یکشنبه 04 تیر ماه 1396
زائر شرق: مجموعه مقالات یکصدمین سال تولد هانری کربن

عنوانزائر شرق: مجموعه مقالات یکصدمین سال تولد هانری کربن

نویسنده شهرام پازوکی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1385

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک9_17_8036_964

تعداد صفحات212

خلاصه
زائر شرق عنوانی است که بر مجموعۀ منتخب مقالات همایش صدمین سال تولد هانری کربن نهاده شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...