جمعه 02 تیر ماه 1396
فروردگ: گفتارهایی دربارۀ زبان‌ها و فرهنگ ایران
PDF

فروردگ: گفتارهایی دربارۀ زبان‌ها و فرهنگ ایران

محمدتقی راشدمحصل به کوشش مهدی علائی

عنوانفروردگ: گفتارهایی دربارۀ زبان‌ها و فرهنگ ایران

نویسندهمحمدتقی راشدمحصل به کوشش مهدی علائی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ593ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات637

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ 59 مقاله، سه سخنرانی چاپ‌شده و یک سخنرانی چاپ نشده از استاد راشدمحصل است که بنابر موضوع، به هشت بخش تقسیم شده است.
برچسب ها
زبان گیلکی؛ (گویش لاهیجان)؛ واژه‌نامه و پاره‌ای ویژگی‌های آوایی و ساخت‌واژه‌ای
PDF

عنوانزبان گیلکی؛ (گویش لاهیجان)؛ واژه‌نامه و پاره‌ای ویژگی‌های آوایی و ساخت‌واژه‌ای

نویسندهنادر جهانگیری

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ300ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات380

خلاصه
یکی از راه‌های ثبت گویش‌ها از نظر علمی، جمع‌آوری و تدوین واژگان آن است. در همین راستا در این کتاب نخستین واژه‌نامه به گویش لاهیجانی گردآوری شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...