یکشنبه 04 تیر ماه 1396
دلی به روشنی مهر: گزیدۀ شعر محمود شاهرخی

عنواندلی به روشنی مهر: گزیدۀ شعر محمود شاهرخی

نویسندهساعد باقری، سهیل محمودی

ناشرامیرکبیر شرکت سهامی کتاب‌های جیبی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک3_329_303_964_978

تعداد صفحات155

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گزیده‌ای از زندگی و اشعار محمود شاهرخی است.
برچسب ها
آرزوی گمشده: گزیدۀ شعر عماد خراسانی

آرزوی گمشده: گزیدۀ شعر عماد خراسانی

ساعد باقری، سهیل محمودی

عنوانآرزوی گمشده: گزیدۀ شعر عماد خراسانی

نویسندهساعد باقری، سهیل محمودی

ناشرامیرکبیر شرکت سهامی کتاب‌های جیبی

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک2_230_303_964_978

تعداد صفحات117

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گزیده‌ای از زندگی و شعر عماد خراسانی است.
برچسب ها
حبیب خراسان: گزیدۀ شعر حاجی میرزا حبیب خراسانی

عنوانحبیب خراسان: گزیدۀ شعر حاجی میرزا حبیب خراسانی

نویسندهساعد باقری، سهیل محمودی

ناشرامیرکبیر شرکت سهامی کتاب‌های جیبی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک7_280_303_964_978

تعداد صفحات158

خلاصه
این کتاب به گزیده‌ای از اشعار و زندگی میرزا حبیب خراسانی اختصاص دارد.
برچسب ها
پروانه در مشت: گزیدۀ شعر علی اشتری

پروانه در مشت: گزیدۀ شعر علی اشتری

ساعد باقری، سهیل محمودی

عنوانپروانه در مشت: گزیدۀ شعر علی اشتری

نویسندهساعد باقری، سهیل محمودی

ناشرامیرکبیر شرکت سهامی کتاب‌های جیبی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک 1_282_303_964_978

تعداد صفحات100

خلاصه
علی اشتری در سرودن انواع شعر به اسلوب پیشینیان توانا است؛ اما با روحیه و عوالم حساس و عاطفی‌اش، غزل برایش جذبۀ افزون‌تری دارد. این کتاب دربردارندۀ گزیده‌ای از اشعار اوست.
برچسب ها
گزیدۀ نثر ساده و مرسل پارسی دری

عنوانگزیدۀ نثر ساده و مرسل پارسی دری

نویسندهسیدعلی‌محمد اشراقی

ناشریوسف زاد

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپکابل

تیراژ1000

تعداد صفحات302

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گزیدۀ نثر ساده و مرسل پارسی دری است که در آن نمونه‌هایی از نخستین نویسندگان این زبان از میانه‌های سدۀ چهارم تا آغازین سال‌های سدۀ ششم هجری آورده شده است.
برچسب ها
باید عاشق شد و خواند (زندگی و شعر م.آزاد)

عنوانباید عاشق شد و خواند (زندگی و شعر م.آزاد)

نویسندهمحمد مفتاحی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_932_380_964_978

تعداد صفحات518

خلاصه
با توجه به اینکه دربارۀ زندگی و آثار م.آزاد هیچ‌گاه اطلاعات کاملی منتشر نشده، نگارنده در این کتاب بر این بوده تا با بررسی و کنار هم قراردادن منابع موجود، اطلاعات دقیقی دربارۀ زندگی و شاعرانۀ وی ارائه دهد تا جایی که سکوت چندسالۀ وی به پراکنده‌گویی و نقصان نینجامد.
برچسب ها
تا سر زلف عروسان سخن
PDF

تا سر زلف عروسان سخن

محمود دولت‌آبادی

عنوانتا سر زلف عروسان سخن

نویسندهمحمود دولت‌آبادی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک9ـ499ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات288

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ قطعه‌هایی از متون نثر کلاسیک فارسی عمدتاً بین قرن چهارم هجری شمسی تا دوازدهم است.
برچسب ها
ماه بر ترک دوچرخه؛ گزیده شعر فارسی برای نوجوانان از اولین شعرها تا امروز (5 جلد)
PDF

عنوانماه بر ترک دوچرخه؛ گزیده شعر فارسی برای نوجوانان از اولین شعرها تا امروز (5 جلد)

نویسندهعلی‌اصغر سیدآبادی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2ـ949ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات1290

خلاصه
در این مجموعه افزون بر گزیده‌ای از شعرفارسی همه دوره‌های تاریخی، راهنمایی خواندن شعر، تحلیل تاریخی با زبانی ساده، فرهنگ اصطلاحات شعر، کتاب‌شناسی شاعران معاصر و فهرستی از شعرهای آسان‌تر ارائه شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...