداد صفحات671

خلاصه
این یادنامه، مجموعۀ گفتگوها، نوشته‌ها و مقالاتی درباره «شاهرخ مسکوب» و گوشه‌های گوناگون زندگی، اندیشه‌ها و آثار اوست.
برچسب ها
به یاد دکتر علی‌محمد حق‌شناس
PDF

به یاد دکتر علی‌محمد حق‌شناس

عنایت سمیعی و عباس مخبر

عنوانبه یاد دکتر علی‌محمد حق‌شناس

نویسندهعنایت سمیعی و عباس مخبر

ناشرآگه

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ266ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات445

خلاصه
این كتاب دربردارندۀ مقالاتی از این پژوهشگر و 22 مقاله از برخی محققان دربارۀ او است.
برچسب ها
نامۀ حایری: جشن‌نامه استاد عبدالحسین حایری
PDF

عنواننامۀ حایری: جشن‌نامه استاد عبدالحسین حایری

نویسندهبه کوشش عبدالحسین طالعی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ179ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات500

خلاصه
این جشن‌نامه به پاسداشت مردی حکیم که همواره دست محبت پدرانه بر سر اهل دانش می‌کشید و به «خدمت» می‌اندیشید، که حاصل یک عمر پربرکت او در همین یک کلمه نمود می‌یابد، تدوین شده است.
برچسب ها
شاعر تاریخ: یادگارنامه محمدابراهیم باستانی پاریزی
PDF

شاعر تاریخ: یادگارنامه محمدابراهیم باستانی پاریزی

جمعی از نویسندگان به خواستاری حمیده و حمید باستانی پاریزی

عنوانشاعر تاریخ: یادگارنامه محمدابراهیم باستانی پاریزی

نویسندهجمعی از نویسندگان به خواستاری حمیده و حمید باستانی پاریزی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7ـ712ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات640

خلاصه
شاعر تاریخ عنوان مجموعه مقالاتی است که در بزرگداشت زنده‌یاد استاد دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی تدوین شده است.
برچسب ها
ارج ورجاوند (یادنامه استاد دکتر پرویز ورجاوند)
PDF

ارج ورجاوند (یادنامه استاد دکتر پرویز ورجاوند)

جمعی از نویسندگان به کوشش شاهین آریامنش

عنوانارج ورجاوند (یادنامه استاد دکتر پرویز ورجاوند)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش شاهین آریامنش

ناشرشرکت سهامی انتشار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ406ـ325ـ964ـ978

تعداد صفحات502

خلاصه
این کتاب یادنامه‌ای است که به پاس بیش از پنجاه سال خدمت میهنی، علمی و فرهنگی زنده‌یاد دکتر پرویز ورجاوند تهیه شده است.
برچسب ها
فرزانه ایران‌مدار
PDF

فرزانه ایران‌مدار

جمعی از نویسندگان به کوشش احسان‌الله شکراللهی، غلامرضا امیرخانی

عنوانفرزانه ایران‌مدار

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش احسان‌الله شکراللهی، غلامرضا امیرخانی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 0ـ251ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات716

خلاصه
در این کتاب 38 نوشتار درباره استاد افشار و 29 نوشتار اهداشده به ایرج افشار آورده شده است.
برچسب ها
جشن‌نامۀ استاد سیدعلی خراسانی (دو جلد عربی ـ فارسی)
PDF

جشن‌نامۀ استاد سیدعلی خراسانی (دو جلد عربی ـ فارسی)

جمعی از نویسندگان به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی

عنوانجشن‌نامۀ استاد سیدعلی خراسانی (دو جلد عربی ـ فارسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی

ناشرسهل

تاریخ چاپ1395

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک9ـ3ـ92646ـ964ـ978

تعداد صفحات1100+1040

خلاصه
بزرگداشت عالمان و انسان‌های وارسته، نشان پویایی و کمال‌طلبی جامعه است؛ چنان‌که از حق‌شناسی و درک سرمایه‌های انسانی خبر می‌دهد. استاد سیدعلی خراسانی از شمار انسان‌های پاک‌نهاد و نیک‌سرشت است که متانت، وقار، ادب، نیک‌اندیشی و اخلاق کریمانۀ او زبانزد است و بسیاری را وامدار مهر و وفای خویش کرده است.
برچسب ها
فیلسوف سیاست؛ جشن‌نامه جواد طباطبایی
PDF

فیلسوف سیاست؛ جشن‌نامه جواد طباطبایی

جمعی از نویسندگان به کوشش حامد زارع

عنوانفیلسوف سیاست؛ جشن‌نامه جواد طباطبایی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش حامد زارع

ناشرفلات

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ8ـ94801ـ600ـ978

تعداد صفحات408

خلاصه
جواد طباطبایی را در حوزه اندیشه ایران نمی‌توان به سادگی رد كرد یا به هیچ عنوان نادیده گرفت.
برچسب ها
سرو رشید؛ یادنامۀ غلامرضا رشیدیاسمی
PDF

سرو رشید؛ یادنامۀ غلامرضا رشیدیاسمی

جمعی از نویسندگان به کوشش ابراهیم رحیمی زنگنه، سهیل یاری گل‌دره

عنوانسرو رشید؛ یادنامۀ غلامرضا رشیدیاسمی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش ابراهیم رحیمی زنگنه، سهیل یاری گل‌دره

ناشردیباچه

تاریخ چاپ1396

مکان چاپکرمانشاه

تیراژ1000

شابک6ـ25ـ8324ـ600ـ978

تعداد صفحات820

خلاصه
یکی از جملۀ دانشمندان و ادیبان پرتوان، غلامرضا رشیدیاسمی (1275 ـ 1330) است که عموم اهل ادب و تاریخ و .... با نام و آثار و ترجمه‌ها و اشعار و اندیشه‌های او آشنایند. در این 65 سالی که از درگذشت این استاد ممتاز می‌گذرد، هنوز یادنامه‌ای به پاس خدمات علمی و ادبی و فرهنگی او فراهم و تدوین نشده بود. با توجه به این امر در این کتاب مقالات و یادداشت‌هایی برای تحقق این امر فراهم آمده است.
برچسب ها
ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «اوحدی»، سال اول، بهمن و اسفند 1395، شماره 2 و 3
PDF

ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «اوحدی»، سال اول، بهمن و اسفند 1395، شماره 2 و 3

جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی طغرل طهماسبی

عنوانماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «اوحدی»، سال اول، بهمن و اسفند 1395، شماره 2 و 3

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی طغرل طهماسبی

تاریخ چاپ1396

مکان چاپمراغه

تعداد صفحات210

خلاصه
شمارۀ دوم و سوم از ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «اوحدی» با یادنامه‌ای برای استاد عباس زریاب خویی منتشر شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...